Maahanmuuttaneille

Onko äidinkielesi muu kuin suomi? Tutustu moniin koulutusmahdollisuuksiin!

Gradiassa voit

  • opiskella suomea
  • opiskella peruskoulun opintoja
  • valmentautua opiskelemaan ammatillisessa koulutuksessa tai lukiossa
  • suorittaa ammatillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon
  • suorittaa erilaisia työelämän lupakortteja
Väliotsikko

Kielitaitotasot

Palsta 1/2

C2, Taitava kielenkäyttäjä: osaa viestiä monissa vaativissa kielenkäyttötilanteissa
C1, Taitava kielenkäyttäjä: osaa viestiä monissa vaativissa kielenkäyttötilanteissa
B2, Itsenäinen kielenkäyttäjä: osaa viestiä sujuvasti erilaisissa säännöllisissä sosiaalisissa tilanteissa
B1, Itsenäinen kielenkäyttäjä: osaa viestiä arkielämän tilanteissa
A2, Perustason kielenkäyttäjä: osaa viestiä lyhyesti perustarpeista sosiaalisissa tilanteissa
A1, Perustason kielenkäyttäjä: osaa viestiä lyhyesti kaikkein tutuimmissa tilanteissa
0, Ei kielitaitoa

Kielitaidon osat ovat sanasto ja rakenteet, puhuminen, ymmärtäminen, lukeminen ja kirjoittaminen.

Palsta 2/2

Aikuisten perusopetus, AIPE

Kenelle? Olet yli 17-vuotias ja sinulla ei ole perusopetuksen päättötodistusta.

Mitä? Opiskelet perusopetuksen sisältöjä ja suomen kieltä eri tasoilla: lukutaitovaihe (lähtötaso 0, jos et osaa lukea tai kirjoittaa), alkuvaihe (A1) ja päättövaihe (A2). Vahvistat opiskelutaitojasi ja saat ohjausta ammatin valintaan.

Hakeminen: Kielitaito arvioidaan hakuvaiheessa. Voit hakea aikuisten perusopetukseen sähköisen lomakkeen kautta.  

Jyväskylän aikuislukio, suomen kielen opinnot

Kenelle? Olet aikuinen ja haluat opiskella suomea.

Mitä? Opiskelet perusopetuksen alku- ja päättövaiheen (lähtötaso 0-A2) tai lukion (B1) suomen kielen kursseja.

Hakeminen: Voit hakea aikuislukioon sähköisen lomakkeen kautta.

TUVA-koulutus maahanmuuttaneille

Kenelle? Haluat mennä ammatilliseen tai lukiokoulutukseen, mutta taidot eivät vielä riitä.

Mitä? Tutustut eri alojen ammatti- ja lukiokoulutukseen sekä työelämään. Saat opiskeluun lisää taitoja (esim. suomen kieli ja arjen taidot). Vahvistat opiskelutaitojasi ja saat ohjausta ammatin valintaan. TUVA-koulutuksella on myös oma sivu - tutustu!

Hakeminen: Kun haet tähän koulutukseen, sinun suomen kielen lähtötason on hyvä olla A2.2. Kielitaito arvioidaan hakuvaiheessa. Voit hakea TUVA-koulutukseen yhteishaussa. Voit hakea myös jatkuvassa haussa.

Tutustu aloihin ja opi suomea -koulutukset

Kenelle? Olet TE-palveluiden asiakas ja haluat tutustua ammattialaan sekä oppia lisää suomea.

Mitä? Tutustut eri aloihin, niiden opiskeluun ja työelämään sekä opit alan suomen kieltä. Voit tehdä työelämän lupakortteja. Saat ohjausta ammatin valintaan.

Hakeminen: Kun haet koulutukseen, sinun suomen kielen lähtötason on hyvä olla A2. Voit hakea koulutukseen TE-toimiston kautta.

Väliotsikko

Työelämän suomea -valmennus

Palsta 1/2

Kenelle? Olet työssä tai työtön ja Jyväskylän kuntakokeilun asiakas.

Mitä? Opit lisää suomea omaa työtä tai opiskelua varten. Lisäksi saat tietoa suomalaisesta työkulttuurista. Saat ohjausta suomen kielellä työskentelyyn.

Hakeminen: Kuntakokeilu ohjaa valmennukseen. Lisätietoja saat kuntakokeilun omavalmentajaltasi.

Palsta 2/2

Selkeäkieliset korttikoulutukset

Kenelle? Tarvitset esimerkiksi työssä lupakorttia.

Mitä? Opiskelet teoriaa helpolla suomen kielellä ja teet lupakorttitestin.

Hakeminen: Kun haet korttikoulutukseen, sinun suomen kielen tasosi on hyvä olla A2. Voit hakea korttikoulutukseen suoraan Gradian Internet-sivujen kautta tai TE-palveluiden kautta. Katso lisää täältä.

Kielitaidon arviointi ammatillisissa tutkinnoissa

Koska opetamme suomen kielellä, sinun täytyy osata riittävästi suomea, että pärjäät opinnoissa. Kun haet ammatillisiin tutkintoihin tai tutkinnon osa -koulutuksiin, sinut kutsutaan suomen kielen arviointiin Jyväskylään. Tutustu tarkemmin kielitaidon arviointiin.

Perustutkinto

Kenelle? Haluat oppia uuden ammatin ja saada todistuksen ammatillisesta perustutkinnosta. Voit opiskella myös tutkinnon osan tai osia.

Mitä? Opiskelet ammatin perustiedot ja -taidot. Opiskelet myös työpaikalla. Lisäksi opiskelet kaikille yhteisiä aineita, esim. matematiikka, digitaidot, englanti, työelämätaidot ja yrittäjyys. Saat valmiuksia jatko-opintoihin.

Hakeminen: Kun haet perustutkintoon, sinun suomen kielen lähtötasosi on hyvä olla B1.1. Voit hakea koulutukseen yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. Voit hakea myös Gradian jatkuvassa haussa.

Ammattitutkinto

Kenelle? Haluat oppia lisää ammatista ja saada todistuksen ammattitutkinnosta. Voit opiskella myös tutkinnon osan tai osia.

Mitä? Opiskelet ammatin syvemmät tiedot ja taidot. Opiskelet myös työpaikalla. Saat valmiuksia jatko-opintoihin.

Hakeminen: Voit hakea koulutukseen, jos olet opiskellut tätä ammattia aikaisemmin tai sinulla on työkokemusta alalta. Kun haet ammattitutkintoon, sinun suomen kielen lähtötasosi on hyvä olla B1.1. Voit hakea Gradian jatkuvassa haussa.

Erikoisammattitutkinto

Kenelle? Haluat oppia alan vaativimpia vastuutehtäviä ja saada todistuksen erikoisammattitutkinnosta. Voit opiskella myös tutkinnon osan tai osia.

Mitä? Opiskelet ammatin erikoistiedot ja -taidot. Opiskelet myös työpaikalla. Saat valmiuksia jatko-opintoihin.

Hakeminen: Voit hakea koulutukseen, jos olet opiskellut tätä ammattia aikaisemmin tai sinulla on paljon työkokemusta alalta. Kun haet erikoisammattitutkintoon, sinun suomen kielen lähtötasosi on hyvä olla B1.1. Voit hakea Gradian jatkuvassa haussa.

Oppisopimus

Kenelle? Sinulla on työpaikka tai oma yritys ja haluat saada todistuksen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta. Voit opiskella myös tutkinnon osan tai osia.

Mitä? Opit ammatin tietoja ja taitoja. Opiskelet työpaikalla 80 % ja koulussa 20 %. Saat työpäiviltä palkkaa ja opiskelupäiviltä päivärahaa. Perustutkinnossa opiskelet myös kaikille yhteisiä aineita, esim. matematiikka, digitaidot, englanti, työelämätaidot ja yrittäjyys. Saat valmiuksia jatko-opintoihin.

Hakeminen: Kun haet oppisopimusta, sinun suomen kielen lähtötasosi on hyvä olla B1.1. Ohjeita hakemiseen löydät Gradian oppisopimussivuilta.  

Lukiokoulutus

Kenelle? Sinulla on perusopetuksen päättötodistus, haluat opiskella lukioaineita ja saada todistuksen ylioppilastutkinnosta.

Mitä? Opiskelet perusopetuksen jälkeisiä yleissivistäviä opintoja. Saat valmiuksia jatko-opintoihin.

Hakeminen: Kun haet lukioon, sinun suomen kielen lähtötasosi on hyvä olla B1.1. Jyväskylän Lyseon lukion IB-linjalla opiskelet englannin kielellä. Voit hakea Lyseon lukioon tai Schildtin lukioon yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Palsta 1/2
Palsta 2/2

Opiskelun rahoitus

Muista tarkistaa opiskelun aikainen rahoitus esimerkiksi TE-palveluista, Kelasta tai kunnan työllisyyspalveluista.

Oleskelulupa voi vaikuttaa opiskeluoikeuteen.

 

Koulutuksia

Kysy lisää!

Gradia Hakupalvelut

Ma–pe klo 9–12