Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1–1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Ammattitutkinnon voi suorittaa joko koko tutkintona tai tutkinnon osa kerrallaan. Osatutkinnon voi täydentää koko tutkinnoksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Koulutukseen voivat hakeutua puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työstä kiinnostuneet ja alan työkokemusta omaavat henkilöt.

Hakeutuminen

Haku koulutukseen on suljettu. Koulutuksen seuraava haku- ja aloitusaika ilmoitetaan myöhemmin.

Opintojen aloittaminen joustavasti voi olla mahdollista, jos sinulla on jo aikaisempia opintoja tästä tutkinnosta. Lisätietoja voit kysyä Hakupalveluista, yhteystiedot löydät sivun alareunasta.

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijalta vaaditaan vähintään puolen vuoden työkokemus alalta tai suoritettuna puhtaus- ja kiinteistöalan perustutkinnon pakolliset tutkinnon osat sekä työkokemusta alalta. Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Jos hakija ei osallistu haastatteluun, hakemus peruuntuu.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Kodinhuoltaja koulutus sopii sinulle, joka haluat huolehtia asiakkaasi arjen sujumisesta koti - ja kodinomaisissa ympäristöissä. Kodinhuoltajana teet erilaisia työtehtäviä asiakkaan tarpeen mukaisesti mm, kotisiivous, kodin ruokapalveluja ja tekstiilihuoltopalveluja.

Työssäsi tarvitset hienotunteisuutta ja joustavuutta huomioiden asiakkaiden erilaiset palvelutarpeet.

Rakenne

Pakolliset tutkinnon osat 60 osp
• Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 osp
• Kotisiivouspalvelut 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, yhteensä 90 osp
• Avustaminen ja huolenpito 30 osp
• Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen 30 osp
• Erityiskohteiden siivouspalvelut 30 osp
• Huonekasvien huoltaminen 15 osp
• Kodinruokapalvelut 30 osp
• Laitoshuoltopalvelut 30 osp
• Perussiivouspalvelut 30 osp
• Tekstiilien huoltaminen 30 osp
• Työhön opastaminen 30 osp
• Työpaikkaohjaajana toiminen 30 osp
• Ympäristönhuoltopalvelut 30 osp
• Tutkinnon osa perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.
• Toisen osaamisalan valinnainen tutkinnon osa.

Monta tapaa opiskella

Opiskelu on joustavaa ja ottaa huomioon opiskelijan elämäntilanteet. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan tarvitsemasi opinnot, opiskelutavat ja mahdolliset tukitoimet.

Oppilaitoksessa opiskellessasi opintosi koostuvat kontakti- tai verkko-opinnoista, opintokäynneistä, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työelämässä oppimisesta. Opiskelijatiimissä syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella. Koulutuksen aikana voi hakeutua ulkomaille.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Omaehtoinen koulutus 400 €. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta. Opintoihin hankitaan työvaatteet ja -jalkineet.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
26.6.-29.7. ma-pe:
puhelin klo 9 - 12, chat klo 13 - 15


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä