Kielitaidon arviointi

Koska opetuksemme on suomen kielellä, opiskelijat tarvitsevat riittävän kielitaidon pärjätäkseen opinnoissa. Siksi Gradian ammatillisiin tutkintoihin (myös tutkinnon osiin) ja TUVA-koulutukseen yhteishaussa ja jatkuvassa haussa hakevien suomen kielen taito arvioidaan.

Yhteishaun kielitaidon arviointi

Yhteishaussa on omat erilliset kielitaidon arvioinnit ammatilliseen perustutkintoon hakeneille ja TUVA-koulutukseen hakeneille. Mikäli hakijalla on Gradian hakukohteina molemmat koulutukset, hänet kutsutaan ja hänen tulee myös osallistua molempien koulutusten kielitaidon arviointeihin.

Ammatillinen perustutkinto

Yhteishaussa ammatilliseen perustutkintoon kielitaidon arviointi järjestetään vain vieraskielisille harkintaan perustuvassa haussa hakeneille. Kielitaitoa käytetään yhtenä arviointiperusteena harkinnan varaisessa valinnassa. Arvioinnit järjestetään tiistaina 11.4.2023 ja keskiviikkona 12.4.2023 (varapäivä 13.4.). Hakijalle lähetetään sähköpostilla kutsu omaan arviointipäivään maanantaihin 3.4.2023 mennessä.

TUVA-koulutus

Yhteishaussa TUVA-koulutukseen kaikki vieraskieliset hakijat kutsutaan kielitaidon arviointiin. Arvioinnin perusteella sinut ohjataan sinulle sopivaan opiskeluryhmään. Jos sinulla ei ole suomalaisen perusopetuksen päättötodistusta ja kielitaitotasosi on alle A2.2. sinua ei voida valita TUVA-koulutukseen.

TUVA-koulutuksen kielitaidon arvioinnit pidetään keskiviikkona 26.4.2023 ja torstaina 27.4.2023. Hakijalle lähetetään sähköpostilla kutsu omaan arviointipäivään 18.4.2023 mennessä.

Jatkuvan haun kielitaidon arviointi

Kielitaidon arvioinnit järjestetään Gradia Jyväskylän Viitaniemen kampuksella. Arviointi alkaa klo 9 ja päättyy viimeistään klo 12. Gradia Jämsässä ei järjestetä kielitaidon arviointeja, vaan myös kaikki Jämsään hakeneet kutsutaan Jyväskylään kielitaidon arviointiin.

Jatkuvan haun kielitaidon arviointipäivät keväällä 2023 ovat:

 • tiistai 21.2.2023  (kutsut lähetetään torstaina 16.2.)
 • tiistai 25.4.2023 (kutsut lähetetään torstaina 20.4.)
 • tiiistai 6.6.2023 (kutsut lähetetään torstaina 1.6.)

Kielitaidon arvioinnista

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi, kutsutaan Gradian kielitaidon arviointiin. Arvioinnin tulos on yksi opiskelijavalinnoissa huomioitava asia, eikä arvioinnin tulosta ilmoiteta erikseen hakijalle. Kielitaidon arvioinnin ja mahdollisen alan toteuttaman valintahaastattelun sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeen  jälkeen koulutusala ilmoittaa hakijalle opiskelijavalinnasta.

Kutsu lähetetään hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Hakijalle lähetetään tieto kielitaidon arvioinnin ajankohdasta ja paikasta myös tekstiviestillä hakemuksessa ilmoitettuun suomalaiseen puhelinnumeroon.

Gradian kielitaidon arvioinnit järjestetään vain lähitoteutuksena Jyväskylässä, Viitaniemen kampuksella. Kielitaidon arviointia ei voi suorittaa etäyhteyksin.  Jos hakija ei osallistu jatkuvan haun kielitaidon arviointiin, hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen ja hakemus peruuntuu.

Hakijan kielitaito arvioidaan riittäväksi myös silloin, jos hän esittää hakuvaiheessa jonkin seuraavista todistuksista:

 • suomen kielellä suoritettu perusopetuksen päättötodistus
 • suomen kielellä suoritettu lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto
 • suomen kielellä suoritettu ammatillinen tutkinto
 • Yleinen kielitutkinto (YKI-testi, suomen kieli, keskitaso), jossa kaikki osakokeet suoritettu vähintään taitotasolla 3.
 • Gradian koulutusten kielitaitoarvio, taso B1.1.

Gradian kielitaidon arviointi sisältää seuraavat osat:

 • tekstin ymmärtäminen
 • kirjoittaminen

Neuvontaa ja ohjausta voit kysyä esimerkiksi: 

 • oman koulusi opinto-ohjaajalta 
 • International Jyväskylä - Maahanmuuttaneiden osaamiskeskus,  Tietotalo, Kilpisenkatu 1 D, Jyväskylä
 • Keski-Suomen TE-toimisto, Vapaudenkatu 58 A, Jyväskylä 
 • oman kunnan etsivä nuorisotyö, alle 29-vuotiaat 
 • Ohjaamo, Asemakatu 4, Jyväskylä, alle 30-vuotiaat jyväskyläläiset