Laajuus

Koulutuksen kesto on 40 työpäivää.

Aika

-

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Kohderyhmänä ovat työttömät ja työttömyysuhan alaiset työnhakijat, joilta puuttuu perustietotekniset taidot tai ne ovat vanhentuneet. Henkilöllä ei tarvitse olla aikaisempaa osaamista tietokoneen tai mobiililaitteiden käytöstä.

Hakeutuminen

Koulutus on työvoimakoulutusta. Koulutukseen haetaan TE-palveluiden internet-sivujen kautta. Pääset TE-palveluiden sivuille alla olevan hakupainikkeen kautta. Valinnat koulutukseen tekee TE-toimisto.

Kuvaus

Yhteiskuntamme digitalisoituu kaiken aikaa voimakkaasti. Kehityksen mukana pysyminen vaatii kansalaisilta aina vaan enemmän digitaitoja niin arjessa kuin työelämässä selviytymiseen. Älypuhelin on osa lähes jokaisen arkea ja teemme yhä enemmän asioita sen avulla. Työelämä vaatii työntekijöiltä sekä perusohjelmien hallintaa että mobiilisovellusten osaamista.

Koulutus tarjoaa monipuolisia tietoteknisiä taitoja, mikäli sinulta puuttuvat taidot kokonaan tai ne ovat vanhentuneet. Lähdemme liikkeelle perusteista, opettelemme käyttämään tavallisimpia ohjelmia, liikumme pilvessä ja otamme älypuhelimen tehokkaampaan hyötykäyttöön.

Rakenne

Sisällössä käsitellään digiosaamisen lisäksi nykyaikaista työnhakua digitaalisia palveluita ja sovelluksia hyödyntäen.

• Laitteet, tiedonhallinta ja pilvipalvelut (internet ja tiedonhaku)
• Microsoft 365 -ympäristö (etäpalaverit/ -työskentely Teams-sovelluksessa, tiedon jakaminen)
• Yleiset työvälineohjelmat (tekstinkäsittely Word, taulukkolaskenta Excel, esitysgrafiikka PowerPoint)
• Erilaiset viestintäkanavat (mm. sähköposti, WhatsApp)
• Oma ja muiden turvallisuus - tietosuoja ja tietoturva
• Sähköiset asiointipalvelut (mm. TE-palvelut, Vero, Kanta, Suomi.fi, Kela)
• Mobiililaitteet, järjestelmät ja sovellukset (älypuhelimen monipuolinen hyödyntäminen)
• Työnhakutaidot digiajassa (mm. internetin työnhakupalvelut ja sosiaalinen media työn haussa, ammatillinen profiili sähköiseen palveluun, visuaalinen CV)
• Oman osaamisen markkinointi (itsetuntemus, oman osaamisen tunnistaminen ja itsetunto, työyhteisö- ja vuorovaikutustaidot, työelämän muutokset - jatkuva itsensä kehittäminen, työnhaun asiakirjat - osaamisen markkinointi)

Monta tapaa opiskella

Koulutus on päätoimista.
Koulutus toteutetaan lähiopetuksena ja se sisältää etä- ja itsenäistä opiskelua.

Lisätietoja:
Sari Hänninen
puh. 040 341 6443
sari.hanninen(a)gradia.fi

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
5.–16.6.2023 puhelin klo 9–12 ja chat klo 13–15


 

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä