Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2 – 3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

Yhteishaku

Kenelle

Maarakennuskoneenkuljettajana olet yksi työmaan ammattilaisista, joka työskentelee yhteistyössä rakennustyömaan muiden toteuttajien ja useiden eri ammattiryhmien kanssa. Hyvän maarakennuskoneenkuljettajan ominaisuuksia ovat yhteistyökyky, suunnitelmallisuus ja sopiva paineensietokyky työmaiden vaihtuessa joskus nopeastikin.

Hakeutuminen

Yhteishaussa haet rakennusalan perustutkintoon. Osaamisalatoiveen ilmoitat Gradian Wilmassa kesällä yhteishaun tulosten tultua. Saat tarkemmat ohjeet oppilaitoksen sähköisessä valintakirjeessä.

Kelpoisuusvaatimukset

Peruskoulun päättötodistus tai vastaava todistus.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lisätietoja www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Työskentelet useimmiten piirustusten ja suunnitelmien mukaisesti esimerkiksi talonrakentamisen pohja- ja perustusvaiheen töissä tai liikennealueiden rakentamisen töissä. Maarakennuskoneenkuljettajat tekevät usein myös maa-ainesten kuljetustöitä ja liikennealueiden kunnossapidon töitä. Maarakennuskoneenkuljettajana työpaikkasi on yleisimmin maarakennusalan yrityksessä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Opintoihin valinnaisena kuuluvan C -luokan ajokortin terveysvaatimukset, ryhmä 2 (R2) löytyvät osoitteesta https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/ajoterveysohjeet-tervey…

Jos valitset valinnaisiksi tutkinnon osiksi maa-aineskuljetuksen ja kuljetusalan perustason ammattipätevyyden, suoritat opintojen aikana myös B-ja C -luokan ajokortin.

Edellytyksenä ajokorttiopinnoille on opinnoissa edistyminen sekä aiempi rikkeettömyys (ei vakavia tai toistuvia rikkeitä Trafin myöntämässä ajokorttiotteessa https://asiointi.trafi.fi/web/asiointi/henkiloasiakkaat/tieliikenne/kul…).

Koulutus toteutetaan osoitteissa Viitaniementie 1, Jyväskylä ja Ajoneuvontie 21, 41400 Lievestuore (Laukaa). Opiskelijoille järjestetään ilmainen linja-autokuljetus Viitaniemestä Lievestuoreelle.

Rakenne

Rakennusalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat:
Perustustyöt 25 osp
Maarakennuskoneiden käyttö 50 osp

Valinnaisia tutkinnon osia (70 osp):
Asfaltointi 15 osp
Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 osp
Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö 15 osp
Maa-ainesten kuljetus 20 osp
Maa- ja kiviainesten jalostaminen 15 osp
Maarakennuskoneen huolto 15 osp
Maarakennuskoneen käyttö 15 osp
Maarakennuskoneiden 3D-ohjaus 15 osp
Piharakentaminen 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Monta tapaa opiskella

Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOKS), jota päivitetään koko koulutuksen ajan.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Kahden tutkinnon opinnoissa opiskellaan samanaikaisesti ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto: www.gradia.fi/oppimaan/kahden-tutkinnon-opinnot.

Kustannukset

- Työvälineet, oppikirjat ja suojavarusteet tehdään yhteishankintana. Työvälineistä ja oppikirjoista laskutetaan omavastuu n.100€ ja ne jäävät opiskelijoille ammattiin valmistumisen jälkeen.
-Valinnaisiin opintoihin liittyviin B- ja C-luokkien ajokortteihin liittyvä opetus on maksutonta, mutta ajokortteihin liittyvät viranomaismaksut (teoria- ja ajokokeet, lääkärintodistukset, passikuvat) maksavat n. 300€.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Tyypillisiä jatko-opintoja ovat insinöörin ja rakennusmestarin koulutukset ammattikorkeakoulussa sekä maarakennusalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä