Laajuus

Opintojen laajuus on 160 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1,5-2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Tutkinto soveltuu henkilölle, joka toimii erikokoisissa majoitus- ja ravitsemisalan yrityksissä tai organisaatioissa työhön osallistuvana esimiehenä, yrittäjänä tai kokkina ja työtehtäviin kuuluu eritryisruokavalioiden suunnittelu ja valmistus.

Hakeutuminen

Koulutukseen on jatkuva haku. Seuraava opintojen aloitus on 1.10.2021. Opiskelijavalinnassa huomioidaan 18.8.2021 mennessä saapuneet hakemukset.

Kelpoisuusvaatimukset

Toimit keittiössä ruoanvalmistustehtävissä. Pääset suunnittelemaan ja tekemään nykyisessä työssäsi tutkinnon vaatimia eritryisruokavalioita.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut dieettikokki työskentelee toimipaikan dieettikokkina tai erityisruokavalioista vastaavana kokkina.
Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut dieettikokki osaa työskennellä ammattitaitoisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti toimipaikan toiminta-ajatuksen ja liikeidean mukaisesti, huomioida työskentelyssään asiakasryhmän ravitsemushoidolliset erityistarpeet sekä toimipaikan taloudelliset ja laadulliset tavoitteet.
Hän valmistaa asiakkaan erityisruokavalion mukaisia ja eettiseen vakaumukseen perustuvia ruokalajeja ja aterioita sekä pakkaa ja laittaa esille valmistamansa ruokalajit ja ateriat sekä huolehtia niihin liittyvistä pakkausmerkinnöistä ja tuoteselosteesta.
Dieettikokki huomioi lisäksi asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja elintarviketurvallisuuden. Hänellä on laaja-alaiset tiedot ravitsemuksesta ja erityisruokavalioiden toteuttamisesta sekä edellytykset ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan.

Opiskeluun kuuluu lähiopetusta, ohjattua etäopiskelua, verkko-opintoja, ennakko- ja kehittämistehtäviä sekä työelämässä oppimista. Koulutus kestää noin 1,5 vuotta. Opiskelu on mahdollista työn ohessa ja voit suorittaa joko koko tutkinnon tai yksittäisiä tutkinnon osia.

Rakenne

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon laajuus on 160 osaamispistettä.

Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta, Erityisruokavalioiden toteuttaminen ammattikeittiössä (50 osaamispistettä) sekä valinnaisista tutkinnon osista (110 osaamispistettä).

Kaikille pakollinen tutkinnon osa 50 osp
• Erityisruokavalioiden toteuttaminen ammattikeittiössä 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 1, 60 osp
Yksi valinnaisista tutkinnon osista tulee olla seuraavista tutkinnon osista:
• Ikääntyvien erityisruokavalioiden toteuttaminen 60 osp
• Nuorten tai työikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen 60 osp
• Päiväkoti- tai kouluikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen 60 osp
• Ravitsemushoidon toteuttaminen hoitoympäristössä 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2, 50 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 2:sta tulee valita vähintään 50 osaamispisteen laajuisesti tutkinnon osa tai osia.
• Ikääntyvien erityisruokavalioiden toteuttaminen 60 osp
• Nuorten tai työikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen 60 osp
• Päiväkoti- tai kouluikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen 60 osp
• Ravitsemushoidon toteuttaminen hoitoympäristössä 60 osp
• Erityisruokavaliotuotteiden ja -palvelujen kehittäminen 50 osp

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu 1.8.2022 alkaen on koko tutkinnossa 490€ ja tutkinnon osassa 190€. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke ja to klo 9-12, 12.30-15 sekä ti ja pe klo 10-12, 12.30-14


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä