Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 – 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Teetkö työtä näkövammaisten parissa? Tarvitsetko osaamiseesi päivitystä, laajentamista tai syventämistä?
Näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisalan suorittanut, näkövammaistaitojen ohjauksen erityisasiantuntija osaa ohjata näkövammaisia asiakkaita liikkumistaidoissa ja näönkäytössä sekä näkövammaisten asiakkaiden tiedonhallinnan välineiden ja menetelmien käytössä.

Kelpoisuusvaatimukset

Näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisala soveltuu henkilölle, jolla on alalle soveltuvia opintoja (kuntoutusohjaaja, vammaisalan erityisohjaaja, lähihoitaja, sosionomi tms.). Lisäksi edellytetään alan työkokemusta.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto. Mikäli opiskelijan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen sisältyy käytännön työskentelyä alaikäisten kanssa, tulee hänen esittää myös rikostaustaote nähtäväksi.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Näkövammaistaitojen ohjauksen erityisasiantuntija toimii alan vastuuhenkilönä, asiantuntijana ja kehittämistehtävissä.

Rakenne

Näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisala 180 osp koostuu neljästä tutkinnon osasta:
Pakolliset tutkinnon osat:
1. Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä 60 osp
2. Kaksi tai kolme tutkinnon osaa seuraavista:
• Näkövammaisten asiakkaiden liikkumistaidon ohjaus, 40 osp
• Näkövammaisten asiakkaiden näönkäytön ohjaus, 40 osp
• Näkövammaisten asiakkaiden tiedonhallinnan välineiden ja menetelmien käytön ohjaus, 40 osp

3. Valinnaiseksi tutkinnon osaksi voit valita myös tutkinnon osan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Monta tapaa opiskella

Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia monimuoto-opintoina. Opinnot sisältävät lähiopetusta, itsenäistä opiskelua, verkko-opintoja ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Opiskelusi etenevät joustavasti henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaisesti.

Voit opiskella oppisopimuksella, olla työsuhteessa tai työpaikalle voidaan tehdä koulutussopimus. Sinulla tulee kuitenkin olla opintoihin soveltuva työpaikka. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä -tutkinnon osaa voit suorittaa verkko-opintoina oman aikataulun mukaan. Myös etäopiskelu on osittain mahdollista.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu 1.8.2022 alkaen on koko tutkinnossa 590€ ja tutkinnon osassa 190€. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä