Yrittäjyys

Näkyvää yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä asennetta! Gradiassa jokainen opiskelija voi opiskella yrittäjyyttä koulutusalasta riippumatta.

Gradia antaa opiskelijoilleen valmiuksia monimuotoistuvaan työelämään, osaamisen päivittämiseen ja yrittäjyyteen. Yrittäjyyttä korostetaan asenteena ja oman osaamisen hyödyntämisen toimintatapana. Yrittäjyysopinnoissa on keskeistä tekemällä oppiminen ja opinnoissa tuodaan esiin yrittäjämäistä ajattelutapaa, jatkuvaa oppimista, tiimityötä ja itsensä kehittämistä.

Gradian omat sekä Edufutura- ja Yritystehdasyhteistyössä toteutettavat yrittäjyysopinnot löytyvät Gradian Wilmasta ammatillisen ja lukiokoulutuksen Yrittäjyysopintotarjottimelta.

Gradian opiskelijan yrittäjyyspolku: innostun – kokeilen – yritän – kehitän

Innostun: yrittäjämäinen asenne

Olen kiinnostunut tulevaisuuden työelämästä

Tämän päivän ja tulevaisuuden työelämä edellyttää yhä enemmän yrittäjämäisiä taitoja ja osaamista, toimiipa sitten yrittäjänä tai työntekijänä. Gradia innostaa kaikkia opiskelijoita pohtimaan omia unelmiaan ja kehittämään työelämävalmiuksiaan mm. seuraavien opintojen kautta:

1 DreamUp -projektikurssi

 • Ammatillisissa opinnoissa: tapahtumatuotannon tutkinnon osa, 15 osp
 • Lukiokoulutuksessa: soveltava kurssi

Koko lukuvuoden kestävällä kurssilla opiskelijat itse suunnittelevat, ideoivat ja toteuttavat keväisin Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opiskelijoille järjestettävän DreamUp-yrittäjyyspäivän 

2 Unelmat+Inspiraatio! -kurssi

 • Ammatillisissa opinnoissa: paikallinen valinnainen yrittäjyys YTO, 3 osp
 • Lukiokoulutuksessa: soveltava kurssi

Toiminnallisella kurssilla tavataan inspiroivia itsensä työllistäjiä ja tekemällä oppien opiskelija tunnistaa omia unelmiaan ja vahvuuksiaan.

Kokeilen - kokeiluyrittäjyys

Haluan kokeilla yrittäjänä toimimista osana opintojani

Ammatillissa opinnoissa: Yrityksessä toimiminen tutkinnon osa (katso e-perusteet), 15 osp tai koulutusalan oma yrittäjyystutkinnon osa
Lukiokoulutuksessa soveltavat kurssit

Gradiassa opiskelija voi kokeilla yrittäjänä toimimista joko

 • perustamalla vuoden ajaksi NY (Nuori Yrittäjyys) yrityksen tai
 • liittymällä monialaiseen, pedagogiseen osuuskuntaan.

Opiskelijoiden yrittäjyyden oppimisympäristöinä toimivat Versotaan osuuskunta (Gradia Jyväskylä) sekä Pegosus osuuskunta (Gradia Jämsä).

NY-yritystoiminnan sekä osuuskuntatoiminnan tueksi Gradia järjestää opiskelijoilleen on joko alakohtaista tai monilaista yrittäjyysvalmennusta. Opinnot:

 • Gradia Jyväskylä: NY-valmennus
 • Gradia Jyväskylä: Osuuskuntavalmennus
 • Gradia Jämsä: Osuuskunta- ja NY-valmennus
 • Gradia-lukiot (Jyväskylän Lyseon lukio): NY-yrittäjyyskurssit
 • Yritystehdas: Luo oma kesäduunisi: Keväisin järjestettävällä kurssilla opiskelija saa valmiuksia työllistää itsensä kesän ajaksi.


Yritän - oman liiketoiminnan käynnistäminen

Haluan hankkia osaamista oman yritykseni perustamiseksi

Ammatillisissa opinnoissa: Yritystoiminnan suunnittelu tutkinnon osa, 15 osp (katso e-perusteet) tai koulutusalan oma yrittäjyystutkinnon osa
Lukiokoulutuksessa: soveltava kurssi

Opiskelija, joka on kiinnostunut perustamaan yrityksen opintojensa aikana, voi joko:

 • osallistua Jyväskylän Yritystehtaan esihautomoon tai
 • suorittaa verkkokurssikokonaisuuden, joka koostuu seuraavista teemoista: Ideasta liikkeelle, Verkostot vesille ja kannattavuus kuntoon, Valmiina yrittämään


Kehitän - oman liiketoiminnan kehittäminen

Haluan kehittää yritykseni liiketoimintaa tai osaamistani

Gradian tarjoaa yrittäjänä jo toimiville opiskelijoilleen monia mahdollisuuksia kehittää sekä liiketoimintaan että oman alaansa liittyvää osaamistaan:

 • Opiskelija voi hakea mukaan Yritystehtaan hautomoon (edellyttää Y-tunnusta)
 • Yrittäjä voi hakeutua yrittäjyyteen liittyviin  ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin, joita ovat  Yrittäjän ammattitutkinto, Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto sekä Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Tutustu liiketoiminnan ja johtamisen koulutustarjontaamme ja ilmoittaudu!

Yrittäjälle lisä- ja täydennyskoulutusta tarjoaa Gradian Työelämä- ja yrityspalvelut.

Gradia yrittäjyysopintojen vaiheet

Ota yhteyttä!

Yrittäjyysasiantuntija
Tukiainen Petrikki
040 341 5850
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Hanke- ja kansainvälisyyspalvelut
Kehittämispalvelut
Käyntiosoite
Viitaniementie 1 A, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä