Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2 – 3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

Yhteishaku

Kenelle

Oletko yhteistyötaitoinen ja kiinnostunut taiteista, kulttuurista, kädentaidoista ja yrittäjyydestä? Artesaani on luova, kekseliäs ja omaa visuaalista lahjakkuutta, hänellä on väri- ja muototajua.

Hakeutuminen

Yhteishaussa haet taideteollisuusalan perustutkintoon. Osaamisalavalinta tehdään opintojen alettua.

Kelpoisuusvaatimukset

Peruskoulun päättötodistus tai vastaava todistus (peruskoulupohjaiset paikat). Suoritettu lukion oppimäärä tai lukiota vastaava koulutus (lukiopohjaiset paikat).

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Taideteollisuusalan opinnoissa opit ideoimaan, suunnittelemaan ja valmistamaan tuotteita. Opit tuntemaan erilaisia valmistuksen työmenetelmiä ja käyttämään koneita sekä laitteita turvallisesta. Valmistat tuotteita asiakkaan tarpeiden mukaan taloudellisesti ja yrittäjämäisesti. Opinnoissa opit myös ammattialan kulttuurin tuntemusta ja soveltamista käytäntöön.

Tuotteen valmistamisen osaamisalan opinnoissa voit keskittyä puu, metalli tai tekstiilialan materiaaleihin, työvälineisiin ja valmistusmenetelmiin. Opiskelija voi suunnata opintojaan design- tai sisustustuote valmistukseen tai taideteollisuusalan palvelujen tuottamiseen erilaisille asiakasryhmille. Tuotevalmistuksen artesaani on taitava laadukkaiden tuotteiden valmistaja, joka hallitsee materiaalinsa ja työtapansa.

Käsityön ohjaustoiminnan osaamisalan opinnoissa tutustut mm. puu-, metalli- ja tekstiilialan materiaaleihin, työvälineisiin ja valmistusmenetelmiin. Monenlaisten materiaalien ja tekniikoiden taitaminen antaa mahdollisuuksia niiden uudenlaiseen yhdistämiseen. Opiskelija voi suunnata opintojaan käsityötaitojen ohjaamisen ohella tuotevalmistukseen ja taideteollisuusalan palvelujen tuottamiseen erilaisille asiakasryhmille. Kädentaitojen ohjauksen artesaani suunnittelee, toteuttaa erilaisia lyhytkursseja sekä toimii niiden ohjaajana.

Puusepänalan osaamisalan opinnoissa keskitytään puusepänalan materiaaleihin, työvälineisiin ja valmistusmenetelmiin. Opiskelija voi suunnata opintojaan design- tai sisustustuote valmistukseen tai taideteollisuusalan palvelujen tuottamiseen erilaisille asiakasryhmille. Puuseppä artesaani on taitava laadukkaiden puutuotteiden valmistaja, jolla on hallussaan alansa materiaalit ja työmenetelmät. Osa puusepänalan osaamisalan ensimmäisen vuoden opinnoista toteutetaan yhteistyössä puuteollisuuden perustutkinnon (puuseppä) kanssa. Pääosa opinnoista toteutetaan Kankaalla.

Metallisepänalan osaamisalan opinnoissa keskitytään metallisepänalan materiaaleihin, työvälineisiin ja valmistusmenetelmiin. Opiskelija voi suunnata opintojaan design- tai sisustustuote valmistukseen tai taideteollisuusalan palvelujen tuottamiseen erilaisille asiakasryhmille. Metalliseppä artesaani on taitava laadukkaiden metallituotteiden valmistaja, jolla on hallussaan alansa materiaalit ja työmenetelmät.

Rakenne

Taideteollisuusalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Tutkintoon sisältyy kaikille pakollinen tutkinnon osa (10 osp) sekä yksi osaamisalan mukainen pakollinen tutkinnon osa (45 osp).

Pakolliset tutkinnon osat 55 osp
• Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla 10 osp

Pakollinen tutkinnon osa osaamisalan mukaan, yksi seuraavista
• Käsityötaidon ohjaaminen 45 osp
• Metallisepänalan tuotteen valmistaminen 45 osp
• Puusepänalan tuotteen valmistaminen 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 90 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Monta tapaa opiskella

Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOKS), jota päivitetään koko koulutuksen ajan.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Kahden tutkinnon opinnoissa opiskellaan samanaikaisesti ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto: www.gradia.fi/oppimaan/kahden-tutkinnon-opinnot.

Kustannukset

Elokuussa 2021 opiskelunsa Gradiassa aloittavat, peruskoulusta keväällä 2021 valmistuvat opiskelijat kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Nämä opiskelijat saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat jatkossakin itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia, kuten tähänkin saakka.

Tietoa kustannuksista niille, joita maksuttomuus ei koske:
Itselle tulevien materiaalien hankinta

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma - pe 18.10. - 22.10. klo 9 - 12

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä