Urheilijana Gradiassa

Gradiassa voi helposti yhdistää opiskelun ja tavoitteellisen urheilun urheiluvalmennuksen kautta sekä ammatillisessa koulutuksessa Gradia Jyväskylässä ja Gradia Jämsässä että lukiokoulutuksessa Schildtin lukiossa. Gradia on Olympiakomitean huippu-urheiluverkostoon kuuluva oppilaitos, jossa tuetaan urheilevaa opiskelijaa kokonaisvaltaisesti.

Urheiluamis

Opetusministeriö on määrännyt Gradialle erityistehtävän urheilijoiden ammatillisen koulutuksen järjestämiseksi.

Urheiluamis on tarkoitettu motivoituneille ja sitoutuneille urheilijoille, jotka haluavat valmentautua ja opiskella ammattiin tavoitteellisesti sekä niille, joiden tavoitteena on kehittyä huippu-urheilijaksi. Kun kilpaurheilu on osa elämää, ammatillisten opintojen ja huipulle tähtäävän urheilun yhdistäminen on looginen ja pitkälle tähtävä ratkaisu:  Samalla kun hankit ammatin ja parannat jatko-opintomahdollisuuksiasi, kehität  itseäsi myös urheilijana kokonaisvaltaisesti.

Ammatillisten oppilaitostemme Gradia Jyväskylän ja Gradia Jämsän urheilevien opiskelijoiden koulutuksen tavoitteet ovat samat kuin muillakin ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla. Tavoitteellisesti urheilevalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, johon on mahdollista liittää myös urheilu. HOKS:in avulla opiskelijalle rakennetaan opintojen suorittamiseen joustava suunnitelma, joka mahdollistaa täyspainoiseen harjoitteluun. Urheilijalla on mahdollisuus osallistua opintojensa aikana aamutreeneihin, lajiharjoitteluun, valmennusleireille ja kilpailumatkoille.

Schildtin lukion urheilulinja

Schildtin lukiolla puolestaan on opetusministeriön määräämä lukiokoulutuksen urheilun erityistehtävä. Urheilevaa lukiolaista tuetaan kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on, että lahjakkaalla urheilijalla olisi mahdollisuus kehittyä ja menestyä urheilijana, opiskella joustavasti valmentautumisen ohella ja siirtyä edelleen jatko-opintoihin ja työelämään urheilu-uran aikana tai sen jälkeen.

Hakupalvelut Ma–pe 18.–22.10. klo 9–12 25.10. alkaen ma, ke ja to klo 9–15, ti ja pe klo 10–14 chat gradia.fi/oppimaan
040 341 6193
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Haku- ja neuvontapalvelut
Käyntiosoite
Sepänkatu 3, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä