Opiskele suomen kieltä alkeista lukiotasolle! Study Finnish as a second language, starting from the basics to upper secondary school level!

Koulutuksen tiedot

Koulutusala

Lukio

Paikkakunta

Jyväskylä

Toteutusaika

-

Opiskelutapa

Iltaopiskelu
Lähiopiskelu

Laajuus

1 lukuvuosi

Hakuaika

-

Hakeutuminen

Lukuvuoden 2024–2025 jaksojen alkamis- ja päättymispäivät ovat:

1. jakso: 27.8.–11.10.2024
2. jakso: 21.10.–4.12.2024
3. jakso: 9.12.2024–14.2.2025
4. jakso: 17.2.–8.4.2025
5. jakso: 9.4.–28.5.2025

Ilmoittautumislomake aukeaa Hae koulutukseen -painikkeesta.

Kun ilmoittautuminen on käsitelty, opintosihteeri lähettää opintoihin liittyvän aloitusviestin sähköpostilla.

Enrolment

Study periods in the school year 2024–2025:

Period 1: 27.8.–11.10.2024
Period 2: 21.10.–4.12.2024
Period 3: 9.12.2024–14.2.2025
Period 4: 17.2.–8.4.2025
Period 5: 9.4.–28.5.2025

To enrol, click on the "Hae koulutukseen" - button.

After you have been registered as a student, you will receive an email with information on starting your studies.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat kehittää suomen kielen osaamistasi. Voit myös halutessasi ilmoittautua samalla lomakkeella perusopetuksen englannin kielen opintoihin.

Perusopetuksessa voit opiskella suomi toisena kielenä -opintoja alkeista perusopetuksen päättövaiheeseen (A1-A2 ja A2-B1). Lukiotasolla voit opiskella suomi toisena kielenä -opintoja B1-B2 –tason verran. Opinnot alkavat alusta lukuvuoden ensimmäisessä jaksossa.

Target students

The courses are for students who seek to enhance their Finnish language skills. The same enrolment form can also be used to enrol on English courses in basic education.

The courses in Finnish as a Second Language start from introductory courses and extend to the final phase of basic education for adults (CEFR levels A1–A2 and A2–B1). Additionally, you can study Finnish as a Second Language in general upper secondary education (CEFR levels B1–B2).

Kuvaus

Perusopetuksessa on tarjolla maahanmuuttajille suomi toisena kielenä opintoja alkeista perusopetuksen päättövaiheeseen.
• Suomi toisena kielenä opinnot alkavat ensimmäisessä jaksossa lukuvuoden alussa.
• Opinnot toteutetaan iltaopintoina.
• Lähiopetusta on maanantaista torstaihin 1–2 kertaa viikossa lukuvuoden ajan.
• Opiskelu on sivutoimista: ei oikeuta opintotukeen eikä oleskelulupaan
• Opiskelija saa opintotoimistossa pyydettäessä todistuksen suoritetuista opinnoista.

Description

Studies in Finnish as a Second Language (S2) are designed for immigrants who wish to develop their Finnish language skills.
• The courses start from the beginning only in the first period. However, you can start your studies any of the five periods during the school year.
• Lessons (80 min) take place twice a week, from Monday to Thursday, at 17.00–20.00.
• Studying at an upper secondary school for adults is not considered full-time study. Therefore, students are not entitled to student financial aid or a residence permit based on their studies.
• Students can obtain a certificate of completion upon request from the Student Affairs Office.

Koulutuksen sisältö

Suomi toisena kielenä opinnoissa tavoitteena on suullisen ja kirjallisen kielitaidon kehittäminen.

Jyväskylän aikuislukion lukuvuoden 2024–2025 kurssitarjotin: https://www.gradia.fi/hae-opiskelemaan/lukiot/aikuislukio/opiskelu-aiku…

Study contents

The Finnish as a Second Language courses aim to develop spoken and written language skills.

Courses available at Jyväskylä Upper Secondary School for Adults during school year 2024–2025: https://www.gradia.fi/hae-opiskelemaan/lukiot/aikuislukio/opiskelu-aiku…

Kustannukset

Aineopiskelijamaksu on 95 euroa/lukuvuosi. Lukuvuosimaksulla voit opiskella yhden tai useampia opintojaksoja. Aineopiskelijaksi ilmoittautuminen on sitovaa ja velvoittaa opiskelijan maksamaan lukuvuosimaksun.

Opiskelijat kustantavat itse oppikirjat ja muut opiskeluvälineet (tietokone).

Mahdollinen peruutus on tehtävä joko soittamalla tai sähköpostitse opintosihteerille viimeistään kahden viikon kuluessa opintojen aloitusjakson alkamisesta.

Costs

Students who study individual courses must pay a single fee of 95 € per school year. This fee allows you to study as many courses as you wish during the school year. Enrolment is binding and obliges you to pay the fee.

Students pay for their own course books and other study materials, such as laptops.

Cancellations must be made via phone or email to the Student Affairs Assistant no later than two weeks after the start of the study period.

Lisää koulutuksesta

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut