Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2 – 3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

Yhteishaku

Kenelle

Pidätkö ohjaamisesta, toiminnan suunnittelusta ja järjestämisestä sekä monipuolisista työtehtävistä? Oletko sosiaalinen, pidät ohjaustyöstä ja työskentelystä eri ikäisten ihmisten kanssa? Nuoriso- ja yhteisöohjaajana työskentelet erilaisissa kasvatuksen ja ohjauksen tehtävissä.

Hakeutuminen

Yhteishaussa haet kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon. Osaamisalavalinta tehdään opintojen alussa.

Kelpoisuusvaatimukset

Peruskoulun päättötodistus tai vastaava todistus.

Koulutukseen hakeutuville järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe 6.-8.5.2020. Kokeen sisällöstä ja järjestelyistä tiedotetaan hakijoille tarkemmin koekutsun yhteydessä.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu kirjallisista ennakkotehtävistä ja haastattelusta. Haastattelu toteutetaan Teams-etäyhteyden välityksellä. Haastatteluajankohta ilmoitetaan hakijalle tekstiviestillä 27.4.2020 jälkeen. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi etähaastattelun aikana (voimassa olevat ajokortit, passi, henkilötodistus).

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen tavoitteena on mitata hakijoiden valmiuksia opiskella ja toimia kyseisellä alalla sekä parantaa alalle parhaiten soveltuvien hakijoiden mahdollisuutta tulla valituksi. Koe mittaa hakijan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista sekä ongelmaratkaisua. Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija voi saada 0–10 pistettä. Koulutukseen ei voi tulla valituksi ilman kokeeseen osallistumista tai jos saa kokeesta 0 pistettä. Pääsy- ja soveltuvuuskoe on maksuton ja tulos selviää yhteishaun tulosten yhteydessä kesäkuussa.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lisätietoja www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto. Mikäli opiskelijan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen sisältyy käytännön työskentelyä alaikäisten kanssa, tulee hänen esittää myös rikostaustaote nähtäväksi.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Opinnoissasi syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena. Opinnot koostuvat kontaktiopinnoista, käytännön toteutuksista, opintokäynneistä sekä erilaisista oppimistehtävistä. Oppimismenetelmissä korostuvat tiimioppiminen, käytännön projektit ja toiminnallisuus, yhdessä tekeminen ja tekemisen kautta oppiminen. Opit muilta ja jaat osaamistasi muille. Erilaiset digitaaliset menetelmät, verkko-opetus ja -ohjaus ovat osa opiskelutapaamme.

Kasvatus- ja ohjausalan tutkinnosta valmistut monipuoliseksi alan ammattilaiseksi. Työskentely vaatii sosiaalisia taitoja, tiimityöskentelyn osaamista ja yhteistyökykyä. Joustavuus, luovuus ja ongelmanratkaisutaidot ovat työelämätaitoja, joita alalla työskentelyssä tarvitaan.

Nuoriso- ja yhteisöohjaajan osaamisalasta valmistut Nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi. Nuoriso- ja yhteisöohjaajana voit työskennellä työtehtävissä ja ympäristöissä, joissa ohjattavana voi olla eri ikäinen yksilö, ryhmä tai yhteisö. Voit työskennellä esimerkiksi nuoriso- ja vapaa-ajan työtehtävissä, yhdistyksissä, järjestöissä ja yksityisellä sektorilla, erilaisissa tapahtumissa tai iltapäiväkerhoissa ja päiväkodeissa. Nuoriso- ja yhteisöohjaajan työskentelyä kuvaa suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus, vahva menetelmäosaaminen sekä ohjattavien hyvinvoinnin edistäminen. Ohjattavien osallistaminen ja yhteisöllisyyden edistäminen ovat alan keskeisintä osaamista ja toimivat työskentelyn arvoperustana.

Rakenne

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisalan pakolliset ammatilliset tutkinnon osat, 110 osp:
- Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 15 osp
- Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen, 35 osp
- Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen, 30 osp
- Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 40 osp (eri vaihtoehtoja)
- Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen, 20 osp
- Ilmaisun ohjaaminen, 20 osp
- Liikkumisen ohjaaminen, 15 osp
- Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen, 20 osp
- Tukea tarvitsevien ohjaaminen, 20 osp
- Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen, 15 osp
- Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
- Yrityksessä toimiminen, 15 osp
- Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
- Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 5-15 osp
- Korkeakouluopinnot, 5-15 osp
- Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja, 1- 25 osp

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

Monta tapaa opiskella

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOKS), jota päivitetään koko koulutuksen ajan. Osaamisen hankkimisessa ovat keskeisinä erilaiset oppimisympäristöt ja työelämälähtöisyys.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Kahden tutkinnon opinnoissa opiskellaan samanaikaisesti ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto: www.gradia.fi/oppimaan/kahden-tutkinnon-opinnot.

Kustannukset

Opetus on opiskelijalle maksutonta. Kustannuksia koituu osaamisalasta tai valinnaisista tutkinnon osista riippuen niiden laajemmista toteutuksista (esim. luonto- ja elämystoiminnan ohjaamisen valinnainen tutkinnon osa).

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleisimpiä jatkokoulutuspolkuja ovat yhteisöpedagogin, kulttuurituottajan ja sosionomin opinnot ammattikorkeakoulussa.

Jatkokoulutusvaihtoehtoja löytyy myös ammatillisen koulutuksen tarjonnasta, kuten kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto, liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, kehitysvamma-alan ammattitutkinto sekä kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
22.6.–31.7. ma–pe klo 09–12

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jämsä