Laskutusosoite

Laskutusosoitteemme on:
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 
Talouspalvelut 
PL 472, 40101 Jyväskylä 
Viitetieto: Tilaaja/asiatarkastajan nimi 

Viitetietona tilaajan nimi on meille erityisen tärkeä. Se edesauttaa laskun maksamista eräpäivänä ja vähentää saapuviin laskuihin liittyvää selvitystyötä. Viitetietona oleva tilaajan nimi ohjaa laskun käsiteltäväksi oikeaan yksikköön. Laskujen liitteet voimme noutaa vain jos ne on liitetty laskun kuvaan.

Y-tunnus 0208201-1 
Arvonlisäverotunniste (VAT): FI02082011

Otamme laskuja vastaan ensisijaisesti sähköisesti

Verkkolaskuoperaattori: Basware Oy 
Verkkolaskuosoite (OVT-tunnus) 003702082011 
Välittäjän tunnus: BAWCFI22 

Yllä mainittuihin osoitteisiin vastaanotetaan Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kaikkien tulosalueiden laskut.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on arvonlisäverolain 8 c §:n (686/2010) 1 momentissa tarkoitettu rakentamispalveluja myyvä elinkeinonharjoittaja, jolle tapahtuvaan arvonlisäverolain 31 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen rakentamispalvelujen myyntiin sovelletaan siis ns. käännettyä verovelvollisuutta. Käännetyn verovelvollisuuden johdosta olemme em. rakentamispalveluostoista arvonlisäverovelvollisia palvelujen ostajana eikä meille toimitettaviin em. rakentamispalveluja koskeviin laskuihin lisätä arvonlisäveroa.

Riidanratkaisuelin
Jos asiakkaan ja koulutuskuntayhtymän oppilaitoksen välistä koulutus- tai muuta palvelusopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. 

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.  

Yhteydenotot:
ostoreskontra(at)gradia.fi