TUVA on tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Haluatko parantaa opiskeluvalmiuksiasi? Onko sinulla tarvis korottaa perusopetuksen päättötodistuksesi arvosanoja? Ehkä suomen kielen taitosi kaipaa kehittämistä? Oletko vielä epävarma, mikä olisi seuraava askeleesi opinnoissa? Älä jää pohdintojesi kanssa yksin vaan tule TUVAan, jossa saa osaavaa ohjausta ja opiskelet mukavassa porukassa.

TUVA-koulutus on tarkoitettu sinulle, jolla  ei ole toisen asteen tutkintoa tai joka tarvitset valmentavaa koulutusta siirtyäksesi lukioon tai ammatilliseen koulutukseen. Koulutukseen voivat hakeutua niin oppivelvolliset kuin aikuisetkin. 

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA antaa sinulle valmiudet suunnata perusopetuksen jälkeisiin opintoihin joko lukioon tai ammatilliseen koulutukseen. TUVAan voit hakeutua, jos olet oppivelvollisuusikäinen tai muun ikäinen mutta ilman toisen asteen tutkintoa ja tarvitset valmentavaa koulutusta.

Opintojen aikana voit korottaa perusopetuksen arvosanoja, jos se on tarpeen tulevia opintoja varten. Lisäksi voit jo suorittaa lukion tai ammatillisen koulutuksen opintoja.

Koulutus kestää enintään vuoden, mutta jo aiemminkin voit siirtyä opiskelemaan lukioon tai ammatilliseen koulutukseen.

Usein kysyttyä TUVA-koulutuksesta

Gradia järjestää TUVA-koulutusta Jämsässä ja Jyväskylässä. Jämsässä on yksi TUVA-ryhmä, jonka opiskelijat opiskelevat yksilöllisten valintojen mukaisesti.

Jyväskylässä opiskelija valitsee joka jaksoon yhden moduulin omien tarpeidensa mukaan. Saman moduulin valinneet opiskelevat samassa ryhmässä jakson ajan, noin kahdeksan viikkoa. Valittavissa olevat moduulit muodostuvat TUVAN koulutuksen osista.

Kaikille on opintojen aluksi yhteinen moduuli Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot. Tämän lisäksi valittavissa on seuraavat moduulit: Perustaitojen vahvistaminen, Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen, Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen, Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen, Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus.

Ryhmien koot vaihtelevat aloittavien opiskelijoiden määrän ja moduulivalintojen mukaisesti. Pääosin ryhmäkoko on 15 – 20 opiskelijaa. Pysyvää pienryhmätoimintaa ei ole, vaan erityistä tukea tarjotaan opiskelijan tarpeen mukaan. Gradiassa ei ole vaativana erityisenä tukena annettavan TUVA-koulutuksen järjestämislupaa.

TUVA-koulutuksen opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän  tarvitsee sitä oppimisvaikeuksien, vamman tai sairauden vuoksi.

Erityinen tuki voi olla mm. monenlaisia pedagogisia ratkaisuja sekä erilaisia opiskelu- ja opetusjärjestelyjä.  Esimerkiksi opiskelijan koulupäivää voidaan lyhentää tai tilanteissa, joissa kirjallinen tuottaminen on haastavaa, opiskelija voi osoittaa osaamistaan muilla tavoin.  TUVA-koulutuksen sisältöjä ei voi yksilöllistää, mutta opiskelija voi valita hänelle parhaiten sopivia koulutuksen osia.

Gradiassa ei ole vaativana erityisenä tukena annettavan TUVA-koulutuksen järjestämislupaa.

Kaikkia perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja on mahdollista korottaa. Korotussuunnitelma mietitään opiskelijan kanssa niin, että korotukset on realistista suorittaa 30 viikon aikana (Perustaitojen vahvistamisen -moduuli).

Yhdessä jaksossa korotetaan yleensä 1 – 3 oppiainetta, joten kaikkiaan opiskelija korottaa yleensä 3 – 9 oppiainetta  oman opiskelusuunnitelmansa mukaan.

Opiskelija voi valita yksilöllisesti lukion opintojaksoja ja opiskella ne lukion ryhmässä. Jyväskylässä lukiomoduulin valinneet opiskelevat lisäksi lukion opintojaksoja omassa TUVA-ryhmässä.

Myös ammatillisten opintojen suorittaminen ammatillisessa ryhmässä on mahdollista esimerkiksi vaihtojaksotarjonnan kautta.

TUVA-koulutuksen tavoite on, että opiskelija pääsee siirtymään toisen asteen opintoihin  heti, kun hänellä on selkeä suunta ja riittävät valmiudet toisen asteen opintoihin.

TUVA-opiskelija hakeutuu toiselle asteelle jatkuvan haun tai yhteishaun kautta samoin kuin muutkin hakijat.