Oppisopimus

Oppisopimus tarjoaa joustavan polun ammattiin ja käytännönläheisen keinon kehittää omaa tai työyhteisön ammatillista osaamista.

Oppisopimus pähkinänkuoressa

 • Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän – uuden tai jo töissä olevan.
 • Oppisopimuksella voit opiskella perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä niiden osia.
 • Oppisopimuksella saat tutkinnon, pätevyyden ammattiin, jatko-opintokelpoisuuden, työkokemusta ja TES:n mukaista palkkaa.
 • Jos olet täyttänyt 15 vuotta, voit opiskella oppisopimuksella, ja yläikärajaa ei ole.
 • Voit myös aloittaa joustavasti sinulle ja työnantajallesi sopivana ajankohtana.
 • Oppisopimusta varten tarvitset työpaikan ja työsuhteen, työajan tulee olla koulutuksen mukaisissa tehtävissä vähintään 25 h/vk. Oppisopimus sopii myös yrittäjälle.
 • Oppisopimuskoulutuksesta suurin osa tapahtuu työpaikalla töitä tehden ja tarvittavin osin osaamista täydennetään esim. oppilaitoksessa tai verkossa.
 • Työnantaja maksaa työsuhteessa olevalle opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
 • Työnantajan tehtävänä on huolehtia opiskelijan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta järjestämällä hänelle monipuolisia työtehtäviä, työpaikkaohjausta, palautetta ja arviointia.
 • Yritykselle oppisopimus tarjoaa hyvän mahdollisuuden rekrytoida ja täsmäkouluttaa henkilöstöä.
Palsta 1/2

Alanvaihto oppisopimuksella

Toimitilahuoltajana Lassila & Tikanojalla työskentelevä Laura Pöllänen on alan vaihtaja. Terveyssyistä hän joutui pohtimaan itselleen uutta ammattia ja tuli sattumusten kautta hakeneeksi Lassila & Tikanojalle, josta saikin heti vakituisen paikan. Ennakkoluuloja alaa kohtaan oli, mutta myös kova kiinnostus selvittää millaista työ oikeasti on.
Pöllänen on viihtynyt alalla jo kolme vuotta. Viimeisten vuosien aikana hän on suorittanut myös puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon Gradiassa. Tutkinnon suorittaminen sujui joustavasti työn ohessa oppisopimuksella opiskellen. 
Lue Lauran tarina

Palsta 2/2

Usein kysyttyä oppisopimuksesta

Oppisopimusopiskelijaksi hakeutuva hankkii itse koulutukseen soveltuvan työpaikan tai, jos olet jo töissä, sovi oman työnantajasi kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus.

Oppisopimuspaikkaa haet kuten tavallista työpaikkaa. Oppisopimuspaikan voit löytää esimerkiksi kesätyöpaikasta, rekrykoulutuksesta, työharjoittelusta, harrastuksen parista, perheyrityksestä tai ottamalla suoraan yhteyttä alan työpaikkoihin. Jos olet työttömänä työnhakijana, myös työkokeilu toimii hyvänä ponnahduslautana oppisopimuskoulutukseen.

Oppisopimuspaikkaa hakiessasi voit kertoa työnantajalle oppisopimuksesta muun muassa seuraavaa:

 • Oppisopimus on yritykselle erittäin taloudellinen tapa lisätä yrityksen henkilöstön osaamista ja rekrytoida uusia osaajia.
 • Oppisopimuskoulutus ja siihen liittyvät palvelut ovat työnantajalle pääsääntöisesti maksuttomia.

Oppisopimusasioissa sinua auttaa alueesi oppisopimuskoulutusta järjestävä oppilaitos.

Oppisopimuskoulutuksen voi hakeutua ja sen voi aloittaa joustavasti työnantajan ja opiskelijan tarpeiden mukaan mihin aikaan vuodesta tahansa. Oppisopimuksen käynnistäminen ei edellytä koulutukseen hakeutumista jatkuvan haun kautta.

Kun olet neuvotellut oppisopimusmahdollisuudesta työnantajan kanssa ja olette olleet yhteydessä työelämäkoordinaattoriin, oppisopimus saadaan käynnistettyä noin kuukauden kuluessa yhteydenotosta. Oppisopimus käynnistyy yleensä työpaikalla tapahtuvalla oppimisella eli töiden aloittamisella

Oppisopimus soveltuu kaiken ikäisille. Oppisopimus edellyttää, että sinulla on opintojen ajan voimassa työsuhde ja työssäsi pääset tekemään opiskelemasi tutkinnon kannalta keskeisiä työtehtäviä.

Myös yrittäjät voivat opiskella oppisopimuksella. Tällöin sopimuksen osapuolina ovat yrittäjä ja koulutuksen järjestäjä. Yrittäjän tulee etsiä itselleen opintojen ajaksi mentori, joka tukee ja kannustaa koulutuksen aikana.

Mentori on henkilö, jolla on kokemusta yrittäjyydestä. Mentorin on oltava asiantuntija yrittäjän opiskeleman tutkinnon alalta. Hän ei kuitenkaan voi olla samassa yrityksessä työskentelevä henkilö. Jos mentorin löytäminen on vaikeaa, voit kysyä apua työelämäkoordinaattorilta.

Oppisopimuksen kesto on yksilöllinen. Keskimäärin oppisopimus kestää:

 • perustutkinnoissa 1,5–2,5 vuotta.
 • ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa 1–2 vuotta.
 • tutkinnon osassa tai osissa 4–12 kuukautta.

Oppisopimuskoulutuksessa valtaosa oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Lähipäiviä on oppilaitoksessa keskimäärin:

 • perustutkinnoissa noin 3–5 päivää kuukaudessa.
 • ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa noin 1–3 päivää kuukaudessa.

Joillakin aloilla (esim. sosiaali- ja terveysala, turva-ala) myös oppisopimusopiskelijoille järjestetään soveltuvuuskokeet tai henkilökohtaiset haastattelut. Tarkoituksena on varmistaa opiskelijan valmiudet koulutuksen suorittamiseen ja kartoittaa tuen tarve.

Jokaiselle oppisopimusopiskelijalle tehdään opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen (koulutus, työkokemus ja muu osaaminen). Tämä vaikuttaa opintojen sisältöön ja kestoon.

Oppisopimustyöpaikkaa voi vaihtaa, mutta vaihto edellyttää vanhan sopimuksen purkamista ja uuden oppisopimuksen solmimista uuden työnantajan kanssa.

Oppisopimuksen voi purkaa koeaikana kumpi osapuoli tahansa. Koeajan jälkeen oppisopimuksen voi purkaa yhteisellä sopimuksella tai yksipuolisesti tietyin laissa määritellyin edellytyksin.

Koulutuksen järjestäjä maksaa työnantajalle koulutuskorvausta. Koulutuskorvauksen suuruus määrittyy oppisopimuskohtaisesti. Työnantaja voi lisäksi hakea palkkatukea paikallisesta TE-toimistosta työttömän työnhakijan oppisopimusajalle. Myös opiskelijan kotikunnan mukaan määräytyvät kuntalisät ovat mahdollisia. Lisätietoja saa suoraan kunnista.

Kyllä voi. Ammattitaitoa voi kehittää opiskelemalla esim. ensin perustutkinnon ja jatkamalla myöhemmin ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla. Oppisopimus mahdollistaa tutkinnon suorittamisen myös uudelta alalta. Lisäksi oppisopimuksella voi opiskella loppuun kesken jääneitä tutkintoja.

Lisätietoja

Gradia Hakupalvelut

Ma–pe klo 9–12 sekä ma, ke ja to klo 13–15, chat: gradia.fi/oppimaan

Yritys- ja elinvoimapalvelut