Laajuus

Opintojen laajuus on 20 osaamispistettä.

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu esihenkilöille, joiden työtehtäviin kuuluu ohjaus, perehdyttäminen ja työyhteisön johtaminen. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia monimuotoisen ja yhdenvertaisen työyhteisön johtamiseen ja saada uusia näkökulmia monikulttuurisen työyhteisön ohjaukseen.

Hakeutuminen

Seuraava hakuaika koulutukseen on 14.6.-16.8.2023. Koulutus alkaa 6.11.2023.

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutus soveltuu henkilöille, joiden työtehtäviin kuuluu työhön osallistuvana esihenkilönä, vuoroesimiehenä tai yksikön päällikkönä toimiminen tai joka koulutuksen aikana pystyy osallistumaan esihenkilötyöhön. Koulutus soveltuu myös itsenäiselle majoitus- ja ravitsemisalan yrittäjälle.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielitaidon arviointiin. Tämän haun kielitaidon arviointi on ke 23.8.2023. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Koulutus antaa valmiuksia johtaa työyhteisöä, jossa on osatyökykyisiä, monikulttuurisen taustan omaavia ja eri-ikäisiä työntekijöitä. Opintojakson aikana tutustutaan käsitteeseen monimuotoinen ja yhdenvertainen työyhteisö ja sitä ohjaavaan lainsäädäntöön. Opitaan tunnistamaan työntekijöiden eri lähtökohdat, mahdollisuudet ja tarpeet saaden työkaluja heidän ohjaamiseensa ja perehdyttämiseensä sekä esihenkilönä toimimiseen.

Rakenne

Koulutuksen aikana suoritetaan Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon, Monimuotoisen työyhteisön johtaminen, 20 osp tutkinnon osa.

• Monimuotoinen ja yhdenvertainen työyhteisö
• Monimuotoisen työyhteisön johtaminen
• Perehdyttäminen ja ohjaaminen monimuotoisessa työyhteisössä

Monta tapaa opiskella

Opiskelu on monimuoto-opiskelua, joka sisältää lähiopetusta 2,5 pv, verkko-opintoja, ennakko- ja kehitystehtäviä, sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen jakson kesto on n. kolme kuukautta.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu on koko tutkinnossa 490€ ja tutkinnon osassa 190€. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Mahdollisuus suorittaa koko Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto tai lisää yksittäisiä tutkinnon osia. Yleinen jatko-opintokelpoisuus korkeakouluopintoihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä