Laajuus

Opintojen laajuus on 45 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 5kk, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita puhtauspalvelualasta ja haluavat työllistyä alalle.

Tässä koulutuksessa suoritetaan kaksi tutkinnon osaa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta: asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen ja ylläpitosiivouspalvelut. Näiden osien suorittanut henkilö osaa toimia asiakaslähtöisesti ylläpitosiivouksen erilaisissa työtehtävissä, joita on esimerkiksi kouluissa, toimistoissa, päiväkodeissa tai erilaisissa tuotantotiloissa tai uimahalleissa.

Alan osaajista on kova kysyntä Keski-Suomen alueella.

Hakeutuminen

Hakuaika koulutukseen on 5.4.-2.8.2023.
Koulutus alkaa 21.8.2023 ja päättyy 26.1.2024.

Tätä koulutusta järjestetään myös työvoimakoulutuksena. Jos olet työttömänä tai työttömyysuhanalaisena työnhakijana, sinulla on mahdollista hakeutua myös TE-palveluiden verkkosivujen kautta: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/713304?locations=Keski-Suomi&&ann…

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osan opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Tämän koulutuksen opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja valintahaastattelun perusteella. Hakijoita kutsutaan valintahaastatteluun joustavasti jo hakuaikana. Haastattelukutsu lähetetään sähköpostitse. Hakemus peruuntuu, jos hakija ei osallistu haastatteluun. Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen-valintakrite….

Hakijalla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta alasta.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen ja ylläpitosiivouspalvelut ovat tutkinnon osia puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon toimitilahuollon osaamisalalta. Tutkinnon osat suoritetaan näyttöinä käytännön työtehtävissä. Työ edellyttää itsenäistä ja vastuullista työotetta sekä asiakaspalvelutaitoja.

Rakenne

Ylläpitosiivouspalvelut 30 osp
Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 osp

Monta tapaa opiskella

Opiskelu on joustavaa ja ottaa huomioon opiskelijan elämäntilanteet. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan tarvitsemasi opinnot, opiskelutavat ja mahdolliset tukitoimet.

Opintosi koostuvat kontakti- tai verkko-opinnoista, opintokäynneistä, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työelämässä tapahtuvasta oppimisesta.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Koulutus on maksutonta. Opiskelijan tulee hankkia itse omat työjalkineet.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon osan jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus jatkaa suorittamaan koko perustutkintoa.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
5.–16.6.2023 puhelin klo 9–12 ja chat klo 13–15


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä