Päätöksenteko

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on kahdentoista keskisuomalaisen kunnan omistama koulutuksen järjestäjä. Jyväskylän koulutuskuntayhtymällä on valtuusto, hallitus, tarkastuslautakunta, Gradia-kiinteistöt-liikelaitoksen johtokunta, työelämävaltuuskunta ja johtoryhmä.

Kuntayhtymän hallintoa, taloutta sekä muuta toimintaa johtaa hallituksen alaisena kuntayhtymän johtaja, jonka valtuusto valitsee. Kuntayhtymän johtajana toimii Anssi Tuominen. 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat ovat Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Keuruu, Kuhmoinen, Laukaa, Luhanka, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen. Jyväskylän koulutuskuntayhtymän jäsenkuntien alueella on yli 210 000 asukasta.

Gradian organisaatio

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian organisaatiokaavio

 • Omistajakunnat, valtuusto, hallitus, kuntayhtymän johto, tarkastuslautakunta
 • Ammattiopisto Gradia
  • Ohjaus ja urapalvelut
  • Kestävä liiketoiminta, yrittäjyyden edistäminen ja turva-ala
  • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
  • Luovat alat elinvoimaa edistämässä
  • Uudistuva teollisuus
  • Rakentamisen uudet ratkaisut
  • Ekologinen ajoneuvo- ja kuljetusteknologia
  • Kestävät ravintola-, ja matkailu- ja luontopalvelut
  • Yritys- ja elinvoimapalvelut
 • Gradia-lukiot 
  • Jyväskylän Lyseon lukio 
  • Schildtin lukio 
  • Jyväskylän aikuislukio
 • Hallinto ja kehittäminen
  • Hallintopalvelut
  • Kehittämispalvelut
 • Gradia-kiinteistöt
 • Gradia-ravintolat
 • Gradia-koulutuspalvelut Oy

Päätökset

Kuntalaki on muuttunut ja henkilötietojen suojaa koskien on säädetty EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 679/2016) sekä kansallinen tietosuojalaki (1050/2018). Nämä kaikki vaikuttavat päätösten nähtävillä oloon.

Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän nykyisten toimielinten pöytäkirjat ovat julkisesti nähtävillä Gradian verkkosivuilla kahden vuoden ajan. Tämä koskee valtuuston, hallituksen, tarkastuslautakunnan ja Gradia-kiinteistöt -liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjoja. Toimielinten esityslistat ovat nähtävänä neljä viikkoa.

Toimielinten esityslistat julkaistaan verkossa noin viikkoa (vähintään 5 päivää) ennen kokousta, paitsi valtuuston esityslista julkaistaan verkossa kaksi viikkoa ennen kokousta. Pöytäkirja julkaistaan verkossa kokousta seuraavan viikon perjantaina. Muiden toimielinten pöytäkirjat tulevat näkyville, kun ne on tarkastettu eli noin viikon kuluessa kokouksesta.

Kunnan tai kuntayhtymän jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirjat on julkaistu verkossa.

Vanhempia pöytäkirjoja saa nähtäväkseen käymällä virka-aikana paikan päällä kuntayhtymän hallintopalveluissa osoitteessa Viitaniementie 1 A  (info@gradia.fi tai puh. 040 341 5102).

Viranhaltijapäätökset

Kuntayhtymän johtajan, talous- ja hallintojohtajan, kehittämisjohtajan, lukioiden tulosaluejohtajan, ruokapalvelujohtajan, kiinteistöjohtajan, rehtoreiden, apulaisrehtoreiden, yksikönjohtajien ja koulutuspäälliköiden muutoksenhakukelpoiset viranhaltijapäätökset pidetään helmikuun 2019 alusta alkaen nähtävänä Gradian verkkosivuilla kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Viranhaltijoiden päätökset pidetään nähtävänä, jos se on tarpeellista päätöksen lainvoimaiseksi tulon tai päätöksestä tiedottamisen kannalta. Julkiset päätökset tulevat näkyviin viimeistään viikon kuluessa päätöksen tekemisestä. Salassa pidettäviä päätöksiä tai yksittäisiä työntekijöitä koskevia työnjohto-oikeuden perusteella annettuja päätöksiä ja määräyksiä ei julkaista (esim. sairaus- ja vuosilomat).

Muutoksenhakukelpoiset päätökset ovat näkyvillä muutoksenhakuajan eli kaksi kuukautta. Tämän jälkeen ne ovat tarvittaessa saatavilla kuntayhtymän hallintopalveluista osoitteesta Viitaniementie 1 A (info@gradia.fi tai puh. 040 341 5102).