Laajuus

Koulutuksen suunniteltu kesto on noin 7 kuukautta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Koulutuksen kohderyhmänä ovat kiinteistönhoitoalasta ja -koulutuksesta kiinnostuneet, motivoituneet henkilöt, jotka ovat suorittaneet peruskoulutason.

Hakeutuminen

Opintojen aloittaminen joustavasti voi olla mahdollista, jos sinulla on jo aikaisempia opintoja tästä tutkinnosta. Lisätietoja voit kysyä Hakupalveluista, yhteystiedot löydät sivun alareunasta.

Tätä koulutusta järjestetään myös työvoimakoulutuksena. Jos olet työttömänä tai työttömyysuhanalaisena työnhakijana, sinulla on mahdollista hakeutua myös TE-palveluiden verkkosivujen kautta: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/706200?searchPhrase=kiinteist%C3%…
Työvoimakoulutuksen haku on avoinna ja hakuaika päättyy 31.8.2022.

Kelpoisuusvaatimukset

Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun. Tämän koulutuksen opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella. Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen-valintakrite….

Ajokortti katsotaan eduksi, kiinteistönhoitajat tarvitsevat sitä työssään.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Tämän haun kielikoe on 23.8.2022. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Tutkinto suoritetaan näyttöinä kiinteistönhoitajan käytännön työtehtävissä.
Kiinteistönhoitajan työtehtäviin kuuluu esimerkiksi kiinteistön yleishoito ja valvonta kiinteistöissä ja ulkoalueilla. Kiinteistönhoitajan työ edellyttää itsenäistä ja vastuullista työotetta sekä asiakaspalvelutaitoja.

Rakenne

Koulutuksen sisältö:
• Orientaatio ja opintojen ohjaus
• Työelämätaidot ja kiinteistönhoito yrityksessä toiminen sekä sidosryhmäyhteistyö
• Kiinteistön yleiset työt
• Asunto-osakeyhtiössä toiminen
• Palvelusopimuksien ja kuvausten sisällöt sekä merkitys
• Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen
• Työnhakuvalmennus
• Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Opintojen ajan saa työnhaun ja opintojen ohjausta. Pääpaino koulutuksessa on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa kiinteistönhoidon tehtävissä. Koulutukseen sisältyy tietopuolista opetusta oppilaitoksessa lähi- ja etäopetuksessa sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjausta. Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa uusia osaajia kiinteistönhoidon töihin. Osallistujilla on mahdollisuus jatkaa tutkintotavoitteisesti koko tutkinto loppuun.

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Koulutus on maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke ja to klo 9-12, 12.30-15 sekä ti ja pe klo 10-12, 12.30-14


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä