Laskutusosoite

Laskutusosoitteemme on:
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Talouspalvelut 
PL 472, 40101 Jyväskylä 
Viitetieto: Tilaajan nimi ja kustannuspaikka sekä asiatarkastajan nimi, mikäli eri henkilö kuin tilaaja. Laskun viitetiedoissa tulee aina olla tilaajan nimi ja kustannuspaikka sekä henkilön nimi, joka toimii laskun asiatarkastajana, mikäli kyseessä on eri henkilö kuin tilaaja.

Nämä tiedot edesauttavat laskun maksamista eräpäivänä ja vähentävät saapuviin laskuihin liittyvää selvitystyötä. Viitetietona olevat tiedot ohjaavat laskun käsiteltäväksi oikeaan yksikköön. Laskujen liitteet voimme noutaa vain jos ne on liitetty laskun kuvaan.

Y-tunnus 0208201-1 
Arvonlisäverotunniste (VAT): FI02082011

Otamme laskuja vastaan ensisijaisesti sähköisesti

Verkkolaskuoperaattori: Basware Oy 
Verkkolaskuosoite (OVT-tunnus) 003702082011 
Välittäjän tunnus: BAWCFI22 

Yllä mainittuihin osoitteisiin vastaanotetaan Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian kaikkien tulosalueiden laskut.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia on arvonlisäverolain 8 c §:n (686/2010) 1 momentissa tarkoitettu rakentamispalveluja myyvä elinkeinonharjoittaja, jolle tapahtuvaan arvonlisäverolain 31 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen rakentamispalvelujen myyntiin sovelletaan siis ns. käännettyä verovelvollisuutta. Käännetyn verovelvollisuuden johdosta olemme em. rakentamispalveluostoista arvonlisäverovelvollisia palvelujen ostajana eikä meille toimitettaviin em. rakentamispalveluja koskeviin laskuihin lisätä arvonlisäveroa.

Riidanratkaisuelin
Jos asiakkaan ja koulutuskuntayhtymän oppilaitoksen välistä koulutus- tai muuta palvelusopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. 

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.  

Yhteydenotot:
ostoreskontra(at)gradia.fi