SORA-lainsäädäntö

SORA-lainsäädäntö käsittelee opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja. Lainsäädännön tavoitteena on parantaa koulutuksen ja työelämän turvallisuutta. SORA-lainsäädäntö koskee muun muassa opiskelijaksi ottamisen esteitä, opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista sekä päihdetestaustaa ja kurinpitoa. Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta ammatillisessa peruskoulutuksessa ja myöhemmin työelämässä.

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Mikäli esteen poistaminen ei ole mahdollista, opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

SORA-lainsäädäntö ei koske kaikkia ammatillisia tutkintoja, vaan vain osaa niistä. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. SORA-laissa määrättyjen perusteiden mukaisesti tällaisia vaatimuksia on humanistisella ja kasvatusalalla, tekniikan ja liikenteen alalla, luonnonvara- ja ympäristöalalla, turvallisuusalalla sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla.

Gradiassa järjestettävät SORA-lainsäädännön alaiset perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot löydät omilta sivuiltaan.

Lue lisää SORA-lainsäädännöstä Opintopolusta.