Saavutettavuusseloste

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia pyrkii takaamaan verkkosivustojensa ja mobiilisovellustensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevan lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti.

Palvelujamme www.gradia.fi, www.yritysidea.fi, moodle.gradia.fi sekä blogit.gradia.fi koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Laki velvoittaa julkisia toimijoita toteuttamaan verkkopalvelut niin, että ne täyttävät Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. -standardin kriteerit A- ja AA-vaatimustasoilla. WCAG on kansainvälinen ohjeistus verkkosisältöjen saavutettavuudesta.

Gradian kyseiset verkkopalvelut vastaavat pääosin kriteeristön vaatimuksia. Tämä seloste koskee sivustoja www.gradia.fi  ja www.yritysidea.fi.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Sivustot gradia.fi  ja yritysidea.fi täyttävät vaatimukset suurelta osin. Poikkeukset on kerrottu alla.

Ei-saavutettava sisältö

Havaittava: Joistain sisällöistä puuttuvat tekstivastineet

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö (taso A)

Yhteystietohaussa kentistä puuttuvat aputekstit. Lisäksi sivustolla on joitakin infograafeja, joilla ei ole tekstivastineita.

Havaittava: Videot ilman tekstitystä

1.2.1 Pelkkä audio ja pelkkä video (tallennettu), (taso A)

1.2.2 Tekstitys (tallennettu), (taso A)

1.2.3 Kuvailutulkkaus tai mediavastine (tallennettu), (taso A)

1.2.5 Kuvailutulkkaus (tallennettu), (taso AA)

Gradian verkkopalveluissa on videoita, joissa ei ole tekstityksiä. Kaikki tuotetut uudet videot tekstitetään.

Liitetiedostot

Pyrimme käyttämään mahdollisimman vähän liitetiedostoja ja avaamaan asiat varsinaiseksi verkkosivuksi. Joitakin PDF- ja DOC -tiedostoja on käytetty, ja niistä kaikki eivät ole saavutettavia.

Puutteiden korjaaminen

Seuraamme verkkopalvelujemme saavutettavuutta jatkuvasti ja korjaamme puutteita sekä koulutamme ja ohjeistamme henkilöstöä tuottamaan saavutettavaa sisältöä.  Aiempia videoita emme jälkikäteen tekstitä, eikä digitaalisten palvelujen tarjoamista koskeva laki sitä edellytä.

Voit tarvittaessa pyytää ei-saavutettavia sisältöjä saavutettavassa muodossa.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Verkkosivusto gradia.fi on julkaistu 2.1.2018 ja sivusto yritysidea.fi 25.6.2020 Tämä seloste on päivitetty 8.3.2021. Sen tiedot perustuvat saavutettavuuteen tehtyihin korjauksiin sekä saavutettavuustestaukseen, jossa työkaluina on käytetty Google Chrome -selainta ja WAVE Web Accessibility Tool -laajennosta,  Mozilla Firefox -selainta, Apple Safari -selainta, SiteImprovea,  WebAIMin Contrast Checkeriä.  Kaikissa mainituissa selaimissa auditoinnissa käytettiin myös Applen VoiceOver -ruudunlukijasovellusta. Navigointia on testattu pelkällä näppäimistöllä ilman hiirtä tai muita osoitinlaitteita.

Palaute ja yhteystiedot

Havaitsitko saavutettavuuspuutteen sivustollamme? Ilmoitathan siitä meille tämän sivun alalaidassa olevalla lomakkeella. Vastaamme yhteydenottoosi 14 vuorokauden kuluessa.

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö

Sinulla on oikeus tehdä saavutettavuuskantelu tai saavutettavuusselvityspyyntö, mikäli saat Gradialta saavutettavuuspalauteeseen epätyydyttävän vastauksen tai et saa pyydettyä sisältöä saavutettavassa muodossa. Suomessa saavutettavuutta valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuusvalvonnan yksikkö.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

  • Www-sivut: www.saavutettavuusvaatimukset.fi
  • Sähköposti: saavutettavuus@avi.fi
  • Kirjaamon sähköposti: kirjaamo.etela@avi.fi
  • Puhelin:  0295 016 000 (vaihde)
  • Postiosoite: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 150, 13101 Hämeenlinna
  • Ohjeet kantelun tai selvityspyynnön tekemiseksi: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/oikeutesi