Yrittäjyys

 Näkyvää yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä asennetta! Gradiassa jokainen opiskelija voi opiskella yrittäjyyttä.

Gradiassa jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus kehittää yrittäjyysosaamista osana lukion ja ammatillisen koulutuksen opintoja.

Yksi Gradian strategisista päätavoitteista on itseensä ja tulevaisuuteen luottava opiskelija. Me uskomme, että vahvistamalla yrittäjyysosaamista kuten yrittäjämäistä asennetta, projektinhallintataitoja, taloudellista ajattelua ja oman osaamisen tuotteistamista on helpompi löytää oma unelmien paikka työelämästä yrittäjänä tai toisen palveluksessa. Yrittäjyysopinnot ovat siis hyödyllinen valinta jokaiselle, joka haluaa pärjätä tulevaisuuden työelämässä tai päivittää osaamistaan työelämän aikana.

Yrittäjyysopintoja järjestetään oppilaitoksen oman tarjonnan lisäksi myös EduFutura opintoina yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jamkin ja Jyväskylän yliopiston  kanssa. 

Gradian palkittu yrittäjyyden ekosysteemi antaa opiskelijoilleen valmiuksia monimuotoistuvaan työelämään, osaamisen päivittämiseen ja yrittäjyyteen. Yrittäjyyttä korostetaan asenteena ja oman osaamisen hyödyntämisen toimintatapana. Yrittäjyysopinnoissa on keskeistä tekemällä oppiminen, ja opinnoissa tuodaan esiin yrittäjämäistä ajattelutapaa, jatkuvaa oppimista, tiimityötä ja itsensä kehittämistä. 

Ota yhteyttä!

Tukiainen Petrikki

Yrityskehitysasiantuntija