Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2 – 3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

Yhteishaku

Kenelle

Maarakennuskoneenkuljettajana olet yksi työmaan ammattilaisista, joka työskentelee yhteistyössä rakennustyömaan muiden toteuttajien ja useiden eri ammattiryhmien kanssa. Hyvän maarakennuskoneenkuljettajan ominaisuuksia ovat yhteistyökyky, suunnitelmallisuus ja sopiva paineensietokyky työmaiden vaihtuessa joskus nopeastikin.

Hakeutuminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa Opintopolussa.

Kelpoisuusvaatimukset

Peruskoulun päättötodistus.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Rakennusalan perustutkintoon (maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala) valitulla opiskelijalla tulee täyttyä turvallisuuteen, terveydellisiin tekijöihin ja toimintakykyyn liittyvät vaatimukset (Laki ammatillisesta koulutuksesta 1998/630). Lisätietoja www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto

Katso myös ajokorttiluvan terveysvaatimukset: https://ajokortti-info.fi/ajotaidon-yllapito/ajoterveys/kuljettajan-ajo…

Kuvaus

Työskentelet useimmiten piirustusten ja suunnitelmien mukaisesti esimerkiksi talonrakentamisen pohja- ja perustusvaiheen töissä tai liikennealueiden rakentamisen töissä. Maarakennuskoneenkuljettajat tekevät usein myös maa-ainesten kuljetustöitä ja liikennealueiden kunnossapidon töitä. Maarakennuskoneenkuljettajana työpaikkasi on yleisimmin maarakennusalan yrityksessä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Tarjonnastamme on poistunut mahdollisuus valita opintoihin kuljetusalan perustason ammattipätevyys ja maa-ainesten kuljetus maantieliikenteessä -tutkinnon osat. Myöskään B- ja C-luokan ajokorttiopinnot eivät enää sisälly maarakennusalan tutkintotavoitteisiin koulutuksiimme 1.1.2023 jälkeen aloittavilla.

Koulutus toteutetaan Lievestuoreen toimipisteessä.

Rakenne

Rakennusalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat
• Rakennustyömaalla toimiminen 25 osp
• Maarakennuskoneiden kuljettajana toimiminen 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 90 osp, esimerkiksi
• Maarakennuskoneiden käyttö, konetyyppi 1 15 osp
• Maarakennuskoneiden käyttö, konetyyppi 2 15 osp
• Maarakennuskoneiden huolto 15 osp
• Maarakennuskoneiden 3D-ohjaus 15 osp
• Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö kesällä 15 osp
• Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö talvella 15 osp
• Piharakentaminen 15 osp
• Tasokiviasennus 15 osp
• Maa-ainesten kuljetus maantieliikenteessä 20 osp * (tähdellä merkityt, valittava molemmat)
• Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 osp * (tähdellä merkityt, valittava molemmat)

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Monta tapaa opiskella

Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOKS), jota päivitetään koko koulutuksen ajan.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa, lue lisää täältä: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.
Ilmoita yhteishaun hakulomakkeella, että olet kiinnostunut urheilijan ammatillisesta koulutuksesta ja vastaa hakulomakkeelle aukeaviin Urheilijan lisätietokysymyksiin.

Kahden tutkinnon opinnoissa opiskellaan samanaikaisesti ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto: www.gradia.fi/oppimaan/kahden-tutkinnon-opinnot.

Kustannukset

Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Maksuttomia ovat luvat ja pätevyydet sekä viranomaismaksut, ajokorttimaksut ja lääkärintodistukset, joiden hankkimista tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen edellyttää. Tässä koulutuksessa suoritetaan esimerkiksi ajoluvat ja vesityökortti, tulityökortti, työturvallisuuskortti ja ensiapukortti.

Tietoa kustannuksista niille, joita maksuttomuus ei koske (ei oppivelvolliset):
Koulutuksessa tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet, työvaatteet ja turvajalkineet annetaan oppilaitoksen puolesta. Alalla tarvittavista turvallisuuskorteista (ensiapu, tulityö, työturva, vesityö) laskutetaan yht. 40 € syyslukukauden aikana. Tieturva 1 -koulutus on maksuton verkkokoulutus, jonka suorittanut voi tulostaa itselleen todistuksen. Muovisen tieturvakortin voi halutessaan tilata SPEKin verkkokaupasta hintaan 14 €.
Valinnaisiin opintoihin liittyviin B- ja C-luokkien ajokortteihin sekä tarvittaessa T-luokan ajokorttiin liittyvä opetus on maksutonta, mutta ajokortteihin liittyvät viranomaismaksut (mm. teoria- ja ajokokeet, lääkärintodistus, passikuvat, ajopiirturikortti, yht. noin 400 €) opiskelija maksaa itse.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Tyypillisiä jatko-opintoja ovat insinöörin ja rakennusmestarin koulutukset ammattikorkeakoulussa sekä maarakennusalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Laukaa

Koulutuksen osoite

Lievestuore, Ajoneuvontie 21, 41400 Laukaa