Harkintaan perustuva valinta

Harkintaan perustuva valinta on osa yhteishakua. 

Harkintaan perustuva valinta on osa yhteishakua. Harkintaan perustuva valinta tehdään yhteishaun valintapistemääristä riippumatta. Harkintaan perustuvassa valinnassa arvioidaan hakijan koulutustarve ja edellytykset suoriutua opinnoista. Yhteen hakukohteeseen voidaan ottaa tällä tavoin enintään 30 prosenttia opiskelijoista.

Harkintaan perustuva valinta tehdään toimitettujen liitteiden perusteella. Hakija voidaan tarvittaessa kutsua myös haastatteluun. Kutsu harkintaan perustuvan valinnan haastatteluun lähetetään sähköpostitse hakijalle ja alaikäisen hakijan huoltajalle. Huoltaja voi myös osallistua haastatteluun.

Hakukohteeseen, jossa pidetään pääsy- ja soveltuvuuskokeet, harkinnanvaraisuus otetaan huomioon pääsy- ja soveltuvuuskokeiden yhteydessä.

Gradiassa ei ole käytössä valtakunnallista oppimisvalmiuskoetta kevään 2024 yhteishaussa.

Harkintaan perustuvan valinnan perusteet

Olet mukana ammatillisen koulutuksen harkintaan perustuvassa valinnassa ja pisteiden mukaisessa yhteishaun valinnassa, jos perusteena on:

 • oppimisvaikeudet: Sinulla on todettu oppimisvaikeuksia, jotka ovat vaikuttaneet opin­tomenestykseesi perusopetuksessa.
 • sosiaaliset syyt: Sinulla on henkilökohtaiseen tai perheen tilanteeseen liittyviä syitä, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseesi perusopetuksessa pidemmän aikaa.
 • riittämätön tutkintokielen taito: Kielitaitosi ei ole riittävä tutkinnon suorittamiseksi.

Näillä perusteilla haettaessa hakija voi siis tulla valituksi koulutukseen varsinaisessa todistusvalinnassa, vaikka harkintaan perustuvan valinnan päätös olisi kielteinen.

Yhteishakusi on sekä ammatilliseen koulutukseen että lukiokoulutukseen automaattisesti harkinnanvarainen ja voit tulla valituksi ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta, jos perusteena on:

 • koulutodistusten vertailuvaikeudet: 
  - Olet keskeyttänyt peruskoulun eikä sinulla ole päättötodistusta. 
  - Ulkomailla suoritettu koulutus: sinulla ei ole suomalaista peruskoulun päättötodistusta ja/tai haet ulkomaisella todistuksella.
 • yksilöllistetty oppimäärä äidinkielessä ja matematiikassa: Perusopetuksessa sekä äidinkieli (tai S2) että matematiikka on yksilöllistetty.

Näin haet harkintaan perustuvalla valinnalla

 1. Täytä yhteishakulomake Opintopolussa. Ilmoita hakulomakkeella, että haet harkintaan perustuvassa valinnassa. Voit hakea harkintaan perustuen jokaiseen hakukohteeseesi tai vain osaan niistä. Jos haet ulkomaisella todistuksella, olet keskeyttänyt peruskoulun tai sinulla on yksilöllisestetty oppimäärä matematiikassa ja äidinkielessä, haet automaattisesti ainoastaan harkintaan perustuen.
 2. Hanki harkintaan perustuvassa haussa tarvittavat, ajantasaiset (viimeisin, enintään noin vuoden vanha) asiakirjat.
 3. Lähetä asiakirjat sähköisesti turvapostina Gradian hakupalveluihin. Siirry turvapostiin (https://www.turvaposti.fi/viesti/hakupalvelut@gradia.fi) Huomioithan turvapostia lähettäessäsi, että viesti lähetetään vastaanottajalle vasta, kun olet varmistanut lähetyksen antamastasi sähköpostiosoitteesta. Tarkemman ohjeen turvapostin lähettämiseen löydät liitteenä.

Liitteiden tulee olla Hakupalveluissa viimeistään 26.3.2024 klo 15.00. Liitteitä ei lähetetä erikseen Gradian eri hakukohteisiin, vaan yhdet liitteet riittävät, vaikka haet Gradiaan useampaan eri koulutukseen.

Harkintaan perustuvan valinnan asiakirjoja käsitellään oppilaitoksessamme luottamuksellisesti. Hakijan toimittamia asiakirjoja käsittelevät vain ne henkilöt, jotka ovat mukana opiskelijavalinnassa. Asiakirjoja käytetään ainoastaan opiskelijavalinnan perusteena ja säilytysajan jälkeen asiakirjat hävitetään. Hakijan ja huoltajan luvalla opiskelijan harkintaan perustuvaa valintaa varten toimittamia tietoja voidaan hyödyntää Gradiassa myös opintojen järjestämisessä ja tuen suunnittelussa.

Hakemuksen liitteet

Lupa tietojen hyödyntämiseen opintojen järjestämisessä

Hakijan ja huoltajan luvalla harkintaa perustuvaa valintaa varten toimitettuja tietoja voidaan hyödyntää myös uuden opiskelijan opintojen järjestämisessä ja tuen suunnittelussa.

Jyväskylän peruskouluissa käytetään sähköistä Wilman tiedonsiirtolomaketta. Lomakkeet siirretään suoraan Gradiassa elokuussa 2024 aloittavien opiskelijoiden tietoihin.

Muilla kuin Jyväskylän kaupungin perusasteen hakijoilla on käytössä paperinen suostumuslomake harkintaan perustuvan valinnan tietojen hyödyntämiseen toisen asteen opintojen suunnittelussa. Lomake toimitetaan Gradia Hakupalveluihin sen jälkeen, kun hakija on valittu Gradiaan opiskelemaan. Lomake löytyy Harkinnanvaraisen haun tiedot opintojen suunnittelussa -sivulta.

Säilytysajan jälkeen asiakirjat hävitetään.