Laajuus

Opintojen laajuus on 60 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 vuosi, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalasta, erityisesti ikääntyneen väestön sekä tukea tarvitsevien toimintakyvyn tukemisesta ja avustamisesta kiinnostuneille. Hoiva-avustajan opinnot antavat sinulle valmiuksia työskennellä ikääntyvien ja vammaispalvelujen avustavissa tehtävissä.

Hoiva-avustajan työtehtävissä edellytetään vuorovaikutustaitoja, ryhmätyötaitoja, oma-aloitteellisuutta ja vastuullisuutta sekä riittävää suomen kielen taitoa.

Hakeutuminen

Koulutukseen on jatkuva haku. Hakemuksesi saavuttua sinut kutsutaan haastatteluun ja kanssasi sovitaan koulutuksen aloitusajankohdasta.

Tätä koulutusta järjestetään myös työvoimakoulutuksena. Jos olet työttömänä tai työttömyysuhanalaisena työnhakijana, sinulla on mahdollista hakeutua myös TE-palveluiden verkkosivujen kautta eli täältä: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/706360?locations=J%C3%A4ms%C3%A4&…. Haku työvoimakoulutukseen päättyy 19.5. ja valinnat tekee TE-toimisto.

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutukseen hakeneille järjestetään opettajan valintahaastattelu ja tarvittaessa ohjataan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi (voimassa olevat ajokortit, passi, henkilötodistus).

Sosiaali- ja terveysalalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto. Mikäli opiskelijan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen sisältyy käytännön työskentelyä alaikäisten kanssa, tulee hänen esittää myös rikostaustaote nähtäväksi.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Hoiva-avustaja ohjaa ja avustaa asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa. Päivittäisiä toimintoja ovat mm. peseytyminen, ruokailu, pukeutuminen ja liikkuminen sekä ulkoilu. Oleellista on asiakkaiden omien toimintavarojen ja toimintakyvyn ylläpitäminen.

Hoiva-avustaja huolehtii asiakkaiden hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Hoiva-avustajat eivät saa osallistua lääkehoitoon, eivätkä olla yksin työvuorossa. Hoiva-avustajat osallistuvat myös asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämiseen ja virikkeiden antamiseen toimimalla esimerkiksi ulkoilu- ja keskusteluseurana. Lisäksi voidaan järjestää mm. askartelu-, musiikki- tai pelitoimintaa.

Rakenne

Koulutus muodostuu kahdesta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ammatillisesta tutkinnon osasta:

• Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp
Tässä tutkinnon osassa perehdyt sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan säädöksiin, palveluihin ja omavalvontaan sekä ihmisen kokonaisvaltaiseen kehittymiseen. Tutkinnon osan suorittaminen antaa sinulle valmiuksia toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan ja asiakasryhmien kanssa. Opit ohjaamaan asiakasta ja asiakasryhmiä, toimimaan tavoitteellisesti ja edistämään asiakkaan kasvua ja osallisuutta sekä terveyttä ja hyvinvointia.
Saat valmiuksia myös päivittäisissä toiminnoissa ohjaamiseen, kodin siisteydestä ja puhtaudesta huolehtimiseen sekä asiakkaan ravitsemuksen toteuttamiseen.

• Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 osp
Tutkinnon osan suorittaminen antaa sinulle valmiuksia toimia ikääntyneiden hoiva- ja hoitotyössä asiakkaiden osallisuuden ja toimintakyvyn edistämisessä sekä saattohoidossa. Tutkinnon osa tukee valmiuksiasi toimia suunnitelmallisesti eri tilanteissa ja erityisesti asiakkaan mielekkään elämän edistämisessä. Syvennät ammatillisen vuorovaikutuksen taitojasi ja opit ammatillisen kielitaidon (ruotsi ja englanti) perusteita. Opit käyttämään hyvinvointiteknologian mahdollisuuksia ja apuvälineitä työsi tukena.
Perehdyt myös omaishoitoon, ammatilliseen perhehoitoon sekä hyvinvointialan yrittäjyyteen.

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, opintokäynneistä, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista. Opiskelijatiimissä syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena.

Opintoihin kuuluu myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista, josta sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Opetus on sinulle maksutonta. Kustannuksia koituu työvaatetuksesta sekä oppikirjoista.

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutuksen jälkeen voit hakeutua suorittamaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon loppuun. Hakeutumisvaiheessa järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke,to klo 9-15, ti ja pe klo 10-14


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jämsä