Oppisopimus työelämälle

Oppisopimuskoulutus tarjoaa yrityksille joustavan mahdollisuuden rekrytoida uusia osaajia tai päivittää nykyisen henkilöstön osaamista. Oppisopimuksella voidaan parantaa yrityksen kilpailukykyä ja valmistautua tulevaisuuteen.

Oppisopimus on hyvä vaihtoehto, kun:

 • koulutetaan henkilöstöä muuttuviin tai uusiin tehtäviin
 • halutaan kehittää työntekijän ammattitaitoa ja osaamista
 • halutaan rekrytoida uusi työntekijä, jolle halutaan lisää osaamista
 • halutaan tarjota Gradian opiskelijalle mahdollisuus työsuhteeseen ja oppisopimukseen opintojen aikana, esimerkiksi kesätyöt tai muu työsuhde, lue lisää esitteestä
 • työntekijältä puuttuu ammatillinen koulutus
 • koulutetaan sukupolven vaihdoksessa jatkajaa yritykselle
 • yrittäjä haluaa kehittää omaan osaamistaan ja liiketoimintaansa

Tutustu: JKL-Hana Oy:n toimitusjohtaja Keijo Ström suosittelee: Rekrytoi rohkeasti oppisopimuksella!

Tuet työnantajalle

Oppisopimus on yritykselle erittäin taloudellinen tapa lisätä yrityksen henkilöstön osaamista. Oppisopimuskoulutus ja siihen liittyvät palvelut ovat työnantajalle ja yrittäjälle pääsääntöisesti maksuttomia. Työnantajan on mahdollista saada taloudellista tukea oppisopimusopiskelijan ohjauksesta ja palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin.

 • Oppisopimuskoulutuksen yhteydessä voidaan maksaa koulutuskorvausta. Sen määrä vaihtelee mm. opiskelijan ohjaustarpeen mukaan.
 • TE-toimisto voi myöntää oppisopimuskoulutukseen palkkatukea, kun työllistetään työttömänä olevan henkilö.
 • Oppisopimusopiskelijan kotikunta voi myöntää yritykselle ns. kuntalisää oppisopimuksen yhteydessä.
 • Neuvomme kaikissa oppisopimukseen liittyvissä asioissa ja autamme eri tukiratkaisujen löytymisessä.
   

Työnantaja sitoutuu maksamaan oppisopimusopiskelijalle alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja tarjoamaan työtä vähintään 25 h/viikko monipuolisissa opiskeltavan alan työtehtävissä. Lisäksi työnantajan tulee nimetä opiskelijalle motivoitunut työpaikkaohjaaja ja järjestää mahdollisuus osallistua oppilaitoksen lähipäiviin.

Katso kuinka Lassila & Tikanoja Oyj on hyödyntänyt oppisopimusta kehittäessään henkilöstönsä osaamista

 

Yrittäjän oppisopimuskoulutus

Yrittäjän oppisopimuskoulutus on yrittäjälle taloudellinen tapa saada buustia omaan osaamiseen ja yritystoimintaan.

Yrittäjä voi oppisopimuksella opiskella yrittäjyyteen liittyviä tutkintoja tai tutkinnon osia, esim. yrittäjän ammattitutkintoa. Yrittäjä voi myös opiskella toimialaansa liittyvän tutkinnon tai sen osia.

Yrittäjän oppisopimukseen kuuluu nimetty mentori, joka sparraa yrittäjäopiskelijaa osaamisen kehittämisessä.

Tutustu: Miina-Liina Marttinen: Sepän Galleria isältä tyttärelle oppisopimuksen avulla

Tiedostot
Tiedosto
Esite: Lyhyt oppisopimus (pdf, 111.05 KB)
Tiedosto
Tiedosto
Mentorin manuaali.pdf (pdf, 956.48 KB)

Oppisopimuskoulutuksen yhteydenotot ja oppisopimusten solmiminen

Työelämäkoordinaattori Suvi Heinämäki: Sosiaali- ja terveysala sekä kasvatusala, hevostalous ja maatalous
Työelämäkoordinaattori Kirsi Hämäläinen: Sosiaali- ja terveysala, hammastekniikka, lääkeala sekä liiketalouden ja hallinnon ala
Työelämäkoordinaattori Kaisu Kyllästinen: Mekaaninen metsäteollisuus, puhtaus- ja kiinteistöpalveluala, elintarvikeala, ravintola- ja catering-ala, taideteollisuusala, tekstiili- ja muotiala, turvallisuusala, tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto sekä Jämsän seudun yritysten ja yhteisöjen oppisopimukset
Työelämäkoordinaattori Eero Lappi: Autoala, isännöinti, kone- ja tuotantotekniikka, liikunta-ala, pintakäsittelyala, sähköala sekä talotekniikka
Työelämäkoordinaattori Annukka Norontaus: Työvapaalla 30.6.2022 saakka.
Työelämäkoordinaattori Marika Rauhansalo: Työvapaalla 2.2.2022 saakka.
Työelämäkoordinaattori Anna Taipale: Johtamiskoulutukset, kauneudenhoitoala, liiketalouden ja hallinnon ala sekä yrittäjyys.
Työelämäkoordinaattori Riikka Ylönen: Logistiikka-ala, media-ala, puutarha-ala, rakennusala, rakennustuoteteollisuus, terveysala, luonto- ja ympäristöalan perustutkinto sekä liikenneopettajat

Työelämäkoordinaattori
Heinämäki Suvi
040 341 5589
Gradia Jyväskylä
Työelämä- ja yrityspalvelut
Käyntiosoite
Viitaniementie 1 C, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä
Työelämäkoordinaattori
Hämäläinen Kirsi
040 341 5198
Gradia Jyväskylä
Liiketoiminta ja työelämäpalvelut
Käyntiosoite
Viitaniementie 1 C, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä
Työelämäkoordinaattori
Kyllästinen Kaisu
040 341 5193
Gradia Jyväskylä
Liiketoiminta ja työelämäpalvelut
Käyntiosoite
Viitaniementie 1 C, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä
Työelämäkoordinaattori
Lappi Eero
040 341 5190
Gradia Jyväskylä
Liiketoiminta ja työelämäpalvelut
Käyntiosoite
Viitaniementie 1 C, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä
Työelämäkoordinaattori
Taipale Anna
040 341 5195
Gradia Jyväskylä
Liiketoiminta ja työelämäpalvelut
Käyntiosoite
Viitaniementie 1 C, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä
Työelämäkoordinaattori
Ylönen Riikka
040 341 5343
Gradia Jyväskylä
Työelämä- ja yrityspalvelut
Käyntiosoite
Viitaniementie 1 C, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä

Usein kysyttyä oppisopimuksesta - työelämälle

Oppisopimus on työpaikalla työsuhteessa, aidoissa työtehtävissä tapahtuvaa tavoitteellista koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa oppilaitoksessa tai muissa oppimisympäristöissä järjestettävillä opinnoilla. Oppisopimus perustuu aina työsuhteeseen, joten oppisopimuksen ajalta saat palkkaa.

Oppisopimuksella voi suorittaa kaikkia perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoja tai näiden tutkinnon osia. Tutustu tutkintoihin Opintopolun sivuilla. Ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkintoja ei voi suorittaa Suomessa oppisopimuskoulutuksena

Oppisopimuskoulutuksen voi hakeutua ja sen voi aloittaa joustavasti työnantajan ja opiskelijan tarpeiden mukaan mihin aikaan vuodesta tahansa. Oppisopimuksen käynnistäminen ei edellytä koulutukseen hakeutumista jatkuvan haun kautta.

Kun olet neuvotellut oppisopimusmahdollisuudesta työnantajan kanssa ja olette olleet yhteydessä työelämäkoordinaattoriin, oppisopimus saadaan käynnistettyä noin kuukauden kuluessa yhteydenotosta. Oppisopimus käynnistyy yleensä työpaikalla tapahtuvalla oppimisella eli töiden aloittamisella

Työpaikan työtehtävien tulee olla riittävän monipuolisia, jotta voit oppia siellä koulutuksessa vaadittavat ammatilliset tiedot ja taidot. Oppisopimuspaikaksi soveltuvat pienet, keskisuuret ja isot työpaikat yksityiseltä tai julkiselta sektorilta. Työnantaja voi olla myös säätiö tai yhdistys. Työelämäkoordinaattori varmistaa työpaikan soveltuvuuden ennen oppisopimuksen solmimista.

Työpaikalta sinulle nimetään työpaikkaohjaaja, joka tukee ja ohjaa oppimistasi. Työpaikkaohjaajalta ei edellytetä mitään tiettyä koulutusta, hänen tulee kuitenkin olla alansa ammattilainen, joka on motivoitunut toimimaan ohjaustehtävässä. Koulutamme säännöllisesti työpaikkaohjaajia tehtäväänsä.

Oppisopimus soveltuu kaiken ikäisille. Oppisopimus edellyttää, että sinulla on opintojen ajan voimassa työsuhde ja työssäsi pääset tekemään opiskelemasi tutkinnon kannalta keskeisiä työtehtäviä.

Myös yrittäjät voivat opiskella oppisopimuksella. Tällöin sopimuksen osapuolina ovat yrittäjä ja koulutuksen järjestäjä. Yrittäjän tulee etsiä itselleen opintojen ajaksi mentori, joka tukee ja kannustaa koulutuksen aikana.

Mentori on henkilö, jolla on kokemusta yrittäjyydestä. Mentorin on oltava asiantuntija yrittäjän opiskeleman tutkinnon alalta. Hän ei kuitenkaan voi olla samassa yrityksessä työskentelevä henkilö. Jos mentorin löytäminen on vaikeaa, voit kysyä apua työelämäkoordinaattorilta.

Oppisopimuksen kesto on yksilöllinen. Keskimäärin oppisopimus kestää:

 • perustutkinnoissa 1,5–2,5 vuotta.
 • ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa 1–2 vuotta.
 • tutkinnon osassa tai osissa 4–12 kuukautta.

Oppisopimuskoulutuksessa valtaosa oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Lähipäiviä on oppilaitoksessa keskimäärin:

 • perustutkinnoissa noin 3–5 päivää kuukaudessa.
 • ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa noin 1–3 päivää kuukaudessa.

Oppisopimuskoulutus on ilmaista lukuun ottamatta oppimateriaaleja, työvälinehankintoja ja erilaisia lupakortteja, joihin liittyvät kustannukset maksaa opiskelija tai työnantaja.

Ei tarvitse. Kun oppisopimus on solmittu, koulutuksen järjestäjä ilmoittaa opiskelijan oppilaitokseen.

Koulutuksen järjestäjä hankkii tutkintokoulutuksen parhaiten työnantajan ja opiskelijan tarpeisiin vastaavasta oppilaitoksesta. Pääsääntöisesti koulutus hankitaan läheltä opiskelijan asuinpaikkaa, mutta tarvittaessa myös kauempaa.

Työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijalle vähintään alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tarkempia tietoja alan palkkauksesta voit kysyä ammattialan liitosta. Voimassa olevat työehtosopimukset löytyvät Finlexin sivuilta.

Oppilaitoksen lähipäivien osalta palkanmaksusta sovitaan erikseen oppisopimusta tehtäessä. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa oppilaitoksen lähipäiviltä, maksaa koulutuksen järjestäjä opintososiaalisia etuja (päiväraha, perheavustus, matka- ja majoituskorvaus) oppilaitoksen lähipäivien jälkeen. Tutustu Finlexin sivuilla myös Opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opintososiaalisista etuuksista.

Opiskelijan työaika määräytyy alan työehtosopimuksen mukaan. Työajan on oltava tutkinnon mukaisissa työtehtävissä vähintään 25 tuntia viikossa.

Työnantaja arvioi opiskelijan osaamista ja sen perusteella päättää työtehtävistä. Osaava ja kokenut oppisopimusopiskelija suoriutuu tehtävistä opintojen edetessä yhä itsenäisemmin.

Opiskelijalle kuuluvat vuosilomalain ja työehtosopimuksen mukaiset vuosilomat. Oppilaitoksen lähipäivät rinnastetaan työssäoloon, eli myös niiltä päiviltä kertyy lomaoikeutta.

Oppisopimustyöpaikkaa voi vaihtaa, mutta vaihto edellyttää vanhan sopimuksen purkamista ja uuden oppisopimuksen solmimista uuden työnantajan kanssa.

Oppisopimuksen voi purkaa koeaikana kumpi osapuoli tahansa. Koeajan jälkeen oppisopimuksen voi purkaa yhteisellä sopimuksella tai yksipuolisesti tietyin laissa määritellyin edellytyksin.

Koulutuksen järjestäjä maksaa työnantajalle koulutuskorvausta. Koulutuskorvauksen suuruus määrittyy oppisopimuskohtaisesti. Työnantaja voi lisäksi hakea palkkatukea paikallisesta TE-toimistosta työttömän työnhakijan oppisopimusajalle. Myös opiskelijan kotikunnan mukaan määräytyvät kuntalisät ovat mahdollisia. Lisätietoja saa suoraan kunnista.

Oppisopimus on määräaikainen sopimus, joka ei sido määräajan päätyttyä kumpaakaan osapuolta. Noin 80 prosenttia oppisopimuksen alkamisen yhteydessä rekrytoituneista on työllistynyt koulutuksen jälkeen.