Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Oppisopimuskoulutus sopii sinulle, joka olet työsuhteessa, rekrytoitumassa uuteen työsuhteeseen tai toimit päätoimisena yrittäjänä. Koulutus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan tekemällä tutkinnon keskeisiä työtehtäviä työpaikalla. Oppisopimuskoulutuksella voit hankkia uuden ammatin tai syventää osaamistasi valitsemallasi alalla, ja saat opiskelujesi ajalta palkkaa työstäsi.

Oppisopimus vaatii sinulta valmiuksia itsenäiseen opiskeluun sekä työtehtävien vastuulliseen hoitamiseen. Työpaikalla tapahtuvaa koulutusta täydennetään mm. lähipäivillä oppilaitoksessa ja etäopinnoilla.

Hakeutuminen

Mikäli sinulla on jo valmis työpaikka, voit olla suoraan yhteydessä alan työelämäkoordinaattoriin. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti joitain tutkintokohtaisia poikkeuksia lukuun ottamatta. Työelämäkoordinaattoreiden yhteystiedot: www.gradia.fi/yrityksille/oppisopimus-tyoelamalle

Jos sinulla ei ole vielä työpaikkaa mutta haluat lisätietoja oppisopimuksesta, ole yhteydessä Hakupalveluihin.

Kelpoisuusvaatimukset

Oppisopimus edellyttää aina opintojen ajan voimassa olevaa työsuhdetta tai yrittäjyyttä, jossa tehdään tutkinnon tavoitteiden mukaisia työtehtäviä. Myös määräaikainen tai osa-aikainen työsuhde riittää oppisopimuksen perustaksi. Työajan minimi tulee olla 25 tuntia viikossa, opiskelijalle pitää maksaa alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja työpaikalta nimetään opiskelijalle työpaikkaohjaaja. Oppisopimusopiskelijan tulee olla täyttänyt 15 vuotta koulutuksen alkaessa. Oppisopimuskoulutus soveltuu myös oppivelvollisuuden suorittamiseen.

Kuvaus

Oppiminen tapahtuu pääasiassa työssä. Ennen oppisopimusta sinulle laaditaan yhteistyössä työnantajasi ja oppilaitoksen kanssa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). HOKSissa sovitaan mm. työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta, oppilaitoksen järjestämistä opinnoista, myös etä- ja verkko-opinnoista. Oppisopimuskoulutus suunnitellaan jokaiselle yksilöllisesti ja opintojen kesto määritellään henkilökohtaistamisen yhteydessä. Oppisopimuskoulutuksen tutkintovaihtoehtoina ovat kaikki ammatilliset perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot tai niiden osat.

Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta:
www.gradia.fi/oppimaan/oppisopimus
www.gradia.fi/yrityksille/oppisopimuskoulutus

Kustannukset

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta. Työnantaja vastaa opiskelijan palkkakustannuksista.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet