Lähihoitajana teet tärkeää työtä!

Koulutuksen tiedot

Koulutusala

Sosiaali- ja terveysala

Paikkakunta

Jyväskylä

Toteutusaika

-

Opiskelutapa

Lähiopiskelu

Laajuus

180 osaamispistettä, 2–3 vuotta

Hakuaika

-

Hakeutuminen

30.9.2024 aloitukseen otetaan huomioon 29.8. mennessä tulleet hakemukset. Pääsy- ja soveltuvuuskoepäivät 3.-4.9.2024. Kielitaidon arviointi 21.8.2024.

30.9.2024 alkavaan koulutukseen voi hakeutua 4.8.2024 saakka myös TE-koulutuksena. Lisätiedot ja hakeutuminen koulutukseen löytyvät TE-palveluiden koulutukset-sivustolta:
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/720838?searchPhrase=720838&announ…

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu hakijoille, joiden äidinkieli on jokin muu kieli kuin suomi.

Koulutus soveltuu sinulle, jos olet sosiaalinen, vastuuntuntoinen ja pidät ihmisten kanssa työskentelystä. Sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja haluat kehittyä lähihoitajan ammattiin.

Kuvaus

Lähihoitaja on sosiaali- ja terveysalan ammattilainen.

Lähihoitaja työskentelee eri-ikäisten ja erilaisissa elämänvaiheissa olevien ihmisten kanssa. Lähihoitajien työllisyystilanne on hyvä. Tutkinnon suoritettuasi voit toimia monipuolisesti ihmisten kasvuun, hoitoon ja huolenpitoon sekä kuntoutumiseen liittyvissä tehtävissä.

Koulutuksessa on erilaisia opiskelutapoja: lähiopetusta koulussa, oppimistehtäviä ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Huomioi se, että työssäoppimisen aikana tehdään pääsääntöisesti vuorotyötä (aamu-, ilta- ja viikonloppuvuoroja). Varaudu siihen, että työssäoppiminen voi toteutua Jyväskylän kaupungin alueen lisäksi lähikunnissa.

Koulutuksen sisältö

Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Siinä suunnitellaan opintojen laajuus ja opiskeluaika, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet.

Opiskelijalla tulee olla riittävä suomen kielen taito toimia työelämässä sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä. Opintojen aikana on mahdollisuus saada tukea suomi toisena kielenä - kielen opiskeluun.

Perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp:

Kaikille pakolliset tutkinnon osat:
· Asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen 20 osp
· Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 25 osp
· Lääkehoito lähihoitajan vastuualueella 10 osp

Osaamisalakohtaiset pakolliset tutkinnon osat 60-75 osp:
· Ikääntyneiden hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
· Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
· Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
· Sairaanhoidon osaamisala
· Suunhoidon osaamisala
· Vammaistyön osaamisala.

Ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyy myös 1-2 valinnaista tutkinnon osaa, joiden laajuus on yhteensä 15-30 osp.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp:

· Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
· Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
· Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Kustannukset

Opetus on sinulle maksutonta. Kustannuksia koituu työvaatetuksesta sekä oppikirjoista.

Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Lisää koulutuksesta

Palsta 1/2

Gradia-kokemuksia: ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Lähihoitaja on sosiaali- ja terveysalan ammattilainen. Sosiaali- ja terveysalalla työskennellään tiimeissä eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ihmisten parissa. Lähihoitajaopiskelijat voivat valita sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan. Osaamisalalla työskennellään ikääntyvien hoitotyössä esimerkiksi palvelukodeissa, tehostetussa palveluasumisessa, seniorikodeissa, päiväkeskuksissa ja kotihoidossa. Työ on toimintakykyä edistävää ja tukevaa hoito-, huolenpito- ja kasvatustyötä. Jos sinulla ovat lähihoitajan opinnot hyväksytysti suoritettu, voit myös laajentaa osaamistasi hakeutumalla ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalalle.

Palsta 2/2

Monta tapaa opiskella

Gradia tarjoaa aikuisille tutkintotavoitteista opiskelua sekä lyhyempiä koulutuksia. Aikuisena voit opiskella ammatillisia opintoja Ammattiopisto Gradiassa ja lukio-opintoja Jyväskylän aikuislukiossa. Lisäksi voit tehdä perusopetuksen opinnot valmiiksi aikuisten perusopetuksessa.

Gradian opiskelijana - niin lukiolaisena kuin ammattiin opiskelevana - voit tehdä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Korkeakouluopintojen avulla pääset tutustumaan korkeakoulujen eri aloihin ja siihen, millaista on opiskella korkeakoulussa.

Kaksoistutkinnossa opiskelet samanaikaisesti ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon. Kaksoistutkinto-opiskelijana sinun on tärkeä olla aktiivinen ja omatoiminen, sillä opiskelu vaatii sitoutumista ja itseohjautuvuutta. Opinnot antavat sinulle hyvät valmiudet työelämään ja jatko-opintoihin.

Gradiassa voit yhdistää opiskelun ja tavoitteellisen urheilun. Urheiluvalmennus mahdollistaa harjoittelun eritasoisille urheilijoille – aina seuratasosta maajoukkuetasoon. Urheilijoiden opintopolku rakentuu oman tason mukaan. Ilmoita hakulomakkeella, että olet kiinnostunut urheilijan ammatillisesta koulutuksesta.

Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus kehittää yrittäjyysosaamista osana lukion ja ammatillisen koulutuksen opintoja. Yrittäjyysopinnot ovat hyödyllinen valinta jokaiselle, joka haluaa pärjätä tulevaisuuden työelämässä tai päivittää osaamistaan työelämän aikana.

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut

Stenholm Marjut

Lehtori (opettaja)

Sosiaali- ja terveysala