Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2 – 3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

Yhteishaku

Kenelle

Maarakennuskoneenkuljettajana olet yksi työmaan ammattilaisista, joka työskentelee yhteistyössä rakennustyömaan muiden toteuttajien ja useiden eri ammattiryhmien kanssa. Hyvän maarakennuskoneenkuljettajan ominaisuuksia ovat yhteistyökyky, suunnitelmallisuus ja sopiva paineensietokyky työmaiden vaihtuessa joskus nopeastikin.

Kelpoisuusvaatimukset

Peruskoulun päättötodistus tai vastaava todistus

Terveydelliset vaatimukset:
https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/ter…

Kuvaus

Työskentelet useimmiten piirustusten ja suunnitelmien mukaisesti esimerkiksi talonrakentamisen pohja- ja perustusvaiheen töissä tai liikennealueiden rakentamisen töissä. Maarakennuskoneenkuljettajat tekevät usein myös maa-ainesten kuljetustöitä ja liikennealueiden kunnossapidon töitä. Maarakennuskoneenkuljettajana työpaikkasi on yleisimmin maarakennusalan yrityksessä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Opintoihin valinnaisena kuuluvan C -luokan ajokortin terveysvaatimukset, ryhmä 2 (R2) löytyvät osoitteesta http://stm.fi/ajoterveyden-arviointi-ja-laakareiden-ilmoitusvelvollisuus.

Jos valitset valinnaisiksi tutkinnon osiksi maa-aineskuljetuksen ja kuljetusalan perustason ammattipätevyyden, suoritat opintojen aikana myös B-ja C -luokan ajokortin.

Edellytyksenä ajokorttiopinnoille on opinnoissa edistyminen sekä aiempi rikkeettömyys (ei vakavia tai toistuvia rikkeitä Trafin myöntämässä ajokorttiotteessa https://asiointi.trafi.fi/web/asiointi/henkiloasiakkaat/tieliikenne/kul…).

Rakenne

Rakennusalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat:
Perustustyöt 25 osp
Maarakennuskoneiden käyttö 50 osp

Valinnaisia tutkinnon osia (70 osp):
Asfaltointi 15 osp
Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 osp
Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö 15 osp
Maa-ainesten kuljetus 20 osp
Maa- ja kiviainesten jalostaminen 15 osp
Maarakennuskoneen huolto 15 osp
Maarakennuskoneen käyttö 15 osp
Maarakennuskoneiden 3D-ohjaus 15 osp
Piharakentaminen 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Yhteishaussa haet rakennusalan perustutkintoon. Osaamisalatoive ilmoitetaan oppilaitokseen opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä.

Koulutus toteutetaan osoitteissa Viitaniementie 1, Jyväskylä ja Ajoneuvontie 21, 41400 Lievestuore (Laukaa). Opiskelijoille järjestetään ilmainen linja-autokuljetus Viitaniemestä Lievestuoreelle.

Monta tapaa opiskella

Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOKS), jota päivitetään koko koulutuksen ajan.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Kahden tutkinnon opinnoissa opiskellaan samanaikaisesti ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto: www.gradia.fi/oppimaan/kahden-tutkinnon-opinnot.

Kustannukset

Opiskelija maksaa työkaluista omavastuun 100 €. Valinnaisiin opintoihin liittyviin B- ja C-luokkien ajokortteihin liittyvä opetus on opiskelijalle maksutonta, mutta hän maksaa ajokortteihin liittyvät viranomaismaksut (teoria- ja ajokokeet, lääkärintodistukset, passikuvat). Oppikirjoihin kuluu kolmivuotisissa opinnoissa noin 60€.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tyypillisimmät jatko-opinnot:
insinööri (AMK)
rakennusmestari (AMK)
maarakennusalan ammattitutkinto
maarakennusalan erikoisammattitutkinto

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä