Laajuus

3 vuotta

Aika

-

Hakuaika

Yhteishaku

Kenelle

Oletko kiinnostunut tietotekniikasta ja toivot saavuttavasi ylioppilastutkinnon lisäksi ymmärryksen informaatio- ja viestintätekniikan perusteista? Hakeudu IT-linjalle, jos näet tulevaisuudessa itsesi työskentelemässä IT-alan ammattilaisena!

Kelpoisuusvaatimukset

Valintaperusteet: peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon mukaisessa järjestyksessä 30 hakijaa.
Peruskoulun päättötodistuksen matematiikan ja äidinkielen arvosanat huomioidaan painotettuina ja niiden on oltava vähintään 8.0.
Opintopolun hakulomakkeen lisäksi täytetään Gradia-lukioiden sähköinen ainevalintalomake.

Kuvaus

IT-ala työllistää, IT-alan yritykset jopa kilpailevat työvoimasta ja huippuosaajista. Kokeneimmat tekijät saavat jatkuvasti puheluita ja viestejä headhuntereilta. Huippukoodarit, ohjelmistokehittäjät ja IT-arkkitehdit voivat päättää, missä työskentelevät ja millaisin ehdoin. Eräiden arvioiden mukaan ohjelmisto- ja IT-palveluyhtiöt pystyisivät palkkaamaan jopa 10 000 työntekijää, jos oikeanlaisia osaajia vain löytyisi.

Jyväskylän Lyseon IT-linjalla yhdistetään tavoitteellinen ylioppilastutkintoon tähtäävä lukio-opiskelu ja informaatioteknologian perusteiden opiskelu. IT-linjan opintosuunnitelman mukaiset opinnot vastaavat sisällöiltään Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnan opintojaksoja. Saat hyvän osaamisen ja ymmärryksen viestintäteknologian keskeisistä käsitteistä ja ilmiöistä. Opit XML-merkintäkielen perusteista sekä www-sivujen tuottamisesta HTML5- ja CSS-kielillä. Perehdyt rakenteisen ohjelmoinnin ja olio-ohjelmoinnin perusperiaatteisiin, Internetin rakenteeseen, palveluihin, arkkitehtuureihin sekä yleisimpiin sovellusprotokolliin ja verkko-ohjelmointiin UDP- ja TCP-protokollia käyttäen. IT-linjan opintojen aikana myös suunnitellaan ja toteutetaan pienimuotoinen tietokonepeli.

Rakenne

IT-linjalla opiskelet samat pakolliset lukio-opinnot kuin lukion yleislinjalla. IT-linjan omat opintojaksot opiskellaan osittain lähiopetuksena Jyväskylän Lyseolla, osittain Jyväskylän yliopistossa sekä osittain tuettuina verkko-opintoina. IT-linjan opintojaksot toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnan kanssa, ja ne vastaavat sisällöiltään yliopiston opintojaksoja.

Kustannukset

Opetus, aamupuuro ja lounas ovat maksuttomia Gradian päivälukiolaisille. Laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille myös välttämättömät oppimateriaalit ja opiskelussa tarvittavat välineet ovat maksuttomia. Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tietokoneen ja muut välttämättömät oppimateriaalit. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat itse.

Jatko-opintomahdollisuudet

IT-linjalla suoritetaan lukion oppimäärä ja sen päätteeksi ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden suomalaisiin korkeakouluihin ja sitä käytetään myös osana korkeakoulujen opiskelijavalintaa. Suomalainen ylioppilastutkinto antaa myös hyvät mahdollisuudet hakeutua ulkomaisiin yliopistoihin ja korkeakouluihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
Ma, ke ja to klo 9–15, ti ja pe klo 10–14

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä