Rekisteriselosteet

Rekisterinpitäjän on jo vuodesta 1999 lähtien pitänyt laatia jokaisesta henkilörekisteristä rekisteriseloste. Velvoite on tullut henkilötietolaista. Henkilötietolaki korvautui EU:n tietosuoja-asetuksella ja kansallisella tietosuojalailla. Rekisterinpitäjän on 25.5.2018 voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti informoitava rekisteröityä mm. henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Entiset henkilörekisteriselosteet muutettiin tietosuojaselosteiksi yhdistämällä näihin mm. rekisteröidyn oikeuksista kertova osuus.

Lisäksi jokaisesta muustakin tietojärjestelmästä on laadittava kuvaus, josta ilmenee järjestelmien käyttötarkoitus ja niihin tallennettavat tiedot. Nämä merkitään tietojärjestelmäselosteeseen. Tietojärjestelmäselosteet tulevat poistumaan lähiaikoina Tiedonhallintalain tultua voimaan - selosteiden tiedot siirtyvät mm. ko. lain vaatimaan tiedonhallintamalliin.

Tietosuojaselosteet

Henkilötietolain (1999/523) mukaan rekisterinpitäjän tuli laatia henkilörekistereistä rekisteriseloste. 

Selosteesta ilmeni rekisterinpitäjän ja tämän edustajan nimi ja yhteystiedot, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lakiperuste, kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja niihin liittyvistä tiedoista, säilytysajat tai sen perusteet, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan tulosalueen ulkopuolelle sekä kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.

Tietosuojaseloste on laajennettu rekisteriseloste, jossa lisäksi informoidaan tietosuoja-asetuksen mukaisista rekisteröidyn oikeuksista.

Abloy_KeyControl_lukitusten ja avainten hallinta 2023

Active_Directory_sisäisen tietoverkon käyttäjähakemisto 2023

Aditro_Arkisto_taloushallinnon sähköinen arkistointijärjestelmä_2023

Alumnirekisteri_2023

Asuntolarekisteri 2023

AutoFutur_autoalan asiakastietojärjestelmä_2023_S

Basware_InvoiceReady_ostolaskujen käsittely- ja arkistointiohjelma_2023

Basware_TEM_matkanhallintajärjestelmä_2023

Ceepos_kassajärjestelmä 2023

Cloudia_Kilpailutus 2023

CRM_asiakkuudenhallintajärjestelmä 2023

Diarium_hyvinvointipalveluiden asiakasrekisteri 2023

Drupal_www-pohjainen informaatiojärjestelmäalusta 2023

EDIR_hakemistopalvelut_2023

Efecte_tietohallinnon toiminnanohjausjärjestelmä 2023

eParking_pysäköintilupajärjestelmä 2023

Epassi_henkilöstöetusovelluksen rekisteri 2023

Esmikko_rikosilmoitin ja -kulunvalvontajärjestelmä_2023

ESR-rahoitteisten hankkeiden osallistujarekisteri 2023

Gradia-blogit_2023

HRM_lomien ja cv-tietojen tallennusohjelma_2023

IDM_identiteetinhallintajärjestelmä_2023

iLOQ_lukitusjärjestelmä_2023

Infoweb_www-sivujen julkaisualusta 2023

KOSKI-palvelu_(valtakunnallinen opinto- ja tutkintotietojen tietovaranto)_2023

Kuntarekry.fi_rekrytointijärjestelmä 2023

KuntaToimisto_asianhallintajärjestelmä 2023

Kurre-opetusjärjestelyiden suunnitteluohjelma_2023

Liana Technologies_tiedotejakelu, mediaseuranta ja uutiskirje_2023

Luottamushenkilörekisteri_2023

Lyyti-tapahtumatyökalu 2023

Micromarc 3_kirjastojärjestelmä_2023

Microsoft 365_pilvipalvelut_2023

Mirasys_kameravalvontajärjestelmä_2023

Ohjaustaverkossa.fi_ohjaus- ja neuvontapalvelu_2023

Opetusalusta Moodle_2023

Opiskelijoiden osaamisen ajantasaisuuden arviointirekisteri (ulkopuoliset opiskelijat) 2023

Opiskeluhuoltorekisteri_2023

Optima verkko-oppimisympäristö_2017

Optimize_tilahallintajärjestelmä_2023

Osuuskunta Versotaan Jkl_asiakasrekisteri_2023

Panopto_videoiden tallennus- ja jakelupalvelu_2023

Populus_palkanlaskenta- ja hr-rekisteri_2023

Primus (Wilma)_opintohallintojärjestelmä_2023

Reportronic_hankehallinta ja työajanseurata_2023

Sarake Sign._sähköinen allekirjoituspalvelu_2023

Secapp_turvallisuus- ja viestintäjärjestelmä_2023

Seniorikuntosalin asiakasrekisteri_2023

Sidonnaisuusrekisteri_2023

Siviilipalvelusrekisteri_2023

Sopimus Pro Web_oppisopimusjärjestelmä_2023

Taitaja- ja WorldSkills -kyselyiden rekisteri_2023

ThingLink_virtuaaliset esitysmateriaalit_2023

Timma Pro_hius- ja kauneusalan ajanvaraus- ja hallintajärjestelmä_2023

Tuudo_opiskelijan sovellus_2023

Tweb_asian- ja asiakirjanhallintajärjestelmä_2023

Valokuva- ja videorekisteri_2023

webTallennus_palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä_2023

Webauto_oppilashallintaohjelma kuljettajaopetukseen_2023

Whistleblowing_ilmoituskanava (väärinkäytösilmoitukset)_2023

Visma IntimePlus_taloushallinnon järjestelmä_2023

Tietojärjestelmäselosteet

Julkisuuslain (1999/621) ja tätä koskevan asetuksen (1999/1030) mukaan viranomaisen on laadittava ylläpitämistään tietojärjestelmistä seloste, josta ilmenee tietojärjestelmän käyttötarkoitus ja siihen talletettavat tiedot. Tietojärjestelmäselosteen tarkoituksena on yksityiskohtaisella tasolla kuvata tietojärjestelmän julkiset ja salaiset tiedot. Tietojärjestelmäselosteen sisältämät tiedot tulevat siirtymään tiedonhallintalain vaatimiin dokumentteihin. Sen jälkeen tietojärjestelmäselosteita ei enää ylläpidetä.

Abloy KeyControl lukitusten ja avainten hallinta 2020

Active Directory_2017

Aditro Arkisto 2017

Aditro Intime Plus 2017

AGS-henkilöstöraportointi 2017

ao-blogit 2017

BasWare Finance 2017

BasWare InvoiceReady_2017

BasWare Maksuliikenne _2017

Ceepos-kassajärjestelmä_2017

CRM-asiakkuuksienhallinta_2017

Edir-hakemistopalvelu_2017

Efecte-tietohallintoratkaisut_2017.pdf

Esmikko-rikosilmoitin ja -kulunvalvonta_2020

FacilityInfo kiinteistöjen kunnossapito 2017

Haahtela Kiinteistötieto_2017

Haahtela Kustannustieto Taku_2017

Haahtela Rakennuttamistieto_2017

HRM -lomien ja cv-tietojen tallennusohjelma_2017

Infoweb_2017

Kuntarekry.fi_2017

Kurre lukujärjestykset_2017

Mirasys-kameravalvontajärjestelmä_2020

Office 365-pilvipalvelut_2017

Opiskeluhuoltorekisteri_2017

Optima verkko-oppimisympäristö_2017

Pegasos henkilöstönohjaus_2017

PrettyLib 4 -kirjastojärjestelmä_2017

Primus_2017

Secapp-hälytysjärjestelmä_2019

Sopimus Pro Web oppisopimus_2017

webTallennus palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä_2017

Webauto-oppilashallintaohjelma kuljettajaopetukseen

Wilma_2017.pdf

VingCard Vision korttilukkojärjestelmä_2017

WinKasperi-käyttöomaisuuskirjanpito_2017

Myllylä Tarja

Asiakirjahallinnon suunnittelija