Opiskele puunkorjuun osaajaksi ja metsäluonnon tuntijaksi!

Koulutuksen tiedot

Koulutusala

Metsäala

Paikkakunta

Jämsä

Toteutusaika

-

Opiskelutapa

Lähiopiskelu

Laajuus

180 osaamispistettä, 3 vuotta.

Hakuaika

Ei hakua tällä hetkellä

Hakeutuminen

Yhteishaussa haet metsäalan perustutkintoon. Koulutukseen valitaan yhteensä 40 opiskelijaa, joista metsäkoneenkuljetuksen osaamisalalle valitaan 32 opiskelijaa ja metsäkoneasennuksen osaamisalalle valitaan 8 opiskelijaa. Osaamisalavalinta tehdään opintojen alettua.

Hakuajat

  • 20.2.-19.3.2024

Kenelle

Metsäkoneenkuljettajan työ sopii sinulle, jos olet kiinnostunut itsenäisestä, vastuullisesta ja monipuolisesta työstä. Metsäkoneenkuljettajana työskentelet puunkorjuutyömailla työntekijänä tai yrittäjänä. Työtehtäviäsi voivat olla joko koneellinen puutavaran valmistus tai puutavaran lähikuljetus sekä puunkorjuun suunnittelu.

Metsäkoneasentajan työ sopii sinulle, joka olet kiinnostunut erilaisista huollon ja kunnossapidon tehtävistä suurten koneiden parissa. Metsäkoneasentajana työskentelet esimerkiksi konevalmistajien korjaamoissa, puunkorjuuyrityksissä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Metsäkoneasentaja on puunkorjuukoneiden ja muiden vastaavien raskaskoneiden huollon ja korjausten osaaja. Metsäkoneasentajan työn keskeisiä tehtäviä ovat raskaskoneiden teknisen rakenteen tuntemus sekä vianetsintä ja korjaus sekä koneiden tietojärjestelmien hallinta vianetsinnässä ja koneiden säädössä.

Kuvaus

Metsäkoneenkuljetuksen osaamisalalla voit erikoistua koneelliseen puutavaran valmistamiseen tai puutavaran lähikuljetukseen. Koneelliseen puutavaran valmistukseen erikoistunut metsäkoneenkuljettaja osaa valmistaa puutavaraa hakkuukoneella annetun korjuuohjeen sekä mitta- ja laatuvaatimusten mukaisesti. Puutavaran lähikuljetukseen erikoistunut metsäkoneenkuljettaja osaa kuljettaa metsätraktorilla puutavaraa laatimansa kuljetussuunnitelman mukaisesti.

Metsäkoneenkuljettajana osaat paikantaa ja rajata leimikon sekä hakkuualueen paikkatietojärjestelmää ja työmaakarttoja hyväksikäyttäen. Osaat käyttää työssäsi tarvittavia tietoteknisiä laitteita. Metsäkoneenkuljettajana osaat toimia yrityksen laatu- ja toimintajärjestelmän mukaisesti. Sinulla on mahdollisuus myös kehittää itseäsi edelleen ja suorittaa ammattitutkinto sekä erikoisammattitutkinto työkokemusta saatuasi.

Koulutuksen aikana opiskelet metsäalan perusteita, metsänhoitotöitä ja manuaalista puutavaran valmistusta. Koneellista puunkorjuuta opiskelet puunkorjuun työmailla ja syvennät oppimaasi työssäoppimisjaksoilla. Opit myös huoltamaan ja kunnostamaan metsäkoneita. Metsäkoneenkuljettajana osaat mm. huomioida työssäsi puutavaran laadun, luonnonhoidon vaatimukset ja eritavoitteisen metsienkäsittelyn.

Metsäkoneasennuksen osaamisala on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut tekniikan parissa työskentelystä. Metsäkoneasennuksen osaamisalalla opit huoltamaan ja korjaamaan metsäkoneita sekä etsimään niistä vikoja. Metsäkoneasentajana osaat myös metsätraktorin käytön perusteet.

Metsäalan perustutkinnon osaamisen hankkimisessa on keskeistä erilaiset oppimisympäristöt ja työelämälähtöisyys.

Työpaikat: Koneyritykset, merkkikorjaamot, metsäteollisuusyritykset, metsänhoitoyhdistykset, organisaatiot, kunnat, kaupungit, oma yritys.

Koulutuksen sisältö

Metsäalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

Pakolliset tutkinnon osat 60 osp:
• Kestävä metsän hoito ja hyödyntäminen 25 osp
• Metsätraktorin käyttö 20 osp
• Työkoneiden kunnossapito 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 65 osp (valitaan yksi tutkinnonosa)
• Koneellinen puutavaran valmistus 65 osp
• Puutavaran lähikuljetus 65 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 20 osp:
• Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 osp
• Metsien monikäyttö 10 osp
• Metsänhoitopalvelut 30 osp
• Puunkorjuupalvelut 30 osp
• Metsäkoneen huolto ja korjaus 40 osp
• Metsäkoneen vianhaku 35 osp
• Huippuosaajana toimiminen 15 osp
• Ilmastovastuullinen toiminta 15 osp
• Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen 15 osp
• Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
• Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
• Yrityksessä toimiminen 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Metsäkoneasennuksen osaamisala

Pakolliset tutkinnon osat 115 osp:
• Metsäkoneen huolto ja korjaus 40 osp
• Metsäkoneen vianhaku 35 osp
• Metsätraktorin käyttö 20 osp
• Työkoneiden kunnossapito 15 osp

Valinnaiset tutkinno osat 35 osp:
• Kestävä metsän hoito ja hyödyntäminen 25 osp
• Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 osp
• Metsien monikäyttö 10 osp
• Metsänhoitopalvelut 30 osp
• Puunkorjuupalvelut 30 osp
• Metsäkoneen huolto ja korjaus 40 osp
• Metsäkoneen vianhaku 35 osp
• Huippuosaajana toimiminen 15 osp
• Ilmastovastuullinen toiminta 15 osp
• Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen 15 osp
• Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
• Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
• Yrityksessä toimiminen 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOKS), jota päivitetään koko koulutuksen ajan.

Kustannukset

Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Tietoa kustannuksista niille, joita maksuttomuus ei koske:
Opiskelijan on hankittava tarvittava turva- ja suojavaatetus. Lisäksi kustannuksia tulee oppikirjoista sekä lupa ja korttikoulutuksista.

Lisää koulutuksesta

Palsta 1/2

Opiskelua metsäalalla

Esa opiskelee Gradiassa metsäkoneenkuljettajaksi sekä Aaro ja Jonne metsäkoneasentajiksi. Parhaita juttuja metsäalassa ovat ainakin nämä: 

  • saa työskennellä isojen koneiden parissa – itsenäisesti ja vastuullisesti
  • oppii uusia asioita ja saa tehdä käytännössä asioita – esimerkiksi harjoitella simulaattoreilla ja metsäkoneilla sekä asentaa ja korjata metsäkoneita hallissa
  • vaihtelevat kouluviikot sisältävät myös esimerkiksi teoriaopintoja esimerkiksi metsänhoidosta ja puunkorjuun suunnittelusta
  • pääsee harjoittelemaan uudehkolla konekalustolla 
  • ja ennen kaikkea: 

Mahtavat puitteet sekä tilat Jämsän kampuksella!

Palsta 2/2

Monta tapaa opiskella

Gradiassa voit yhdistää opiskelun ja tavoitteellisen urheilun. Urheiluvalmennus mahdollistaa harjoittelun eritasoisille urheilijoille – aina seuratasosta maajoukkuetasoon. Urheilijoiden opintopolku rakentuu oman tason mukaan. Ilmoita yhteishaun hakulomakkeella, että olet kiinnostunut urheilijan ammatillisesta koulutuksesta ja vastaa hakulomakkeelle aukeaviin Urheilijan lisätietokysymykseen.

Kaksoistutkinnossa opiskelet samanaikaisesti ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon. Kaksoistutkinto-opiskelijana sinun on tärkeä olla aktiivinen ja omatoiminen, sillä opiskelu vaatii sitoutumista ja itseohjautuvuutta. Opinnot antavat sinulle hyvät valmiudet työelämään ja jatko-opintoihin.

Gradian opiskelijana – niin lukiolaisena kuin ammattiin opiskelevana – voit tehdä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Korkeakouluopintojen avulla pääset tutustumaan korkeakoulujen eri aloihin ja siihen, millaista on opiskella korkeakoulussa.

Gradiassa jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus kehittää yrittäjyysosaamista osana lukion ja ammatillisen koulutuksen opintoja. Yrittäjyysopinnot ovat hyödyllinen valinta jokaiselle, joka haluaa pärjätä tulevaisuuden työelämässä tai päivittää osaamistaan työelämän aikana.

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut

Ma–pe klo 9–12 sekä ma, ke ja to klo 13–15

Chat: gradia.fi/hae-opiskelemaan

hakupalvelut@gradia.fi