Koulutuksen tiedot

Hakuaika

Jatkuva haku

Hakeutuminen

Mikäli sinulla on jo valmis työpaikka, ole yhteydessä alan työelämäkoordinaattoriin ennen oppisopimushakemuksen täyttämistä. Työelämäkoordinaattoreiden yhteystiedot ja alajaot: https://www.gradia.fi/yrityksille/tyoelamapalveluiden-yhteystiedot

Kun olet sopinut oppisopimuskoulutukseen hakeutumisesta työelämäkoordinaattorin kanssa, voit täyttää oppisopimushakemuksen viereisestä linkistä.

Jos sinulla ei ole vielä työpaikkaa ja kaipaat lisätietoja oppisopimuksesta, niin ole yhteydessä hakupalveluihin. Puhelin: 040 341 6193

Kenelle

Oppisopimuskoulutus sopii sinulle, joka:
• olet työsuhteessa, rekrytoitumassa uuteen työsuhteeseen tai toimit päätoimisena yrittäjänä
• olet ammatinvaihtaja tai haluat syventää osaamistasi
• haluat opiskella ammatillisen tutkinnon tai tutkinnonosia tekemällä tutkinnon keskeisiä työtehtäviä työpaikalla
• hoidat työtehtäväsi vastuullisesti ja pystyt opiskelemaan itsenäisesti

Kuvaus

Oppiminen tapahtuu pääasiassa työssä. Työpaikan työtehtävien tulee olla riittävän monipuolisia, jotta voit oppia siellä koulutuksessa vaadittavat ammatilliset tiedot ja taidot.Työpaikalla tapahtuvaa koulutusta täydennetään tutkinnosta ja koulutustarpeesta riippuen esimerkiksi Gradian järjestämillä monimuoto-opinnoilla. Työelämäkoordinaattori varmistaa työpaikan soveltuvuuden ennen oppisopimuksen solmimista.

Työpaikalta sinulle nimetään työpaikkaohjaaja, joka tukee ja ohjaa oppimistasi. Työpaikkaohjaajalta ei edellytetä mitään tiettyä koulutusta, hänen tulee kuitenkin olla alansa ammattilainen, joka on motivoitunut toimimaan ohjaustehtävässä. Koulutamme säännöllisesti työpaikkaohjaajia tehtäväänsä.

Koulutuksen sisältö

Ennen oppisopimusta sinulle laaditaan yhteistyössä työnantajasi ja oppilaitoksen kanssa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). HOKSissa sovitaan mm. työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta, oppilaitoksen järjestämistä opinnoista, myös mahdollisista monimuoto- ja verkko-opinnoista. Oppisopimuskoulutus suunnitellaan jokaiselle yksilöllisesti ja opintojen kesto määritellään henkilökohtaistamisen yhteydessä.
Oppisopimuskoulutuksen tutkintovaihtoehtoina ovat kaikki ammatilliset perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot tai niiden osat.

Kaikkien ammatillisten tutkintojen tarkemmat kuvaukset löydät ePerusteista:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/ammatillinen

Ammatillinen perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp):

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp:
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Kustannukset

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta. Työnantaja vastaa opiskelijan palkkakustannuksista.

Lisää koulutuksesta

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut

Työnantajille

Uutta osaamista henkilöstölle tai lisää osaavaa työvoimaa! Meiltä löytyy monia koulutusvaihtoehtoja, joita räätälöimme tarpeidenne mukaan. Ota yhteyttä työelämäpalvelun asiantuntijoihimme ja etsimme sopivat ratkaisut yhdessä!

Tutustu lisää