Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2 – 3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

Yhteishaku

Kenelle

Koulutus soveltuu sinulle, jos pidät varhaiskasvatusikäisistä lapsista sekä toiminnallisesta työskentelystä lasten kasvun, hoidon ja oppimisen työtehtävissä. Olet sosiaalinen, sinulla on tiimityötaitoja ja pidät ohjaustyöstä sekä työskentelystä lasten sekä heidän perheidensä kanssa. Oleellista lastenohjaajan työssä on aktiivinen ja myönteinen elämänasenne ja innostava, aktivoiva työskentelytapa.

Ammatissa tarvitaan oma-aloitteisuutta ka itsenäisyyttä sekä kykyä toimia ryhmässä ja yhteistyössä perheiden, muiden kasvatustyötä tekevien ja vapaa-ajantoimintaa järjestävien kanssa. Alan työtehtäviä tehdään mm- päiväkodeissa, perhepäiväkodeissa ja avoimessa varhaiskasvatuksessa.

Yhteishaussa haet kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon. Osaamisalavalinta tehdään opintojen alussa.

Kelpoisuusvaatimukset

Opiskelijaksi hakeutumisvaiheeseen kuuluu hakijan terveyden ja toimintakyvyn arviointi.

Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta ammatillisessa peruskoulutuksessa ja myöhemmin työelämässä.
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon koulutuksessa edellytetään käytännön työtehtäviin riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Terveydentilan tai toimintakyvyn rajoitteet tulee arvioida yksilöllisen hoitotilanteen mukaan.

Tutkinnon perusteiden mukaan opiskelijavalinnan esteenä Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon voi olla:
• sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön työtehtäviin osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai kommunikaation ja viittomisen estävä sairaus tai vamma
• muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman, asiakkaan tai muiden käytännön työtehtäviin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana.

Koulutukseen hakeutuneet kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, joka koostuu soveltuvuuden arvioinnista, ennakkotehtävästä, toiminnallisesta ryhmätilanteesta ja yksilöhaastattelusta.
Soveltuvuuskoe 9.5.2019.

Kuvaus

Kasvatus ja ohjausalan perustutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet toimia monipuolisesti erilaisissa kasvatuksen ja ohjauksen tehtävissä. Työskentely vaatii sosiaalisia taitoja, tiimityöskentelyn osaamista ja yhteistyökykyä. Joustavuus, luovuus ja ongelmanratkaisutaidot ovat työelämätaitoja, joita alalla työskentelyssä tarvitaan.

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalasta valmistut lastenohjaajaksi. Lastenohjaajana voit työskennellä varhaiskasvatuksen lastenhoitajana päiväkodissa, perhepäiväkodissa, avoimessa varhaiskasvatuksessa tai ohjata yksittäisiä lapsia ja ryhmiä erilaisissa kerhoissa, leireillä, vapaa-ajantoiminnassa ja leikkitoiminnassa.

Rakenne

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista.

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalan pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 85 osp:
- Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 15 osp
- Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 osp
- Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen 30 osp

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalan pakolliset valinnaiset tutkinnon osat 20-25 osp
- Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö 20 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 35 osp (eri vaihtoehtoja)
- Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen 20 osp
- Ilmaisun ohjaaminen 20 osp
- Liikkumisen ohjaaminen 15 osp
- Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen 20 osp
- Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen 15 osp
- Tukea tarvitsevien ohjaaminen 20 osp
- Huippuosaajana toimiminen 15 osp
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
- Yrityksessä toimiminen 15 osp
- Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
- Korkeakouluopinnot 5-15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp:
- Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
- Opiskelijan valitsemia yhteisen tutkinnon osien osaamistavoitteita 9 osp

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Osaamisen hankkimisessa on keskeisenä erilaiset oppimisympäristöt ja työelämälähtöisyys.

Oppimismenetelmissä korostuvat toiminnallisuus, yhdessä tekeminen ja tekemisen kautta oppiminen. Tiimimäisessä oppimisessa ja yhteisten projektien toteuttamisessa opit toisilta yhdessä tekemällä ja jaat omaa osaamistasi muille. Opinnot koostuvat kontaktiopinnoista, käytännön toteutuksista, opintokäynneistä sekä erilaisista oppimistehtävistä. Erilaiset digitaaliset menetelmät, verkko-opetus ja -ohjaus ovat osa opiskelutapaamme. Opinnoissasi syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena. Kasvatus- ja ohjausalan tutkinnosta valmistut monipuoliseksi alan ammattilaiseksi.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa.
https://www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa

Kahden tutkinnon opinnoissa opiskellaan samanaikaisesti ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto.
https://www.gradia.fi/oppimaan/kahden-tutkinnon-opinnot

Kustannukset

Opetus on opiskelijalle maksutonta. Kustannuksia koituu osaamisalasta tai valinnaisista tutkinnon osista riippuen niiden laajemmista toteutuksista (esim. luonto- ja elämystoiminnan ohjaamisen valinnainen tutkinnon osa)

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jatkokoulutusvaihtoehtoja ovat mm. ammattikorkeakouluopinnot, kuten sosionomi tai yliopistossa kasvatustieteen opinnot.

Jatkokoulutusvaihtoehtoja löytyy myös ammatillisen lisäkoulutuksen tarjonnasta, kuten kasvatus ja ohjausalan ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto, liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, liikuntapaikka-alan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto, kehitysvamma-alan ammattitutkinto sekä kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto.

Lisää jatkokoulutuksesta www.opintopolku.fi

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jämsä