Osaamista henkilöstölle

Gradia tarjoaa monipuolisia ratkaisuja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.
Kerro, millaista osaamista teille tarvitaan, niin me autamme löytämään tilanteeseenne sopivimmat ratkaisut!
Ota yhteyttä, p. 040 341 5056.

Jos yrityksessä tai organisaatiossa on pulaa oikeanlaisista osaajista tai uutta työvoimaa on vaikea saada, on tärkeää pohtia kuinka nykyinen henkilöstö sitoutuu työhönsä paremmin. Koko henkilöstön osaamisen kehittäminen on yksi keino saavuttaa liiketoiminnalliset tavoitteet, menestyä kilpailutuksissa, parantaa työn laatua ja henkilöstön työssä viihtymistä.

Akatemia-malli  – yrityksen ja osaamisen kehittämistä pitkäjänteisesti!

Gradian kanssa voit kehittää henkilöstön osaamista monella eri tavalla. Akatemia-malli vastaa tarpeisiinne, kun yrityksellänne on tarvetta pitkäjänteiseen ja monipuoliseen koulutusyhteistyöhön. Akatemia-mallissa yrityksen osaamis- ja osaajatarpeet kartoitetaan kattavasti eri ammattiryhmät huomioiden ja suunnitellaan yhdessä tarpeisiin sopivat koulutukset. Mallissa huomioidaan sekä lyhyen että pitkän aikavälin tarpeet, autetaan rahoitusvaihtoehdoissa, valitaan tarvittavat yhteistyökumppanit sekä suunnitellaan koulutus ja toimenpiteet. Yhteinen ohjausryhmä ohjaa työtä ja suunnittelee tulevia koulutuksia.

Oppisopimuskoulutus – ammattitaitoa joustavasti työelämässä oppien!

Oppisopimus sopii hyvin kaikkien alojen ammattilaisille mm. uusien työtehtävien kouluttamiseen, asiantuntijuuden syventämiseen, kehittämisosaamisen vahvistamiseen ja esimiestaitojen kehittämiseen. Myös yrittäjä itse voi hankkia lisää osaamista oppisopimuksella. Oppisopimuksen laajuus ja kesto määrittyy tilanteen ja tarpeiden mukaan. Monesti lyhytkin oppisopimuskoulutus riittää ammattilaiselle osaamisen päivittämiseen.

Lue lisää oppisopimuksesta.

Tutkintokoulutus – kilpailukykyä ja pitovoimaa koulutuksella!

Tutkinnoilla ja tutkinnon osilla varmistat henkilöstön osaamisen laatua ja ajantasaisuutta. Työnantajan panostus kouluttamiseen vahvistaa työntekijöiden sitoutumistaan yritykseen Henkilöstön suorittamat tutkinnot ovat myös toimiva keino tehdä yrityksen osaaminen näkyväksi mm. kilpailutuksissa. Gradiassa on tarjolla satoja tutkintoja ja tutkinnon osia, valitse teille niistä parhaiten sopivat!

Tutustu koulutustarjontaamme.

Esimies- ja johtamiskoulutukset – tavoitteena hyvinvoiva henkilöstö ja kannattava talous!

Esimies- ja johtamisvalmennuksemme tukevat, motivoivat ja innostavat johtamaan entistä paremmin. Tarjoamme esimiehille vaikuttavia valmennuksia, jotka kytkeytyvät arjen toimintaan ja sen kehittämiseen. Gradiasta löytyy esimiehille runsaasti valmennuksia urapolun eri vaiheisiin ja tarpeisiin. Valmennusten kesto vaihtelee parista päivästä muutamaan vuoteen. Tarjoamme esimiesvalmennuksia myös tilauskoulutuksena, jolloin suunnittelemme valmennuksen sisällöt ja toteutustavat yhdessä asiakkaan kanssa.

Tutustu esimiesvalmennuksiimme.
Tutustu myös esimiesvalmennuksiemme asiantuntijoihin.

Asiantuntijakoulutukset – erikoisosaamista ja työkaluja kehittämiseen!

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ja niiden osat ovat näppärä ratkaisu hankkia yritykseen alan ammatillista huippuosaamista. Nämä koulutukset on tarkoitettu ammattilaisille, joiden työtehtävät vaativat syvempää osaamista ja kykyä kehittää työtä. Tarjolla on paljon eri alojen erikoisosaamista, mutta myös yli toimialojen kiinnostavaa koulutusta mm. prosessien ja palveluiden kehittämisestä, palvelumuotoilusta ja verkostojen johtamisesta.

Tutustu asiantuntijakoulutuksiimme.

TäsmäKoulutus  – uudistunutta osaamista muutostilanteisiin!

Kun työympäristö, työmenetelmät ja työtehtävät muuttuvat merkittävästi, työnantaja voi saada ELY:ltä taloudellista tukea TäsmäKoulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. TäsmäKoulutuksella varmistetaan, että työntekijät pystyvät jatkamaan yrityksen palveluksessa myös muutosten jälkeen.

Tutustu TäsmäKoulutukseen

Lyhytkoulutukset –  osuvaa osaamista vaikka yhdessä päivässä!

Lyhytkoulutukset ovat nimensä mukaisesti nopea keino hankkia lisää osaamista jostakin alalle ajankohtaisesta teemasta. Monesti lyhytkoulutukset liittyvät mm. alaa koskevien lakien tai standardien muutoksiin, uudistuneisiin työmenetelmiin tai perustaitojen kertaamiseen. Lyhytkoulutusten kesto vaihtelee muutamasta tunnista muutamaan päivään. Osan lyhytkoulutuksista voi suorittaa myös verkko-opintoina.

Tutustu lyhytkoulutuksiimme.

Lupakortit – pätevyydet kuntoon!

Lupakorttikoulutukset ovat eri työtehtävissä vaadittavia lupa- ja pätevyyskoulutuksia, kuten anniskelupassi, hygieniapassi, tulityökortti, työturvallisuuskortti ja sähkötyöturvallisuuskortti. Huolehdi, että omat ja yrityksesi henkilöstön lupakortit ovat ajan tasalla!
Toteutamme lupakortit ryhmille myös yrityskoulutuksina esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa, kysy tarjousta!

Tutustu lupakortti-koulutuksiimme.

Tilauskoulutus – toiveidenne mukaan räätälöity!

Suunnittelemme tilauskoulutukset aina yhdessä asiakkaan kanssa, jotta ne vastaavat tilaajan tarpeisiin ja toiveisiin.  Kun koko työyhteisö tarvitsee uutta osaamista tai osaamisen päivittämistä, tilauskoulutus on tehokas tapa hankkia kaikille tarvittava osaaminen.

Kiinnostuitko, kysy lisää, p. 040 341 5056.

Gradian Työelämäpalvelut
040 341 5056
Gradia Jyväskylä
Käyntiosoite
Viitaniementie 1 C, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä