Laajuus

Opintojen laajuus on 160 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1,5-2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Tutkinto soveltuu henkilölle, joka toimii erikokoisissa majoitus- ja ravitsemisalan yrityksissä tai organisaatioissa työhön osallistuvana esimiehenä, yrittäjänä tai kokkina ja työtehtäviin kuuluu eritryisruokavalioiden suunnittelu ja valmistus.

Kelpoisuusvaatimukset

Toimit keittiössä ruoanvalmistustehtävissä. Pääset suunnittelemaan ja tekemään nykyisessä työssäsi tutkinnon vaatimia eritryisruokavalioita.

Kuvaus

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut dieettikokki työskentelee toimipaikan dieettikokkina tai erityisruokavalioista vastaavana kokkina.
Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut dieettikokki osaa työskennellä ammattitaitoisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti toimipaikan toiminta-ajatuksen ja liikeidean mukaisesti, huomioida työskentelyssään asiakasryhmän ravitsemushoidolliset erityistarpeet sekä toimipaikan taloudelliset ja laadulliset tavoitteet.
Hän valmistaa asiakkaan erityisruokavalion mukaisia ja eettiseen vakaumukseen perustuvia ruokalajeja ja aterioita sekä pakkaa ja laittaa esille valmistamansa ruokalajit ja ateriat sekä huolehtia niihin liittyvistä pakkausmerkinnöistä ja tuoteselosteesta.
Dieettikokki huomioi lisäksi asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja elintarviketurvallisuuden. Hänellä on laaja-alaiset tiedot ravitsemuksesta ja erityisruokavalioiden toteuttamisesta sekä edellytykset ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan.

Opiskeluun kuuluu lähiopetusta, ohjattua etäopiskelua, verkko-opintoja, ennakko- ja kehittämistehtäviä sekä työelämässä oppimista. Koulutus kestää noin 1,5 vuotta. Opiskelu on mahdollista työn ohessa ja voit suorittaa joko koko tutkinnon tai yksittäisiä tutkinnon osia.

Rakenne

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon laajuus on 160 osaamispistettä.

Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta, Erityisruokavalioiden toteuttaminen ammattikeittiössä (50 osaamispistettä) sekä valinnaisista tutkinnon osista (110 osaamispistettä).

KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 50 OSP
Erityisruokavalioiden toteuttaminen ammattikeittiössä, 50 osp

VALINNAISET TUTKINNON OSAT 1 60 OSP
Yksi valinnaisista tutkinnon osista tulee olla seuraavista tutkinnon osista:
• Ikääntyvien erityisruokavalioiden toteuttaminen, 60 osp
• Nuorten tai työikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen, 60 osp
• Päiväkoti- tai kouluikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen, 60 osp
• Ravitsemushoidon toteuttaminen hoitoympäristössä, 60 osp

VALINNAISET TUTKINNON OSAT 2 50 OSP
Valinnaiset tutkinnon osat 2:sta tulee valita vähintään 50 osaamispisteen laajuisesti tutkinnon osa tai osia.
• Ikääntyvien erityisruokavalioiden toteuttaminen, 60 osp
• Nuorten tai työikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen, 60 osp
• Päiväkoti- tai kouluikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen, 60 osp
• Ravitsemushoidon toteuttaminen hoitoympäristössä, 60 osp
• Erityisruokavaliotuotteiden ja -palvelujen kehittäminen, 50 os

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja oppisopimuksesta: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387

Kustannukset

Omaehtoinen koulutus 500 €.
Oppisopimuskoulutus maksuton.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
24.6.–31.7. ma–pe klo 12–15

Aika

-