Oppisopimus työelämälle

Oppisopimuskoulutus tarjoaa yrityksille joustavan mahdollisuuden rekrytoida uusia osaajia tai päivittää nykyisen henkilöstön osaamista. Oppisopimuksella voi parantaa yrityksen kilpailukykyä ja valmistautua tulevaisuuteen. Myös yrittäjä voi kehittää itseään ja yritystään opiskelemalla oppisopimuksella.
Työnantaja ja yrittäjä, lisätietoja saat Yritys- ja elinvoimapalveluista: puh. 040 341 5056, yrityksille@gradia.fi

Oppisopimus on hyvä vaihtoehto, kun:

 • haluat kouluttaa henkilöstöä muuttuviin tai uusiin tehtäviin
 • työntekijältä puuttuu ammatillinen koulutus
 • haluat kehittää työntekijän ammattitaitoa ja osaamista
 • haluat rekrytoida uuden työntekijän, jolle tarvitaan lisää osaamista
 • haluat tarjota Gradian opiskelijalle mahdollisuus työsuhteeseen ja oppisopimukseen opintojen aikana, esimerkiksi kesätyöt tai muu työsuhde, lue lisää esitteestä
 • haluat kouluttaa sukupolven vaihdoksessa jatkajaa yritykselle
 • yrittäjänä haluat kehittää omaa osaamistasi ja liiketoimintaasi

Oppisopimus pähkinänkuoressa

 • Oppisopimus on opiskelijalle ja työnantajalle joustava, monipuolinen ja työelämälähtöinen tapa kouluttautua ammattiin sekä hankkia osaamista ja tutkinto.
 • Voidaan sopia tutkinnon osan tai vaikka koko tutkinnon suorittamisen ajaksi.
 • Oppisopimuskoulutuksesta suuri osa tapahtuu työpaikalla töitä tehden ja tarvittavin osin osaamista täydennetään esim. oppilaitoksessa tai verkossa.
 • Yritykselle oppisopimus tarjoaa hyvän mahdollisuuden rekrytoida uutta ja täsmäkouluttaa nykyistä henkilöstöä.
 • Oppisopimus perustuu työsopimukseen tai yrittäjyyteen ja edellyttää koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä vähintään 25 viikkotuntia.
 • Työnantaja maksaa työsuhteessa olevalle opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
 • Työnantajan tehtävänä on huolehtia opiskelijan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta järjestämällä hänelle monipuolisia työtehtäviä, työpaikkaohjausta, palautetta ja arviointia.
 • Oppisopimuskoulutus on taloudellisesti tuettua koulutusta. Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta, jos opiskelijan ohjaamisesta tulee kustannuksia. Jos rekrytoidaan työtön työnhakija, voi työ- ja elinkeinotoimistosta (TE-toimisto) hakea lisäksi palkkatukea.

Laajennettu oppisopimus

Gradiassa voi tehdä oppisopimuksen mihin tahansa ammatilliseen tutkintoon, myös niihin, joita emme itse järjestä. Kyseessä on silloin niin sanottu laajennettu oppisopimuskoulutus, joka mahdollistaa alueen elinkeinoelämälle ja henkilöille vielä enemmän kouluttautumismahdollisuuksia.

Tutustu tarkemmin laajennettuun oppisopimukseen.

Lyhyt oppisopimus

Oppisopimusta voi käyttää monin eri tavoin. Oppisopimuksella voi koko tutkinnon sijaan suorittaa lyhytkestoisen, tutkinnon osaan tähtäävän koulutuksen. Tutkinnon osan oppisopimuskoulutus on nopea tapa hankkia osaamista sekä uusille että vanhoille työntekijöille.

Tutustu tarkemmin tutkinnon osan suorittamiseen oppisopimuksella ja Gradian opiskelijan työllistämiseen lyhyellä oppisopimuksella.

Yrittäjän oppisopimuskoulutus

Yrittäjän oppisopimuskoulutus on yrittäjälle taloudellinen tapa saada buustia omaan osaamiseen ja yritystoimintaan.

Päätoiminen yrittäjä voi oppisopimuksella opiskella yrittäjyyteen liittyviä tutkintoja tai tutkinnon osia, esim. yrittäjyyden ammattitutkintoa. Yrittäjä voi myös opiskella toimialaansa liittyvän tutkinnon tai sen osia. Yrittäjän oppisopimukseen liittyy nimetty mentori, joka sparraa yrittäjäopiskelijaa osaamisen kehittämisessä.

Tutustu Katutekno Oy:n ja Pekka Tuokkolan tarinaan: Oppisopimuskoulutus vastasi pienyrityksen kasvuun

Tuet työnantajalle

Oppisopimus on yritykselle erittäin taloudellinen tapa lisätä yrityksen henkilöstön osaamista. Oppisopimuskoulutus ja siihen liittyvät palvelut ovat työnantajalle ja yrittäjälle pääsääntöisesti maksuttomia. Työnantajan on mahdollista saada taloudellista tukea oppisopimusopiskelijan ohjauksesta ja palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin.

 • Oppisopimuskoulutuksen yhteydessä voidaan maksaa koulutuskorvausta. Sen määrä vaihtelee mm. opiskelijan ohjaustarpeen mukaan.
 • TE-toimisto voi myöntää oppisopimuskoulutukseen palkkatukea, kun työllistetään työttömänä olevan henkilö.
 • Oppisopimusopiskelijan kotikunta voi myöntää yritykselle ns. kuntalisää oppisopimuksen yhteydessä.

Neuvomme kaikissa oppisopimukseen liittyvissä asioissa ja autamme eri tukiratkaisujen löytymisessä.

Työnantajan vastuut

Työnantaja sitoutuu maksamaan oppisopimusopiskelijalle alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja tarjoamaan työtä vähintään 25 h/viikko monipuolisissa opiskeltavan alan työtehtävissä. Lisäksi työnantajan tulee nimetä opiskelijalle motivoitunut työpaikkaohjaaja ja järjestää mahdollisuus osallistua oppilaitoksen lähipäiviin.

Oppisopimuksen muutostilanteet

Mikäli voimassaolevaan oppisopimukseen tulee muutoksia, olethan yhteydessä oppisopimuksen solmineeseen yhteyshenkilöösi (työelämäkoordinaattoriin tai opettajaan).

Oppisopimuskoulutuksen yhteydenotot ja oppisopimusten solmiminen

Hämäläinen Kirsi

Työelämäkoordinaattori

Yritys- ja elinvoimapalvelut, sosiaali- ja terveysala, liiketoiminta

Kyllästinen Kaisu

Työelämäkoordinaattori

Yritys- ja elinvoimapalvelut, elintarvikeala, metsäala, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut, puuala, ravitsemispalvelut, sosiaali- ja terveysala, turvallisuusala

Lappi Eero

Työelämäkoordinaattori

Yritys- ja elinvoimapalvelut, kone- ja tuotantotekniikka, talotekniikka, sähkö ja ict, autoala, pintakäsittely, liikunta, humanistinen ja kasvatusala

Rauhansalo Marika

Työelämäkoordinaattori

Yritys- ja elinvoimapalvelut

Taipale Anna

Työelämäkoordinaattori

Yritys- ja elinvoimapalvelut, yrittäjyys ja johtaminen, liiketoiminta, hius- ja kauneusala

Ylönen Riikka

Työelämäkoordinaattori

Yritys- ja elinvoimapalvelut, ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, kuljettajakoulutus, liikenneopettajakoulutus, logistiikka, maarakennus, media ja kuva, media-ala, rakennus- ja talotekniikka, talonrakennus, varastoala

Usein kysyttyä oppisopimuksesta - työelämälle

Oppisopimus on työpaikalla työsuhteessa, aidoissa työtehtävissä tapahtuvaa tavoitteellista koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa oppilaitoksessa tai muissa oppimisympäristöissä järjestettävillä opinnoilla. Oppisopimus perustuu aina työsuhteeseen, joten oppisopimuksen ajalta saat palkkaa.

Oppisopimuksella voi suorittaa kaikkia perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoja tai näiden tutkinnon osia. Tutustu tutkintoihin Opintopolun sivuilla. Ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkintoja ei voi suorittaa Suomessa oppisopimuskoulutuksena

Oppisopimuskoulutuksen voi hakeutua ja sen voi aloittaa joustavasti työnantajan ja opiskelijan tarpeiden mukaan mihin aikaan vuodesta tahansa. Oppisopimuksen käynnistäminen ei edellytä koulutukseen hakeutumista jatkuvan haun kautta.

Kun olet neuvotellut oppisopimusmahdollisuudesta työnantajan kanssa ja olette olleet yhteydessä työelämäkoordinaattoriin, oppisopimus saadaan käynnistettyä noin kuukauden kuluessa yhteydenotosta. Oppisopimus käynnistyy yleensä työpaikalla tapahtuvalla oppimisella eli töiden aloittamisella

Työpaikan työtehtävien tulee olla riittävän monipuolisia, jotta voit oppia siellä koulutuksessa vaadittavat ammatilliset tiedot ja taidot. Oppisopimuspaikaksi soveltuvat pienet, keskisuuret ja isot työpaikat yksityiseltä tai julkiselta sektorilta. Työnantaja voi olla myös säätiö tai yhdistys. Työelämäkoordinaattori varmistaa työpaikan soveltuvuuden ennen oppisopimuksen solmimista.

Työpaikalta sinulle nimetään työpaikkaohjaaja, joka tukee ja ohjaa oppimistasi. Työpaikkaohjaajalta ei edellytetä mitään tiettyä koulutusta, hänen tulee kuitenkin olla alansa ammattilainen, joka on motivoitunut toimimaan ohjaustehtävässä. Koulutamme säännöllisesti työpaikkaohjaajia tehtäväänsä.

Oppisopimus soveltuu kaiken ikäisille. Oppisopimus edellyttää, että sinulla on opintojen ajan voimassa työsuhde ja työssäsi pääset tekemään opiskelemasi tutkinnon kannalta keskeisiä työtehtäviä.

Myös yrittäjät voivat opiskella oppisopimuksella. Tällöin sopimuksen osapuolina ovat yrittäjä ja koulutuksen järjestäjä. Yrittäjän tulee etsiä itselleen opintojen ajaksi mentori, joka tukee ja kannustaa koulutuksen aikana.

Mentori on henkilö, jolla on kokemusta yrittäjyydestä. Mentorin on oltava asiantuntija yrittäjän opiskeleman tutkinnon alalta. Hän ei kuitenkaan voi olla samassa yrityksessä työskentelevä henkilö. Jos mentorin löytäminen on vaikeaa, voit kysyä apua työelämäkoordinaattorilta.

Oppisopimuksen kesto on yksilöllinen. Keskimäärin oppisopimus kestää:

 • perustutkinnoissa 1,5–2,5 vuotta.
 • ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa 1–2 vuotta.
 • tutkinnon osassa tai osissa 4–12 kuukautta.

Oppisopimuskoulutuksessa valtaosa oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Lähipäiviä on oppilaitoksessa keskimäärin:

 • perustutkinnoissa noin 3–5 päivää kuukaudessa.
 • ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa noin 1–3 päivää kuukaudessa.

Oppisopimuskoulutus on ilmaista lukuun ottamatta oppimateriaaleja, työvälinehankintoja ja erilaisia lupakortteja, joihin liittyvät kustannukset maksaa opiskelija tai työnantaja.

Ei tarvitse. Kun oppisopimus on solmittu, koulutuksen järjestäjä ilmoittaa opiskelijan oppilaitokseen.

Koulutuksen järjestäjä hankkii tutkintokoulutuksen parhaiten työnantajan ja opiskelijan tarpeisiin vastaavasta oppilaitoksesta. Pääsääntöisesti koulutus hankitaan läheltä opiskelijan asuinpaikkaa, mutta tarvittaessa myös kauempaa.

Työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijalle vähintään alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tarkempia tietoja alan palkkauksesta voit kysyä ammattialan liitosta. Voimassa olevat työehtosopimukset löytyvät Finlexin sivuilta.

Oppilaitoksen lähipäivien osalta palkanmaksusta sovitaan erikseen oppisopimusta tehtäessä. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa oppilaitoksen lähipäiviltä, maksaa koulutuksen järjestäjä opintososiaalisia etuja (päiväraha, perheavustus, matka- ja majoituskorvaus) oppilaitoksen lähipäivien jälkeen. Tutustu Finlexin sivuilla myös Opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opintososiaalisista etuuksista.

Opiskelijan työaika määräytyy alan työehtosopimuksen mukaan. Työajan on oltava tutkinnon mukaisissa työtehtävissä vähintään 25 tuntia viikossa.

Työnantaja arvioi opiskelijan osaamista ja sen perusteella päättää työtehtävistä. Osaava ja kokenut oppisopimusopiskelija suoriutuu tehtävistä opintojen edetessä yhä itsenäisemmin.

Opiskelijalle kuuluvat vuosilomalain ja työehtosopimuksen mukaiset vuosilomat. Oppilaitoksen lähipäivät rinnastetaan työssäoloon, eli myös niiltä päiviltä kertyy lomaoikeutta.

Oppisopimustyöpaikkaa voi vaihtaa, mutta vaihto edellyttää vanhan sopimuksen purkamista ja uuden oppisopimuksen solmimista uuden työnantajan kanssa.

Oppisopimuksen voi purkaa koeaikana kumpi osapuoli tahansa. Koeajan jälkeen oppisopimuksen voi purkaa yhteisellä sopimuksella tai yksipuolisesti tietyin laissa määritellyin edellytyksin.

Koulutuksen järjestäjä maksaa työnantajalle koulutuskorvausta. Koulutuskorvauksen suuruus määrittyy oppisopimuskohtaisesti. Työnantaja voi lisäksi hakea palkkatukea paikallisesta TE-toimistosta työttömän työnhakijan oppisopimusajalle. Myös opiskelijan kotikunnan mukaan määräytyvät kuntalisät ovat mahdollisia. Lisätietoja saa suoraan kunnista.

Oppisopimus on määräaikainen sopimus, joka ei sido määräajan päätyttyä kumpaakaan osapuolta. Noin 80 prosenttia oppisopimuksen alkamisen yhteydessä rekrytoituneista on työllistynyt koulutuksen jälkeen.