Laajuus

Opintojen laajuus on 50 osaamispistettä ja suunniteltu kesto 6-8 kuukautta.

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Koulutus soveltuu sinulle, joka toimit majoitus- ja ravitsemisalan yrityksessä tai organisaatiossa työhön osallistuvana esimiehenä, yrittäjänä tai kokkina ja työtehtäviisi kuuluu erityisruokavalioiden suunnittelua ja valmistusta.

Hakeutuminen

Koulutukseen on jatkuva haku. Seuraava opintojen aloitus on 6.9.2021. Opiskelijavalinnassa huomioidaan 4.8.2021 mennessä saapuneet hakemukset. Valintahaastattelut ovat viikolla 33. Hakijat kutsutaan haastatteluun sähköpostilla.

Kelpoisuusvaatimukset

Toimit keittiössä ruoanvalmistustehtävissä. Pääset suunnittelemaan ja tekemään nykyisessä työssäsi tutkinnon vaatimia erityisruokavalioita.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella ja valmistaa erityisruokavalioiden mukaisia ja eettiseen vakaumukseen perustuvia ruokalajeja ja aterioita sekä toimia erityisruokavalioiden asiantuntijana työyhteisössä.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön kokin tai dieettikokin työtehtävissä toimimalla ammattikeittiössä, jossa valmistetaan monipuolisia erityisruokavalioita ja eettisen vakaumuksen mukaisia ruokalajeja eri asiakasryhmille. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Rakenne

Koulutus sisältää yhden tutkinnon osan erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnosta:
• Erityisruokavalioiden toteuttaminen ammattikeittiössä 50 osp

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Omaehtoisena koulutuksena osatukinto on 200 €.
Oppisopimuskoulutus on maksuton.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma - pe 18.10. - 22.10. klo 9 - 12

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä