Hakijalle

Seuraava yhteishaku on 18.2. - 10.3.2020

Tutkintomme ovat sivustollamme koulutuskortteina, mutta voit ladata tästä myös esitteen yhteishaussa olevista tutkinnoista.

Näin haet Gradian lukioihin

Gradian yhteishaussa mukana olevat lukiot ovat Jyväskylän Lyseon lukio ja Schildtin lukio.

Lukioihin haet täyttämällä hakulomakkeen Opintopolussa hakuaikana. Mieti hakutoivejärjestyksesi tarkkaan ennen kuin alat täyttää hakulomaketta.  Hae joko Lyseon tai Schildtin lukiolinjalle, Lyseon IB-linjalle, Tiimilinjalle, Schildtin urheilulinjalle tai musiikkilinjalle (musiikki-ilmaisu).

Hakiessasi lukioihin täytä lisäksi sähköinen ainevalintalomake yhteishaun päättymiseen mennessä. Ainevalintalomakkeessa ilmoitat muun muassa, aiotko opiskella matematiikkaa pitkänä vai lyhyenä sekä mitä kieliä aiot lukiossa opiskella.

Ainevalintalomakkeessa ilmoitat, mikäli haet Lyseon luonnontiede-tai yrittäjyyspolulle  tai Schildtin LUMA-polulle tai kieli- ja kansainvälisyyspolulle. Jos olet hakemassa Schildtin lukion musiikki-ilmaisu- tai urheilulinjalle, täytät myös lisälomakkeen.

Saat tiedon yhteishaun tuloksista kesäkuussa 2020. Jos olet antanut sähköpostiosoitteesi hakemuksessa, saat tiedon myös sähköpostiisi. Ota opiskelupaikka vastaan viimeistään ilmoitettuna ajankohtana täyttämällä lomake Wilmassa.

Harkintaan perustuva valinta

Osa aloituspaikoista voidaan täyttää harkinnanvaraisella valinnalla hakijoilla, joilla ei ole suomalaisen perusopetuksen päättötodistusta.

Hakiessasi harkintaan perustuvan valinnan kautta täytä hakulomake Opintopolussa. Merkitse yhteishaun hakulomakkeeseen, jos haet harkinnanvaraisesti lukiokoulutukseen. Lähetä tarvittavat liitteet  osoitteeseen: Gradia Hakupalvelut, PL 472, 40101 Jyväskylä.

Näin haet Gradian ammatilliseen koulutukseen

Gradian yhteishaussa mukana olevan ammatilliset koulut ovat Gradia Jyväskylä ja Gradia Jämsä. Niihin haet täyttämällä hakulomakkeen Opintopolussa. Mahdolliset pääsykokeet järjestetään huhti-toukokuussa. Hakijat kutsutaan kokeeseen.

Saat tiedon yhteishaun tuloksista kesäkuussa 2020. Jos olet antanut sähköpostiosoitteesi hakemuksessa, saat tiedon myös sähköpostiisi. Ota opiskelupaikka vastaan viimeistään ilmoitettuna ajankohtana.

Harkintaan perustuva valinta

Oppilaitos voi ottaa opiskelijan koulutukseen harkinnan perusteella. Tällöin valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta. Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat:

  • oppimisvaikeudet
  • sosiaaliset syyt
  • koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet
  • tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito

Hakiessasi harkintaan perustuvan valinnan kautta täytä hakulomake Opintopolussa. Merkitse yhteishaun hakulomakkeeseen, jos haet harkinnanvaraisesti ammatilliseen koulutukseen. Lähetä tarvittavat liitteet mennessä osoitteeseen: Gradia Hakupalvelut, PL 472, 40101 Jyväskylä.

Lisätietoja harkintaan perustuvasta valinnasta

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvät vaatimukset ammatillisessa koulutuksessa:

Harkitse hakuvaiheessa, jos sinulla on rajoitteita terveydentilassa tai toimintakyvyssä. Seuraaviin koulutuksiin tai ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia:

  • Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
  • Metsäalan perustutkinto; metsäkoneenkuljetuksen osaamisala
  • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
  • Rakennusalan perustutkinto; maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala
  • Logistiikan perustutkinto; kuljetuspalvelujen osaamisala
  • Koulutuksen järjestäjällä on oikeus pyytää hakijaa toimittamaan lääkärin arvio terveydentilasta ja toimintakyvystä suhteessa tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin.

Lisätietoja terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvistä vaatimuksista

Riittävän kielitaidon varmistaminen

Varmistamme, että sinulla on riittävä koulutuksen opetuskielen kielitaito. Tarvittaessa kutsumme sinut kielikokeeseen.

VALMA-koulutus

Hakuaika VALMA-koulutukseen eli ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen on yhteishaun jälkeen erikseen ilmoitettavana ajankohtana.  Lisätietoa Gradia Jyväskylän VALMA-koulutuksesta sekä Gradia Jämsän VALMA-koulutuksesta.

Urheilijana Gradiassa

Niin lukiossa kuin ammatillisessakin koulutuksessa voit urheilla tavoitteellisesti ja opiskella!  Schildtin lukiossa on urheilulinja, Gradia Jyväskylässä Sporttipolku ja Gradia Jämsässä urheiluvalmennuslinja. Jos haluat yhdistää urheilun ja opiskelun tasapainoisesti tutustu mahdollisuuksiin!

Infograafi: yhteishaku ja opintoreitit 2019 Gradiassa

Gradian hakupalvelut auttaa hakeutumiseen liittyvissä asioissa

Hakupalvelut (puhelinaika ma–to klo 10–15.30 pe ja aattopäivinä klo 10–14
040 341 6193
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Opiskelijapalvelut
Haku- ja neuvontapalvelut
Käyntiosoite
Sepänkatu 3, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä

Yhteishaussa olevat tutkinnot Jyväskylässä

Yhteishaussa olevat tutkinnot Jämsässä