Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvaus on tiedonhallintalain vaatima (906/2019) dokumentti, jossa tiedonhallintayksikkö eli Gradia kuvaa sen hallinnoimia tietovarantoja, asiarekistereitä ja asiakirjoja. Kuvauksen tarkoituksena on auttaa asiakkaita asiakirja- ja tietopyyntöjen tekemisessä.

Sivun liitteinä ovat kirjallinen dokumentti Gradian asiakirjajulkisuuskuvaus sekä Gradian tietovarannot ja rekisterit -dokumentti. Jälkimmäinen on taulukko, jossa on kerrottu tiivistetysti tiedonhallintalain piiriin kuuluvien rekistereiden käyttötarkoituksista ja rekistereiden hallintaan käytettävistä tietojärjestelmistä, näiden sisällöistä sekä hakutekijöistä.