Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2 – 3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

Yhteishaku

Kenelle

Koulutus soveltuu sinulle, jos pidät ohjaamisesta, toiminnan suunnittelusta ja järjestämisestä sekä monipuolisista työtehtävistä. Olet sosiaalinen, pidät ohjaustyöstä ja työskentelystä eri ikäisten ihmisten kanssa. Alan työtehtäviä tehdään erilaisissa toimintaympäristöissä; mm. nuoriso- ja vapaa-aika-alan työkentillä, yhdistyksissä, järjestöissä ja yksityisellä sektorilla, erilaisissa tapahtumissa ja iltapäiväkerhoissa sekä päiväkodeissa.
Yhteishaussa haet kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon. Osaamisalavalinta tehdään opintojen alussa.

Kelpoisuusvaatimukset

Opiskelijaksi hakeutumisvaiheeseen kuuluu hakijan terveyden ja toimintakyvyn arviointi.

Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta ammatillisessa peruskoulutuksessa ja myöhemmin työelämässä.
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon koulutuksessa edellytetään käytännön työtehtäviin riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Terveydentilan tai toimintakyvyn rajoitteet tulee arvioida yksilöllisen hoitotilanteen mukaan.

Tutkinnon perusteiden mukaan opiskelijavalinnan esteenä Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon voi olla:
• sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön työtehtäviin osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai kommunikaation ja viittomisen estävä sairaus tai vamma
• muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman, asiakkaan tai muiden käytännön työtehtäviin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana.

Koulutukseen hakeutuneet kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, joka koostuu soveltuvuuden arvioinnista, ennakkotehtävästä, toiminnallisesta ryhmätilanteesta ja yksilöhaastattelusta.
Soveltuvuuskoe 9.5.2019.

Kuvaus

Kasvatus ja ohjausalan perustutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet toimia monipuolisesti erilaisissa kasvatuksen ja ohjauksen tehtävissä. Työskentely vaatii sosiaalisia taitoja, tiimityöskentelyn osaamista ja yhteistyökykyä. Joustavuus, luovuus ja ongelmanratkaisutaidot ovat työelämätaitoja, joita alalla työskentelyssä tarvitaan.

Nuoriso- ja yhteisöohjaajan osaamisalasta valmistut Nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi. Nuoriso- ja yhteisöohjaajana voit työskennellä työtehtävissä ja ympäristöissä, joissa ohjattavana voi olla eri ikäinen yksilö, ryhmä tai yhteisö. Nuoriso- ja yhteisöohjaajan työskentelyä kuvaa suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus, vahva menetelmäosaaminen sekä ohjattavien hyvinvoinnin edistäminen. Ohjattavien osallistaminen ja yhteisöllisyyden edistäminen ovat alan keskeisintä osaamista ja toimivat työskentelyn arvoperustana/kivijalkana.

Rakenne

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista.

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisalan pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 110 osp:
- Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 15 osp
- Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen 35 osp
- Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen 30 osp
- Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 35 osp (eri vaihtoehtoja)
- Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen 15 osp
- Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen 20 osp
- Ilmaisun ohjaaminen 20 osp
- Liikkumisen ohjaaminen 15 osp
- Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen 20 osp
- Tukea tarvitsevien ohjaaminen 20 osp
- Huippuosaajana toimiminen 15 osp
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
- Yrityksessä toimiminen 15 osp
- Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
- Korkeakouluopinnot 5-15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
- Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet 9 osp

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Osaamisen hankkimisessa on keskeisenä erilaiset oppimisympäristöt ja työelämälähtöisyys.

Oppimismenetelmissä korostuvat tiimioppiminen, käytännön projektit ja toiminnallisuus, yhdessä tekeminen ja tekemisen kautta oppiminen. Opit muilta ja jaat osaamistasi muille. Opinnot koostuvat kontaktiopinnoista, käytännön toteutuksista, opintokäynneistä sekä erilaisista oppimistehtävistä. Erilaiset digitaaliset menetelmät, verkko-opetus ja -ohjaus ovat osa opiskelutapaamme. Opinnoissasi syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena. Kasvatus- ja ohjausalan tutkinnosta valmistut monipuoliseksi alan ammattilaiseksi.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa.
https://www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa

Kahden tutkinnon opinnoissa opiskellaan samanaikaisesti ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto.
https://www.gradia.fi/oppimaan/kahden-tutkinnon-opinnot

Kustannukset

Opetus on opiskelijalle maksutonta. Kustannuksia koituu osaamisalasta tai valinnaisista tutkinnon osista riippuen niiden laajemmista toteutuksista (esim. luonto- ja elämystoiminnan ohjaamisen valinnainen tutkinnon osa).

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleisimpiä jatkokoulutusvaihtoehtoja ovat ammattikorkeakouluopinnot kuten yhteisöpedagogi, kulttuurintuottaja tai sosionomi.

Jatkokoulutusvaihtoehtoja löytyy myös ammatillisen lisäkoulutuksen tarjonnasta, kuten kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto, liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, liikuntapaikka-alan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto, kehitysvamma-alan ammattitutkinto sekä kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto.

Lisää jatkokoulutuksesta www.opintopolku.fi

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jämsä