Rekisteriselosteet

Rekisterinpitäjän on jo vuodesta 1999 lähtien pitänyt laatia jokaisesta henkilörekisteristä rekisteriseloste. Velvoite on tullut henkilötietolaista. Henkilötietolaki korvautui EU:n tietosuoja-asetuksella ja kansallisella tietosuojalailla. Rekisterinpitäjän on 25.5.2018 voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti informoitava rekisteröityä mm. henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Entiset henkilörekisteriselosteet muutettiin tietosuojaselosteiksi yhdistämällä näihin mm. rekisteröidyn oikeuksista kertova osuus.

Lisäksi jokaisesta muustakin tietojärjestelmästä on laadittava kuvaus, josta ilmenee järjestelmien käyttötarkoitus ja niihin tallennettavat tiedot. Nämä merkitään tietojärjestelmäselosteeseen. Tietojärjestelmäselosteet tulevat poistumaan lähiaikoina Tiedonhallintalain tultua voimaan - selosteiden tiedot siirtyvät mm. ko. lain vaatimaan tiedonhallintamalliin.

Tietosuojaselosteet

Henkilötietolain (1999/523) mukaan rekisterinpitäjän tuli laatia henkilörekistereistä rekisteriseloste. 

Selosteesta ilmeni rekisterinpitäjän ja tämän edustajan nimi ja yhteystiedot, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lakiperuste, kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja niihin liittyvistä tiedoista, säilytysajat tai sen perusteet, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan tulosalueen ulkopuolelle sekä kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.

Tietosuojaseloste on laajennettu rekisteriseloste, jossa lisäksi informoidaan tietosuoja-asetuksen mukaisista rekisteröidyn oikeuksista.

Abloy_KeyControl 2019

Active_Directory 2020

Aditro_Arkisto 2020

Alumnirekisteri 2021

ao-blogit_2017

Asuntolarekisteri 2020

Ceepos-kassajärjestelmä 2020

Cloudia-kilpailutus 2020

CRM-asiakkuudenhallintajärjestelmä 2021

Diarium -hyvinvointipalveluiden asiakasrekisteri 2022

Drupal www-sivujen julkaisualusta 2020

EDIR-hakemistopalvelu 2019

Efecte-tietohallinnon toiminnanohjausjärjestelmä 2021

eParking-pysäköintilupajärjestelmä 2021

Epassi-henkilöstöetusovelluksen rekisteri 2021

Esmikko -rikosilmoitin ja -kulunvalvonta 2019

ESR-rahoitteisten hankkeiden osallistujarekisteri 2021

FacilityInfo-palvelu 2017

Gradia-blogit 2019

HRM -lomien ja cv-tietojen tallennusohjelma 2020

iLOQ-lukitusjärjestelmä 2020

Infoweb -www-sivujen julkaisualusta 2020

KOSKI-palvelu (valtakunnallinen opinto- ja tutkintotietojen tietovaranto) 2020

Kuntarekry.fi-rekrytointijärjestelmä 2020

KuntaToimisto-asianhallintajärjestelmä 2020

Kurre-opetusjärjestelyiden suunnitteluohjelma_2020

Liana Technologies tiedotejakelu, mediaseuranta ja uutiskirje 2020

Luottamushenkilörekisteri 2020

Lyyti-tapahtumatyökalu 2021

Micromarc 3 -kirjastojärjestelmä 2020

Mirasys-kameravalvonta 2022

Office 365-pilvipalvelu 2017

Ohjaustaverkossa.fi -ohjaus- ja neuvontapalvelu 2021

Opetusalusta Moodle 2022

Opiskelijoiden osaamisen ajantasaisuuden arviointirekisteri (ulkopuoliset opiskelijat) 2022

Opiskeluhuoltorekisteri 2017

Optima verkko-oppimisympäristö_2017

Optimize-tilahallintajärjestelmä 2021

Ostolaskujen käsittely- ja arkistointiohjelma (Basware InvoiceReady) 2021

Populus-palkanlaskenta- ja hr-rekisteri 2021

Primus (Wilma) -opintohallintojärjestelmä 2023

Reportronic-hankehallinta ja työajanseurata 2020

Sarake Sign. -sähköinen allekirjoituspalvelu 2020

Secapp-turvallisuus- ja viestintäjärjestelmä 2021

Seniorikuntosalin asiakasrekisteri_2020

Sidonnaisuusrekisteri_2020

Siviilipalvelusrekisteri 2020

Sopimus Pro Web -oppisopimusjärjestelmä 2019

Taitaja- ja WorldSkills -kyselyiden rekisteri 2022

TEM-matkanhallintajärjestelmä 2020

Timma Pro -hius- ja kauneusalan ajanvaraus- ja hallintajärjestelmä 2022

Tweb asian- ja asiakirjanhallintajärjestelmä 2021

Valokuva- ja videorekisteri 2021

webTallennus-palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä 2020

Webauto-oppilashallintaohjelma kuljettajaopetukseen 2019

Whistleblowing-ilmoituskanava (väärinkäytösilmoitukset) 2021

Tietojärjestelmäselosteet

Julkisuuslain (1999/621) ja tätä koskevan asetuksen (1999/1030) mukaan viranomaisen on laadittava ylläpitämistään tietojärjestelmistä seloste, josta ilmenee tietojärjestelmän käyttötarkoitus ja siihen talletettavat tiedot. Tietojärjestelmäselosteen tarkoituksena on yksityiskohtaisella tasolla kuvata tietojärjestelmän julkiset ja salaiset tiedot. Tietojärjestelmäselosteen sisältämät tiedot tulevat siirtymään tiedonhallintalain vaatimiin dokumentteihin. Sen jälkeen tietojärjestelmäselosteita ei enää ylläpidetä.

Abloy KeyControl lukitusten ja avainten hallinta 2020

Active Directory_2017

Aditro Arkisto 2017

Aditro Intime Plus 2017

AGS-henkilöstöraportointi 2017

ao-blogit 2017

BasWare Finance 2017

BasWare InvoiceReady_2017

BasWare Maksuliikenne _2017

Ceepos-kassajärjestelmä_2017

CRM-asiakkuuksienhallinta_2017

Edir-hakemistopalvelu_2017

Efecte-tietohallintoratkaisut_2017.pdf

Esmikko-rikosilmoitin ja -kulunvalvonta_2020

FacilityInfo kiinteistöjen kunnossapito 2017

Haahtela Kiinteistötieto_2017

Haahtela Kustannustieto Taku_2017

Haahtela Rakennuttamistieto_2017

HRM -lomien ja cv-tietojen tallennusohjelma_2017

Infoweb_2017

Kuntarekry.fi_2017

Kurre lukujärjestykset_2017

Mirasys-kameravalvontajärjestelmä_2020

Office 365-pilvipalvelut_2017

Opiskeluhuoltorekisteri_2017

Optima verkko-oppimisympäristö_2017

Pegasos henkilöstönohjaus_2017

PrettyLib 4 -kirjastojärjestelmä_2017

Primus_2017

Secapp-hälytysjärjestelmä_2019

Sopimus Pro Web oppisopimus_2017

webTallennus palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä_2017

Webauto-oppilashallintaohjelma kuljettajaopetukseen

Wilma_2017.pdf

VingCard Vision korttilukkojärjestelmä_2017

WinKasperi-käyttöomaisuuskirjanpito_2017

Myllylä Tarja

Asiakirjahallinnon suunnittelija