Laajuus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1–1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Ammattitutkinnon voi suorittaa joko koko tutkintona tai tutkinnon osa kerrallaan. Osatutkinnon voi täydentää koko tutkinnoksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Jos hakija ei osallistu haastatteluun, hakemus peruuntuu.

Koulutukseen voi hakeutua puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työstä kiinnostuneet ja alan työkokemusta omaavat henkilöt.

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijalta vaaditaan vähintään puolen vuoden työkokemus alalta tai suoritettuna puhtaus- ja kiinteistöalan perustutkinnon pakolliset tutkinnon osat sekä työkokemusta alalta.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Kodinhuoltaja koulutus sopii sinulle, joka haluat huolehtia asiakkaasi arjen sujumisesta koti - ja kodinomaisissa ympäristöissä. Kodinhuoltajana teet erilaisia työtehtäviä asiakkaan tarpeen mukaisesti mm, kotisiivous, kodin ruokapalveluja ja tekstiilihuoltopalveluja.

Työssäsi tarvitset hienotunteisuutta ja joustavuutta huomioiden asiakkaiden erilaiset palvelutarpeet.

Rakenne

Pakolliset tutkinnonosat 60 osp
- Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 osp
- Kotisiivouspalvelut 45 osp

Valinnaiset tutkinnonosat 90 osp
- Avustaminen ja huolenpito 30 osp
- Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen 30 osp
- Erityiskohteiden siivouspalvelut 30 osp
- Huonekasvien huoltaminen 15 osp
- Kodinruokapalvelut 30 osp
- Laitoshuoltopalvelut 30 osp
- Perussiivouspalvelut 30 osp
- Tekstiilien huoltaminen 30 osp
- Työhön opastaminen 30 osp
- Työpaikkaohjaajana toiminen 30 osp
- Ympäristönhuoltopalvelut 30 osp
- Tutkinnonosa perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.
- Toisen osaamisalan valinnainen tutkinnon osa.

Monta tapaa opiskella

Opiskelu on joustavaa ja ottaa huomioon opiskelijan elämäntilanteet. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan tarvitsemasi opinnot, opiskelutavat ja mahdolliset tukitoimet.

Oppilaitoksessa opiskellessasi opintosi koostuvat kontakti- tai verkko-opinnoista, opintokäynneistä, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työelämässä oppimisesta. Opiskelijatiimissä syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella. Koulutuksen aikana voi hakeutua ulkomaille. Tutkinnon voi suorittaa oppisopimuksella, jos sinulla on työsuhde tai toimit yrittäjänä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Opiskelu on omaehtoista päätoimista ammatillista koulutusta ja oikeuttaa Kelan opintotukeen, ehtojen täyttyessä työttömyysetuuteen (te-toimisto) tai aikuiskoulutustukeen (Koulutusrahasto).

Kustannukset

Omaehtoinen koulutus 400 €. Opintoihin hankitaan työvaatteet ja -jalkineet.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintohin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä