Kielitaidon arviointi

Koska opetuksemme on suomen kielellä, opiskelijat tarvitsevat riittävän kielitaidon pärjätäkseen opinnoissa. Siksi Gradian ammatillisiin tutkintoihin (myös tutkinnon osiin) ja TUVA-koulutukseen yhteishaussa ja jatkuvassa haussa hakevien suomen kielen taito arvioidaan.

Jatkuvan haun ammatillisen koulutuksen kielitaidon arviointi

Kaikki kielitaidon arvioinnit järjestetään Jyväskylässä Gradian Viitaniemen kampuksella. Arviointi alkaa klo 9 ja päättyy viimeistään klo 12. Hakijat kutsutaan kielitaidon arviointiin. Gradian kielitaidon arviointi sisältää kaksi osaa: kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen.

Jatkuvan haun kielitaidon arviointipäivät keväällä 2024 ovat:

 • ke 24.4.2024 (kutsut lähetetään to 18.4.)
 • ke 5.6.2024 (kutsut lähetetään to 30.5.)

Jatkuvan haun kielitaidon arviointipäivät lukuvuonna 2024–2025 ovat:

 • ke 7.8.2024 (kutsut lähetetään pe 2.8.)
 • ke 21.8.2024 (kutsut lähetetään pe 16.8.)
 • ke 23.10.2024 (kutsut lähetetään pe 18.10.)
 • ke 27.11.2024 (kutsut lähetetään pe 22.11.)
 • ke 11.12.2024 (kutsut lähetetään to 5.12.)
 • ke 15.1.2025 (kutsut lähetetään pe 10.1.)
 • ke 12.2.2025 (kutsut lähetetään pe 7.2.)
 • ke 23.4.2025 (kutsut lähetetään to 17.4.)
 • ke 4.6.2025 (kutsut lähetetään pe 30.5.)

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi, kutsutaan Gradian kielitaidon arviointiin. Arvioinnin tulos on yksi opiskelijavalinnoissa huomioitava asia, eikä arvioinnin tulosta ilmoiteta erikseen hakijalle. Kielitaidon arvioinnin ja mahdollisen alan toteuttaman valintahaastattelun sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeen  jälkeen koulutusala ilmoittaa hakijalle opiskelijavalinnasta.

Kutsu lähetetään hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Hakijalle lähetetään tieto kielitaidon arvioinnin ajankohdasta ja paikasta myös tekstiviestillä hakemuksessa ilmoitettuun suomalaiseen puhelinnumeroon.

Gradian kielitaidon arvioinnit järjestetään vain lähitoteutuksena Jyväskylässä, Viitaniemen kampuksella. Kielitaidon arviointia ei voi suorittaa etäyhteyksin. 

Kielitaidon arvioinnin tulos koskee vain sitä hakua, johon hakemus on jätetty. Tulosta ei automaattisesti siirretä seuraaviin hakuihin. Jos hakija ei osallistu jatkuvan haun kielitaidon arviointiin, hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen ja hakemus peruuntuu.

Hakijan kielitaito arvioidaan riittäväksi myös silloin, jos hän on liittänyt hakemuksen liitteeksi tai esittää ennen kielitaidon arviointia jonkin seuraavista todistuksista:

 • suomen kielellä suoritettu perusopetuksen päättötodistus
 • suomen kielellä suoritettu lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto
 • suomen kielellä suoritettu ammatillinen tutkinto
 • yleinen kielitutkinto (YKI-testi, suomen kieli, keskitaso), jossa kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen on arvioitu arvosanalla 3
 • Gradian koulutusten kielitaitoarvio, jossa kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen on arvioitu tasolle B1.1

Neuvontaa ja ohjausta suomen kielen opiskeluun voit kysyä esimerkiksi: 

 • oman koulusi opinto-ohjaajalta 
 • International Jyväskylä - Maahanmuuttaneiden osaamiskeskus,  Tietotalo, Kilpisenkatu 1 D, Jyväskylä
 • Keski-Suomen TE-toimisto, Vapaudenkatu 58 A, Jyväskylä 
 • oman kunnan etsivä nuorisotyö, alle 29-vuotiaat 
 • Ohjaamo, Asemakatu 4, Jyväskylä, alle 30-vuotiaat jyväskyläläiset

Yhteishaun kielitaidon arviointi

Yhteishaussa on omat erilliset kielitaidon arvioinnit ammatilliseen perustutkintoon hakeneille ja TUVA-koulutukseen hakeneille. Mikäli hakijalla on Gradian hakukohteina molemmat koulutukset, hänet kutsutaan ja hänen tulee myös osallistua molempien koulutusten kielitaidon arviointeihin.

 • Ammatillinen perustutkinto: Yhteishaussa ammatilliseen perustutkintoon kielitaidon arviointi järjestetään vain vieraskielisille harkintaan perustuvassa haussa hakeneille. Kielitaitoa käytetään yhtenä arviointiperusteena harkinnan varaisessa valinnassa. Hakijalle lähetetään sähköpostilla kutsu omaan arviointipäivään. Kielitaidon arvioinnit järjestetään 9.10.4.2024.
 • TUVA-koulutus: Yhteishaussa TUVA-koulutukseen kaikki vieraskieliset hakijat kutsutaan kielitaidon arviointiin. Arvioinnin perusteella sinut ohjataan sinulle sopivaan opiskeluryhmään. Jos sinulla ei ole suomalaisen perusopetuksen päättötodistusta ja kielitaitotasosi on alle A2.2. sinua ei voida valita TUVA-koulutukseen. Hakijalle lähetetään sähköpostilla kutsu omaan arviointipäivään. Kielitaidon arvioinnit järjestetään 16.–17.4.2024.