Rekisteriselosteet

Rekisterinpitäjän on jo vuodesta 1999 lähtien pitänyt laatia jokaisesta henkilörekisteristä rekisteriseloste. Velvoite on tullut henkilötietolaista. Henkilötietolaki korvautui EU:n tietosuoja-asetuksella ja kansallisella tietosuojalailla. Rekisterinpitäjän on 25.5.2018 voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti informoitava rekisteröityä mm. henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Entiset henkilörekisteriselosteet muutettiin tietosuojaselosteiksi yhdistämällä näihin mm. rekisteröidyn oikeuksista kertova osuus.

Lisäksi jokaisesta muustakin tietojärjestelmästä on laadittava kuvaus, josta ilmenee järjestelmien käyttötarkoitus ja niihin tallennettavat tiedot. Nämä merkitään tietojärjestelmäselosteeseen. Tietojärjestelmäselosteet tulevat poistumaan lähiaikoina Tiedonhallintalain tultua voimaan - selosteiden tiedot siirtyvät mm. ko. lain vaatimaan tiedonhallintamalliin.

Tietosuojaselosteet

Henkilötietolain (1999/523) mukaan rekisterinpitäjän tuli laatia henkilörekistereistä rekisteriseloste. 

Selosteesta ilmeni rekisterinpitäjän ja tämän edustajan nimi ja yhteystiedot, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lakiperuste, kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja niihin liittyvistä tiedoista, säilytysajat tai sen perusteet, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan tulosalueen ulkopuolelle sekä kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.

Tietosuojaseloste on laajennettu rekisteriseloste, jossa lisäksi informoidaan tietosuoja-asetuksen mukaisista rekisteröidyn oikeuksista.

 

Abloy_KeyControl 2019

Active_Directory 2017

Aditro_Arkisto 2017

ao-blogit_2017

Asuntolarekisteri 2019

Bewator 2010 -turvajärjestelmä 2017

Ceepos-kassajärjestelmä 2020

Cloudia-kilpailutus 2020

CRM-asiakkuuksienhallinta_2017

Drupal www-sivujen julkaisualusta 2020

EDIR-hakemistopalvelu 2019

Efecte-tietohallintoratkaisut 2019

Esmikko -rikosilmoitin ja -kulunvalvonta 2019

FacilityInfo-palvelu 2017

Gradia-blogit 2019

HHH-Control rikosilmoitusjärjestelmä 2019

HRM -lomien ja cv-tietojen tallennusohjelma 2020

Infoweb -www-sivujen julkaisualusta 2020

Kuntarekry.fi-rekrytointijärjestelmä 2020

KuntaToimisto-asianhallintajärjestelmä 2020

Kurre_2017

Liana Technologies tiedotejakelu, mediaseuranta ja uutiskirje 2020

Luottamushenkilörekisteri 2020

Mirasys-kameravalvonta 2020

Office 365-pilvipalvelu 2017

Opetusalusta Moodle 2019

Opiskeluhuoltorekisteri 2017

Optima verkko-oppimisympäristö_2017

Pegasos-henkilöstönohjaus 2020

PrettyLib 4 -kirjastojärjestelmä 2019

Primus -opintohallintojärjestelmä 2017

Reportronic-hankehallinta ja työajanseurata 2020

Secapp-turvallisuus- ja viestintäjärjestelmä 2019

Seniorikuntosalin asiakasrekisteri_2020

Sidonnaisuusrekisteri_2020

Siviilipalvelusrekisteri 2017

Sopimus Pro Web -oppisopimusjärjestelmä 2019

TEM-matkanhallintajärjestelmä 2020

webTallennus-palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä 2020

Webauto-oppilashallintaohjelma kuljettajaopetukseen 2019

VingCard Vision -korttilukkojärjestelmä 2017

 

Tietojärjestelmäselosteet

Julkisuuslain (1999/621) ja tätä koskevan asetuksen (1999/1030) mukaan viranomaisen on laadittava ylläpitämistään tietojärjestelmistä seloste, josta ilmenee tietojärjestelmän käyttötarkoitus ja siihen talletettavat tiedot. Tietojärjestelmäselosteen tarkoituksena on yksityiskohtaisella tasolla kuvata tietojärjestelmän julkiset ja salaiset tiedot. Tietojärjestelmäselosteen sisältämät tiedot tulevat siirtymään tiedonhallintalain vaatimiin dokumentteihin. Sen jälkeen tietojärjestelmäselosteita ei enää ylläpidetä.

Abloy KeyControl lukitusten ja avainten hallinta 2017

Active Directory_2017

Aditro Arkisto 2017

Aditro Intime Plus 2017

AGS-henkilöstöraportointi 2017

ao-blogit 2017

BasWare Finance 2017

BasWare InvoiceReady_2017

BasWare Maksuliikenne _2017

Basware TEM-matkalaskuohjelma_2017

Bewator 2010 -turvajärjestelmä_2017

Ceepos-kassajärjestelmä_2017

CRM-asiakkuuksienhallinta_2017

Edir-hakemistopalvelu_2017

Efecte-tietohallintoratkaisut_2017.pdf

Esmikko-rikosilmoitin ja -kulunvalvonta_2017

FacilityInfo kiinteistöjen kunnossapito 2017

Haahtela Kiinteistötieto_2017

Haahtela Kustannustieto Taku_2017

Haahtela Rakennuttamistieto_2017

HHL-Control -rikosilmoitusjärjestelmä_2017

HRM -lomien ja cv-tietojen tallennusohjelma_2017

Infoweb_2017

Kuntarekry.fi_2017

Kurre lukujärjestykset_2017

Mirasys-kameravalvontajärjestelmä_2018

Office 365-pilvipalvelut_2017

Opiskeluhuoltorekisteri_2017

Optima verkko-oppimisympäristö_2017

Pegasos henkilöstönohjaus_2017

PrettyLib 4 -kirjastojärjestelmä_2017

Primus_2017

Secapp-hälytysjärjestelmä_2019

Sopimus Pro Web oppisopimus_2017

webTallennus palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä_2017

Webauto-oppilashallintaohjelma kuljettajaopetukseen

Wilma_2017.pdf

VingCard Vision korttilukkojärjestelmä_2017

WinKasperi-käyttöomaisuuskirjanpito_2017

Asiakirjahallinnon suunnittelija
Myllylä Tarja
040 341 5114
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Johtamisen tukipalvelut
Käyntiosoite
Viitaniementie 1 A, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä