Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2 – 3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

Yhteishaku

Kenelle

Koulutus soveltuu sinulle, jos olet sosiaalinen, vastuuntuntoinen ja palveluhenkinen. Sinulla on hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot sekä halu oppia alan tietotekniikkaa ja teknologiaa. Haluat kehittyä lähihoidon ammattilaiseksi.

Kelpoisuusvaatimukset

Alan koulutus ja työ edellyttävät vastuullisuutta, hyviä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä hyvää terveyttä ja toimintakykyä. Hakijan on tarvittaessa oltava valmis toimittamaan terveydentilaa koskevat tiedot oppilaitokseen. Katso terveydentilavaatimukset https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/ter…

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös, josta hakijan tulee ilmoittaa jo hakuvaiheessa. Mikäli opiskelijan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen sisältyy käytännön työskentelyä alaikäisten kanssa, tulee hänen esittää rikostaustaote nähtäväksi.

Koulutukseen hakeutuneet kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, joka koostuu soveltuvuuden arvioinnista, ennakkotehtävästä, ryhmätilanteesta ja yksilöhaastattelusta. Soveltuvuuskoe 7.5.2019.

Kuvaus

Sosiaali- ja terveysalalla työskennellään tiimeissä eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ihmisten parissa. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet toimia monipuolisesti ihmisten kasvuun, hoitoon ja huolenpitoon sekä kuntoutumiseen liittyvissä tehtävissä. Työssä lähtökohtana on asiakkaan tai potilaan kohtaaminen kokonaisvaltaisesti. Työ vaatii tietopuolista, käytännöllistä ja joustavaa otetta työskentelyyn. Paineensietokyky vaikeissakin tilanteissa on kullanarvoinen taito. Lähihoitajien työllisyystilanne on hyvä ja työllistymismahdollisuudet ovat monipuoliset.

Lähihoitajana voit työskennellä esim. päiväkodeissa, kotihoidossa ja palvelutaloissa, sairaaloissa tai muissa hoito- ja palveluyksiköissä.

Rakenne

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista.

Pakolliset tutkinnon 55 osp:
- Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
- Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp

Opiskelijan valitsema osaamisala 75 osp
- Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
- Jalkojenhoidon osaamisala
- Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
- Mielenterveys ja päihdetyön osaamisala
- Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Valinnainen tutkinnon osa 15 osp:
- Immobilisaatiohoidon toteuttaminen 15 osp (vain sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan valitseville)
- Kotona asumisen tukeminen ja elämänhallinnan vahvistaminen 15 osp
- Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen vahvistaminen 15 osp
- Huippuosaajana toimiminen 15 osp
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
- Yrityksessä toimiminen 15 osp
- Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
- Korkeakouluopinnot 5-15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp:
- Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
- Opiskelijan valitsemia yhteisen tutkinnon osien osaamistavoitteita 9 osp

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Opintosi koostuvat kontaktiopinnoista, opintokäynneistä, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työelämässä oppimisesta. Opiskelijatiimissä syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa.
https://www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Kahden tutkinnon opinnoissa opiskellaan samanaikaisesti ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto.
https://www.gradia.fi/oppimaan/kahden-tutkinnon-opinnot.

Kustannukset

Opetus on sinulle maksutonta. Kustannuksia koituu työvaatetuksesta sekä oppikirjoista.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jatkokoulutusvaihtoehtoina ovat alan ammattikorkeakouluopinnot, kuten esimerkiksi sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, fysioterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja, suuhygienisti, hammasteknikko, sosionomi, geronomi, toimintaterapeutti.

Jatkokoulutusvaihtoehtoja löytyy myös ammatillisen lisäkoulutuksen tarjonnasta, kuten terveysalan ammattitutkinto, kehitysvamma-alan ammattitutkinto, kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, immobilisaatiohoidon erikoisammattitutkinto, mielenterveys ja päihdetyön ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto sekä hieronnan ammattitutkinto.

Lisää jatkokoulutuksesta www.opintopolku.fi

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jämsä