Koulutuksen tiedot

Koulutusala

Sosiaali- ja terveysala

Paikkakunta

Jämsä

Opiskelutapa

Lähiopiskelu

Laajuus

60 osaamispistettä, 1 vuosi

Hakuaika

Jatkuva haku

Hakeutuminen

Koulutukseen on jatkuva haku. Opintojen aloitusaika sovitaan koulutukseen valittujen kanssa henkilökohtaisesti.

Tätä koulutusta järjestetään myös työvoimakoulutuksena. Jos olet työttömänä tai työttömyysuhanalaisena työnhakijana, sinulla on mahdollista hakeutua myös TE-palveluiden verkkosivujen kautta: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/720509?searchPhrase=gradia&&&anno…
Valinnat työvoimakoulutukseen tekee TE-toimisto.

Kenelle

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalasta, erityisesti ikääntyneen väestön sekä tukea tarvitsevien toimintakyvyn tukemisesta ja avustamisesta kiinnostuneille. Hoiva-avustajan opinnot antavat sinulle valmiuksia työskennellä ikääntyvien ja vammaispalvelujen avustavissa tehtävissä.

Hoiva-avustajan työtehtävissä edellytetään vuorovaikutustaitoja, ryhmätyötaitoja, oma-aloitteellisuutta ja vastuullisuutta sekä riittävää suomen kielen taitoa.

Kuvaus

Hoiva-avustaja ohjaa ja avustaa asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa. Päivittäisiä toimintoja ovat mm. peseytyminen, ruokailu, pukeutuminen ja liikkuminen sekä ulkoilu. Oleellista on asiakkaiden omien toimintavarojen ja toimintakyvyn ylläpitäminen.

Hoiva-avustaja huolehtii asiakkaiden hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Hoiva-avustajat eivät saa osallistua lääkehoitoon, eivätkä olla yksin työvuorossa. Hoiva-avustajat osallistuvat myös asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämiseen ja virikkeiden antamiseen toimimalla esimerkiksi ulkoilu- ja keskusteluseurana. Lisäksi voidaan järjestää mm. askartelu-, musiikki- tai pelitoimintaa.

Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, opintokäynneistä, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista. Opiskelijatiimissä syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena.

Opintoihin kuuluu myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista, josta sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Koulutuksen sisältö

Koulutus muodostuu kahdesta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ammatillisesta tutkinnon osasta:

• Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp
Tässä tutkinnon osassa perehdyt sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan säädöksiin, palveluihin ja omavalvontaan sekä ihmisen kokonaisvaltaiseen kehittymiseen. Tutkinnon osan suorittaminen antaa sinulle valmiuksia toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan ja asiakasryhmien kanssa. Opit ohjaamaan asiakasta ja asiakasryhmiä, toimimaan tavoitteellisesti ja edistämään asiakkaan kasvua ja osallisuutta sekä terveyttä ja hyvinvointia.
Saat valmiuksia myös päivittäisissä toiminnoissa ohjaamiseen, kodin siisteydestä ja puhtaudesta huolehtimiseen sekä asiakkaan ravitsemuksen toteuttamiseen.

• Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 osp
Tutkinnon osan suorittaminen antaa sinulle valmiuksia toimia ikääntyneiden hoiva- ja hoitotyössä asiakkaiden osallisuuden ja toimintakyvyn edistämisessä sekä saattohoidossa. Tutkinnon osa tukee valmiuksiasi toimia suunnitelmallisesti eri tilanteissa ja erityisesti asiakkaan mielekkään elämän edistämisessä. Syvennät ammatillisen vuorovaikutuksen taitojasi ja opit ammatillisen kielitaidon (ruotsi ja englanti) perusteita. Opit käyttämään hyvinvointiteknologian mahdollisuuksia ja apuvälineitä työsi tukena.
Perehdyt myös omaishoitoon, ammatilliseen perhehoitoon sekä hyvinvointialan yrittäjyyteen.

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet.

Kustannukset

Opetus on sinulle maksutonta. Kustannuksia koituu työvaatetuksesta sekä oppikirjoista.

Lisää koulutuksesta

Otsikko

Sopisiko sinulle oppisopimus?

Kuvaus

Yhdistä työnteko ja opiskelu! Meidän kauttamme voit opiskella oppisopimuksella minkä tahansa työtehtäviesi mukaisen toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan.

Kuva

Monta tapaa opiskella

Gradia tarjoaa aikuisille tutkintotavoitteista opiskelua sekä lyhyempiä koulutuksia. Aikuisena voit opiskella ammatillisia opintoja Ammattiopisto Gradiassa ja lukio-opintoja Jyväskylän aikuislukiossa. Lisäksi voit tehdä perusopetuksen opinnot valmiiksi aikuisten perusopetuksessa.

Gradian opiskelijana - niin lukiolaisena kuin ammattiin opiskelevana - voit tehdä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Korkeakouluopintojen avulla pääset tutustumaan korkeakoulujen eri aloihin ja siihen, millaista on opiskella korkeakoulussa.

Kaksoistutkinnossa opiskelet samanaikaisesti ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon. Kaksoistutkinto-opiskelijana sinun on tärkeä olla aktiivinen ja omatoiminen, sillä opiskelu vaatii sitoutumista ja itseohjautuvuutta. Opinnot antavat sinulle hyvät valmiudet työelämään ja jatko-opintoihin.

Gradiassa voit yhdistää opiskelun ja tavoitteellisen urheilun. Urheiluvalmennus mahdollistaa harjoittelun eritasoisille urheilijoille – aina seuratasosta maajoukkuetasoon. Urheilijoiden opintopolku rakentuu oman tason mukaan. Ilmoita hakulomakkeella, että olet kiinnostunut urheilijan ammatillisesta koulutuksesta.

Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus kehittää yrittäjyysosaamista osana lukion ja ammatillisen koulutuksen opintoja. Yrittäjyysopinnot ovat hyödyllinen valinta jokaiselle, joka haluaa pärjätä tulevaisuuden työelämässä tai päivittää osaamistaan työelämän aikana.

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut