Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2 – 3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

Yhteishaku

Kenelle

Maarakennuskoneenkuljettajana olet yksi työmaan ammattilaisista, joka työskentelee yhteistyössä rakennustyömaan muiden toteuttajien ja useiden eri ammattiryhmien kanssa. Hyvän maarakennuskoneenkuljettajan ominaisuuksia ovat yhteistyökyky, suunnitelmallisuus ja sopiva paineensietokyky työmaiden vaihtuessa joskus nopeastikin.

Hakeutuminen

Yhteishaussa haet rakennusalan perustutkintoon, maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisalalle.

Kelpoisuusvaatimukset

Peruskoulun päättötodistus.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Rakennusalan perustutkintoon (maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala) valitulla opiskelijalla tulee täyttyä turvallisuuteen, terveydellisiin tekijöihin ja toimintakykyyn liittyvät vaatimukset (Laki ammatillisesta koulutuksesta 1998/630). Lisätietoja www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto

Katso myös ajokorttiluvan terveysvaatimukset: https://ajokortti-info.fi/ajotaidon-yllapito/ajoterveys/kuljettajan-ajo…

Kuvaus

Työskentelet useimmiten piirustusten ja suunnitelmien mukaisesti esimerkiksi talonrakentamisen pohja- ja perustusvaiheen töissä tai liikennealueiden rakentamisen töissä. Maarakennuskoneenkuljettajat tekevät usein myös maa-ainesten kuljetustöitä ja liikennealueiden kunnossapidon töitä. Maarakennuskoneenkuljettajana työpaikkasi on yleisimmin maarakennusalan yrityksessä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Jos valitset valinnaisiksi tutkinnon osiksi maa-aineskuljetuksen ja kuljetusalan perustason ammattipätevyyden, suoritat opintojen aikana myös B- ja C -luokan ajokortin.

Edellytyksenä ajokorttiopinnoille on opinnoissa edistyminen sekä aiempi rikkeettömyys (ei vakavia tai toistuvia rikkeitä Trafin myöntämässä ajokorttiotteessa https://asiointi.trafi.fi/web/asiointi/henkiloasiakkaat/tieliikenne/kul…).

Koulutus toteutetaan Lievestuoreen toimipisteessä.

Rakenne

Rakennusalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat
• Perustustyöt 25 osp
• Maarakennuskoneiden käyttö 50 osp

Valinnaisiet tutkinnon osat 70 osp
• Asfaltointi 15 osp
• Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 osp
• Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö 15 osp
• Maa-ainesten kuljetus 20 osp
• Maa- ja kiviainesten jalostaminen 15 osp
• Maarakennuskoneen huolto 15 osp
• Maarakennuskoneen käyttö 15 osp
• Maarakennuskoneiden 3D-ohjaus 15 osp
• Piharakentaminen 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Monta tapaa opiskella

Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOKS), jota päivitetään koko koulutuksen ajan.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Kahden tutkinnon opinnoissa opiskellaan samanaikaisesti ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto: www.gradia.fi/oppimaan/kahden-tutkinnon-opinnot.

Kustannukset

Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia.
Maksuttomuuden piiriin kuuluvat luvat ja pätevyydet, joiden hankkimista tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen edellyttää. Luvat ja pätevyydet voivat olla säädösperusteisia tai työelämän edellyttämiä lupia ja pätevyyksiä. Säädösperusteisia lupia tällä osaamisalalla ovat esimerkiksi ajoluvat ja vesityökortti. Säädösperusteiset luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi, ovat maksuttomia.
Työelämän edellyttämiä lupia ja pätevyyksiä voivat olla esimerkiksi tulityökortti, työturvallisuuskortti ja ensiapukortti. Maksuttomuuden piiriin kuuluvat ne luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksissa tai osaamistavoitteissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi. Myös tutkinnon perusteissa edellytetyn osaamisen osoittamisen edellyttämät viranomaismaksut, ajokorttimaksut ja lääkärintodistukset kuuluvat maksuttomuuden piiriin.

Tietoa kustannuksista niille, joita maksuttomuus ei koske (ei oppivelvolliset):
Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisalalla tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet, työvaatteet ja turvajalkineet annetaan oppilaitoksen puolesta. Alalla tarvittavista turvallisuuskorteista (ensiapu, tulityö, työturva, vesityö) laskutetaan yht. 40 € syyslukukauden aikana. Tieturva 1 -koulutus on maksuton verkkokoulutus, jonka suorittanut voi tulostaa itselleen todistuksen. Muovisen tieturvakortin voi halutessaan tilata SPEKin verkkokaupasta hintaan 14 €.
Valinnaisiin opintoihin liittyviin B- ja C-luokkien ajokortteihin sekä tarvittaessa T-luokan ajokorttiin liittyvä opetus on maksutonta, mutta ajokortteihin liittyvät viranomaismaksut (mm. teoria- ja ajokokeet, lääkärintodistus, passikuvat, ajopiirturikortti, yht. noin 400 €) opiskelija maksaa itse.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Tyypillisiä jatko-opintoja ovat insinöörin ja rakennusmestarin koulutukset ammattikorkeakoulussa sekä maarakennusalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
Ma, ke ja to klo 9–15, ti ja pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Laukaa

Koulutuksen osoite

Lievestuore, Ajoneuvontie 21, 41400 Laukaa