Koulutuksen tiedot

Koulutusala

Sosiaali- ja terveysala

Paikkakunta

Jyväskylä

Toteutusaika

-

Opiskelutapa

Lähiopiskelu

Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osp., kesto n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

-

Hakeutuminen

Tähän koulutukseen hakuaika on 10.8.2023 saakka ja koulutus alkaa 28.9.2023.

Tätä koulutusta järjestetään myös työvoimakoulutuksena. Jos olet työttömänä tai työttömyysuhanalaisena työnhakijana, sinulla on mahdollista hakeutua myös TE-palveluiden verkkosivujen kautta: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/713197?searchPhrase=l%C3%A4hihoit…

Kenelle

Haluatko tehdä töitä ihmisten parissa sosiaali- ja terveysalalla? Sosiaali- ja terveysalan työ on ihmisläheistä hoito-, huolenpito-, kuntoutus- ja kasvatustyötä. Työtä tehdään erilaisten asiakkaiden kanssa moninaisissa toimintaympäristöissä. Työssä lähtökohtana on asiakkaan tai potilaan kohtaaminen kokonaisvaltaisesti. Lähihoitajalla täytyy olla hyvä tietopohja, käytännöllinen ja joustava työote sekä hyvä paineensietokyky. Lähihoitajien työllisyystilanne on hyvä, ja lähihoitaja voi työllistyä moniin eri paikkoihin.

Koulutus on tarkoitettu hakijoille, joiden äidinkieli on jokin muu kieli kuin suomi. Jos sinulla on työkokemusta tai aiempaa koulutusta sosiaali- ja terveysalalta, siitä on hyötyä hakuvaiheessa.

Kuvaus

Lähihoitaja on sosiaali- ja terveysalan ammattilainen. Sosiaali- ja terveysalalla työskennellään tiimeissä eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ihmisten parissa. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet toimia monipuolisesti ihmisten kasvuun, hoitoon ja huolenpitoon sekä kuntoutumiseen liittyvissä tehtävissä.

Työssä lähtökohtana on asiakkaan tai potilaan kohtaaminen kokonaisvaltaisesti. Työ vaatii tietopuolista, käytännöllistä ja joustavaa otetta sekä hyvää paineensietokykyä. Lähihoitajien työllisyystilanne on hyvä ja työllistymismahdollisuudet ovat monipuoliset. Lähihoitajana voit työskennellä esim. päiväkodeissa, kotihoidossa ja palvelutaloissa, sairaaloissa, muissa hoito- ja palveluyksiköissä sekä suun terveydenhuollon yksiköissä.
Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijat saavat laaja-alaiset ammatilliset työelämävalmiudet.

Koulutuksessa on erilaisia opiskelutapoja: lähiopetusta koulussa ja verkko-opintoja, opintokäyntejä, erilaisia oppimistehtäviä sekä projekteja. Opintoihin kuuluu myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Huomioi jo nyt, että työssäoppimisen aikana tehdään pääsääntöisesti vuorotyötä (aamu-, ilta- ja viikonloppuvuoroja). Työssäoppimispaikat sijaitsevat työssäkäyntialueella. Varaudu siis siihen, että työssäoppiminen voi toteutua lähikunnissa, ei välttämättä Jyväskylän kaupungin alueella. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Koulutuksen sisältö

Rakenne

Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa suunnitellaan opintojen laajuus ja opiskeluaika, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet.

Perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Ammatillisen koulutuksen aikana opiskellaan opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja, joita ovat esimerkiksi suomi toisena kielenä (S2), matematiikka, tieto- ja viestintätekniikka ja työelämätaidot. Lisäksi opintojen aikana on mahdollisuus saada tukea S2-kielen opiskeluun. Opiskelijalla tulee olla riittävä suomen kielen taito toimia työelämässä sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä.

Ammatilliset pakolliset tutkinnon osat ovat Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp), Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen (35 osp) sekä kaksi osaamisalakohtaista tutkinnon osaa.

Tarjolla olevat osaamisalat (75 osp):
· Ikääntyvien hoito ja kuntoutus
· Jalkojenhoito
· Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
· Mielenterveys ja päihdetyö
· Sairaanhoito ja huolenpito
· Suunhoito
· Vammaistyö

Osaamisaloja toteutetaan kysynnän mukaan. Ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyy myös 15 osp valinnainen tutkinnon osa.

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp):
· Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)
· Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp)
· Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osp)
· opiskelijan valitsemia yhteisen tutkinnon osan osaamistavoitteita (9 osp)

Kustannukset

Opetus on sinulle maksutonta. Kustannuksia koituu työvaatetuksesta sekä oppikirjoista.

Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Lisää koulutuksesta

Title

Sopisiko sinulle oppisopimus?

Description

Yhdistä työnteko ja opiskelu! Meidän kauttamme voit opiskella oppisopimuksella minkä tahansa työtehtäviesi mukaisen toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan.

Image
Palsta 1/2

Gradia-kokemuksia: ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Lähihoitaja on sosiaali- ja terveysalan ammattilainen. Sosiaali- ja terveysalalla työskennellään tiimeissä eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ihmisten parissa. Lähihoitajaopiskelijat voivat valita sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan. Osaamisalalla työskennellään ikääntyvien hoitotyössä esimerkiksi palvelukodeissa, tehostetussa palveluasumisessa, seniorikodeissa, päiväkeskuksissa ja kotihoidossa. Työ on toimintakykyä edistävää ja tukevaa hoito-, huolenpito- ja kasvatustyötä. Jos sinulla ovat lähihoitajan opinnot hyväksytysti suoritettu, voit myös laajentaa osaamistasi hakeutumalla ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalalle.

Palsta 2/2

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut

Ma–pe klo 9–12 sekä ma, ke ja to klo 13–15

Chat: gradia.fi/oppimaan
hakupalvelut@gradia.fi
040 341 6193