Laajuus

Opintojen laajuus on 60 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1 vuosi, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Koulutus sopii sinulle, joka olet kiinnostunut ihmisläheisestä sosiaali- ja terveysalan työstä ja haluat toimia avustajana ikääntyneille ihmisille.

Hoiva-avustaja työskentelee ikääntyneille tarkoitetuissa palvelutaloissa ja hoivakodeissa avustavissa tehtävissä. Hoiva-avustajat auttavat asiakkaita viihtymään arjessaan ja voimaan hyvin.

Työ vaatii vuorovaikutustaitoja, ryhmätyötaitoja, oma-aloitteellisuutta, vastuullisuutta ja riittävää suomen kielen taitoa.

Hakeutuminen

Hoiva-avustajan opinnot voi aloittaa noin kahden kuukauden välein oppilaitoksen jaksotuksen mukaisesti.

Seuraavat opintojen aloitusajat ovat:
11.4.2023, tähän huomioidaan 13.3.2023 mennessä tulleet hakemukset. Valintahaastattelu 16.3.
8.8.2023 tähän huomioidaan 12.6 2023 mennessä tulleet hakemukset. Valintahaastattelu järjestetään touko-kesäkuun aikana.
2.10.2023 aloitukseen huomioidaan 4.9.2023 mennessä tulleet hakemukset. Valintahaastattelu järjestetään syyskuussa.
29.11.2023 aloitukseen huomioidaan 30.10.2023 mennessä tulleet hakemukset. Valintahaastattelu järjestetään marraskuussa.
2.2.2024 aloitukseen huomioidaan 8.1.2024 mennessä tulleet hakemukset. Valintahaastattelu järjestetään tammikuussa.
8.4.2024 aloitukseen huomioidaan 11.3.2024 mennessä tulleet hakemukset. Valintahaastattelu järjestetään maaliskuussa.

Teemme valintoja jo hakuaikana. Opinnot voi aloittaa myös joustavasti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Kuvaa kattavasti omaa osaamistasi jo hakemuksella. Voit myös liittää hakemuksellesi todistukset aikaisemmista opinnoistasi joustavan aloituksen edistämiseksi. Lisätietoja voit kysyä Hakupalveluista, yhteystiedot löydät sivun alareunasta.

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutukseen hakeneille järjestetään opettajan valintahaastattelu.
Hakijoille lähetetään haastatteluun erillinen kutsu, jossa on valmistautumisohjeet.
Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi (voimassa oleva ajokortti, passi, henkilötodistus).

Sosiaali- ja terveysalalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielitaidon arviointiin. Tämän haun kielitaidon arviointi on ti 21.2.2023. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Hoiva-avustajan työtehtävät liittyvät asiakkaan perustarpeista huolehtimiseen ja niissä avustamiseen. Näitä ovat mm. peseytyminen, pukeutuminen, ruokailu, liikkuminen ja ulkoilu. Lisäksi työtehtävät liittyvät asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseen ja arjen mielekkyyteen. Työhön kuuluvat myös erilaiset avustavat tehtävät työyksikössä, esimerkiksi vaatehuolto ja puhtaanapito.

Hoiva-avustajat eivät voi työskennellä työvuorossa yksin eivätkä osallistua lääkehoidon toteutukseen.

Rakenne

Koulutus muodostuu kahdesta sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon kuuluvasta ammatillisesta tutkinnon osasta:

• Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp
Tässä tutkinnon osassa perehdyt sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan säädöksiin, palveluihin ja omavalvontaan sekä ihmisen kokonaisvaltaiseen kehittymiseen. Tutkinnon osan suorittaminen antaa sinulle valmiuksia toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan ja asiakasryhmien kanssa. Opit ohjaamaan asiakasta ja asiakasryhmiä, toimimaan tavoitteellisesti ja edistämään asiakkaan kasvua ja osallisuutta sekä terveyttä ja hyvinvointia.

• Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 osp
Tutkinnon osan suorittaminen antaa sinulle valmiuksia toimia ikääntyneiden hoiva- ja hoitotyössä, asiakkaiden osallisuuden ja toimintakyvyn edistämisessä sekä saattohoidossa. Tutkinnon osa tukee valmiuksiasi toimia suunnitelmallisesti eri tilanteissa ja erityisesti asiakkaan mielekkään elämän edistämisessä. Syvennät ammatillisen vuorovaikutuksen taitojasi ja opit ammatillisen kielitaidon (ruotsi ja englanti) perusteita. Opit käyttämään hyvinvointiteknologian mahdollisuuksia ja apuvälineitä työsi tukena.

Monta tapaa opiskella

Teemme sinulle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), jossa otamme huomioon aikaisemman ammattitaitosi ja työkokemuksesi. Opiskelujen kesto määritellään tässä yhteydessä.

Opinnot sisältävät lähiopetusta, itsenäistä tiedonhakua, oppimistehtäviä, verkko-opetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinnon osissa vaadittava ammattitaito osoitetaan näytöissä, jotka järjestetään työpaikalla.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Opiskelu on maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja.

Hoiva-avustajakoulutukseen sisältyvät kaksi tutkinnon osaa ovat osa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa. Jos hakeudut opiskelemaan lähihoitajaksi, nämä kaksi tutkinnon osaa voidaan tunnustaa osaksi opintoja.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä