Oppisopimus työelämälle

Oppisopimuskoulutus tarjoaa työnantajille joustavan mahdollisuuden rekrytoida uusia osaajia tai päivittää nykyisen henkilöstön osaamista. Myös päätoiminen yrittäjä voi kehittää itseään ja yritystään opiskelemalla oppisopimuksella.
Työnantaja ja yrittäjä, lisätietoja saat Yritys- ja elinvoimapalveluista: puh. 040 341 5056, yrityksille@gradia.fi

 

Väliotsikko

Oppisopimuksella lisää osaajia ja osaamista

Palsta 1/2
Palsta 2/2

Monissa yrityksissä on tällä hetkellä pulaa osaajista ja osaamisesta. Oppisopimus on yksi keino varmistaa, että yrityksestä löytyy tarpeellista osaamista nyt ja tulevaisuudessa. Oppisopimuksen voi tehdä tutkinnon osan, osien tai koko tutkinnon opiskelun ajaksi.

YouTube-videolla asiakkuuspäällikkö Krista Hanski kertoo tarkemmin oppisopimuksesta, kannattaa katsoa! 

Jos kiinnostuit ja haluat tietää lisää, ota yhteyttä niin etsitään yhdessä tarpeeseenne sopivat ratkaisut!

Työnantaja, hyödynnä oppisopimusta silloin, kun

 • haluat kouluttaa henkilöstöäsi muuttuviin tai uusiin tehtäviin
 • haluat kehittää työntekijäsi ammattitaitoa ja osaamista
 • työntekijältäsi puuttuu ammatillinen koulutus
 • haluat rekrytoida uuden työntekijän, jolle tarvitaan lisää osaamista
 • haluat tarjota Gradian opiskelijalle mahdollisuus työsuhteeseen ja oppisopimukseen opintojen aikana, esimerkiksi kesätyöt tai muu lyhyt työsuhde
 • haluat kouluttaa sukupolvenvaihdoksessa jatkajaa yritykselle 
 • haluat yrittäjänä kehittää omaa osaamistasi ja liiketoimintaasi 

Oppisopimuksen edellytykset

 • Työsuhde tai yrittäjyys on voimassa koko oppisopimuksen ajan.
 • Opiskeltavaan alaan ja oppimistavoitteisiin liittyvää työtä on keskimäärin vähintään 25 h/vk.
 • Opiskelijalle maksetaan TES:n tai työsopimuslain mukaista palkkaa.
 • Työpaikalla on opiskeltavan tavoitteen kannalta sopiva työpaikkaohjaaja.

Tuet työnantajalle

Oppisopimus on yritykselle ja työnantajalle taloudellinen tapa lisätä yrityksen henkilöstön osaamista. Oppisopimuskoulutus ja siihen liittyvät palvelut ovat työnantajalle ja yrittäjälle pääsääntöisesti maksuttomia. Seuraavat tuet voivat olla mahdollisia:

 • Koulutuskorvaus 
  Oppisopimuskoulutuksen yhteydessä voidaan maksaa pientä koulutuskorvausta. Sen määrä vaihtelee opiskelijan ohjaustarpeen mukaan.
 • Palkkatuki 
  Työantajan saattaa olla mahdollista hakea palkkatukea työttömän työnhakijan oppisopimuksen palkkakustannuksiin. Selvitä tämä mahdollisuus TE-toimistosta/Kuntakokeilusta. 
 • Kuntalisä 
  Oppisopimusopiskelijan kotikunta voi myöntää yritykselle ns. kuntalisää oppisopimuksen yhteydessä. Tällä hetkellä monikaan kunta ei maksa kuntalisää säästösyistä. Selvitä kuntalisän tilanne kunnasta. 
Palsta 1/2

Lyhyt oppisopimus

Osaamisen laajentaminen työelämän tarpeita vastaavaksi ei välttämättä vaadi koko tutkinnon suorittamista. Joskus riittää tutkinnon osan suorittaminen esim. toisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. Oppisopimuksella voi koko tutkinnon sijaan suorittaa lyhytkestoisen, tutkinnon osaan tähtäävän koulutuksen. Tutkinnon osan oppisopimuskoulutus on nopea tapa hankkia osaamista sekä uusille että vanhoille työntekijöille.

Tutustu tarkemmin tutkinnon osan suorittamiseen oppisopimuksella ja Gradian opiskelijan työllistämiseen lyhyellä oppisopimuksella.

Palsta 2/2

Laajennettu oppisopimus

Gradiassa voi tehdä oppisopimuksen mihin tahansa ammatilliseen tutkintoon, myös niihin, joita emme itse järjestä. Kyseessä on silloin niin sanottu laajennettu oppisopimuskoulutus, joka mahdollistaa alueen elinkeinoelämälle ja henkilöille vieläkin enemmän kouluttautumismahdollisuuksia. Oppisopimuksen suunnittelu ja koordinointi on silloinkin Gradian vastuulla ja tietopuolisesta koulutuksesta huolehtii tutkinnon tarjoava oppilaitos.

Tutustu tarkemmin laajennettuun oppisopimukseen.

Yrittäjän oppisopimuskoulutus

Yrittäjän oppisopimuskoulutus on yrittäjälle taloudellinen tapa saada buustia omaan osaamiseen ja yritystoimintaan.

Päätoiminen yrittäjä voi oppisopimuksella opiskella yrittäjyyteen liittyviä tutkintoja tai tutkinnon osia, esim. yrittäjyyden ammattitutkintoa. Yrittäjä voi myös opiskella toimialaansa liittyvän tutkinnon tai sen osia. Yrittäjän oppisopimukseen liittyy nimetty mentori, joka sparraa yrittäjäopiskelijaa osaamisen kehittämisessä.

Tutustu tarkemmin yrittäjän oppisopimuskoulutukseen.

Palsta 1/2
Tuotantojohtaja Tony Burman Meltex Oy:ltä
Palsta 2/2

"Haluamme pitää kiinni hyvistä työntekijöistä ja siksi tarjosimme mahdollisuuden ammattitutkinnon hankkimiseen."

”Koulutuksen suurin hyöty on se, että ihmiset pysyvät meidän talossa”, sanoo tuotantojohtaja Tony Burman Meltex Oy:ltä. ”Opiskelijat saavat lisää osaamista ja todistuksen suoritetusta tutkinnosta. Me saamme osaavia ja yritykseen sitoutuneita tekijöitä. Molemmille osapuolille hyvä ratkaisu.” Lue Meltex Oy:n tarina.

Oppisopimuksen muutostilanteet

Mikäli voimassaolevaan oppisopimukseen tulee muutoksia, olethan yhteydessä oppisopimuksen solmineeseen yhteyshenkilöösi (työelämäkoordinaattoriin tai opettajaan).

Oppisopimuskoulutuksen yhteydenotot ja oppisopimusten solmiminen

Hämäläinen Kirsi

Työelämäkoordinaattori

Yritys- ja elinvoimapalvelut, sosiaali- ja terveysala

Kyllästinen Kaisu

Työelämäkoordinaattori

Yritys- ja elinvoimapalvelut, elintarvikeala, metsäala, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut, puuala, ravitsemispalvelut, sosiaali- ja terveysala, turvallisuusala

Lappi Eero

Työelämäkoordinaattori

Yritys- ja elinvoimapalvelut, kone- ja tuotantotekniikka, talotekniikka, sähkö ja ict, autoala, pintakäsittely, liikunta, humanistinen ja kasvatusala

Rauhansalo Marika

Työelämäkoordinaattori

Taipale Anna

Työelämäkoordinaattori

Yritys- ja elinvoimapalvelut, yrittäjyys ja johtaminen, liiketoiminta, hius- ja kauneusala

Ylönen Riikka

Työelämäkoordinaattori

Yritys- ja elinvoimapalvelut, ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, kuljettajakoulutus, liikenneopettajakoulutus, logistiikka, maarakennus, media ja kuva, media-ala, rakennus- ja talotekniikka, talonrakennus, varastoala