Sinua tarvitaan – opiskele hoiva-avustajaksi! Voit opiskella hoiva-avustajaksi myös osittain etänä omalta paikkakunnaltasi.

Koulutuksen tiedot

Koulutusala

Sosiaali- ja terveysala

Paikkakunta

Jyväskylä

Toteutusaika

-

Opiskelutapa

Lähiopiskelu
Verkko-opiskelu

Laajuus

60 osaamispistettä, 10-12 kuukautta

Hakuaika

Jatkuva haku

Hakeutuminen

• 30.9.2024 aloitukseen järjestetään valintahaastattelu 10.9.2024. Kielitaidon arviointi on 21.8.2024.
• 26.11.2024 aloitukseen järjestetään valintahaastattelu 5.11.2024. Kielitaidon arviointi on 23.10.2024.
• 31.1.2025 aloitukseen järjestetään valintahaastattelu 10.1.2025. Kielitaidon arviointi on 27.11.2024 tai 11.12.2024.
31.3.2025 aloitukseen järjestetään valintahaastattelu 13.3.2025. Kielitaidon arviointi on 15.1.2025 ja 12.2.2025.

Kenelle

Koulutus sopii sinulle, joka olet kiinnostunut ihmisläheisestä sosiaali- ja terveysalan työstä ja haluat toimia huolenpidon avustavissa tehtävissä ikääntyneiden tai vammaisten asumisyksiköissä.

Hoiva-avustajat ohjaavat ja avustavat asukkaiden toimintakyvyn ja arjen mielekkyyden ylläpitämisessä sekä päivittäisissä toiminnoissa.

Hakijoilta edellytetään soveltuvuutta alalle, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä valmiutta vuorotyöhön. Maahanmuuttajien tulee selviytyä opinnoista suomen kielellä.

Kuvaus

Hoiva-avustajan työtehtävät liittyvät asiakkaan perustarpeista huolehtimiseen ja niissä avustamiseen. Näitä ovat mm. peseytyminen, pukeutuminen, ruokailu, liikkuminen ja ulkoilu. Lisäksi työtehtävät liittyvät asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseen ja arjen mielekkyyteen. Työhön kuuluvat myös erilaiset avustavat tehtävät työyksikössä, esimerkiksi vaatehuolto ja puhtaanapito. Voit työskennellä vanhuksille tai vammaisille tarkoitetuissa asumispalveluyksiköissä sekä kotihoidossa.

Opinnot sisältävät lähiopetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinnon osissa vaadittava ammattitaito osoitetaan näytöissä, jotka järjestetään työpaikalla.

Voimme tarjota kaukana asuville myös verkko-opiskelun mahdollisuuden. Verkko-opiskelu tarkoittaa, että opiskelet ensisijaisesti verkossa. Gradialla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Osan opinnoista voit suorittaa itsenäisesti omien aikataulujesi mukaan, mutta verkko-opiskeluun kuuluu myös aikaan sidottua ohjausta. Verkko-opiskeluun kuuluu myös joitakin lähiopetuspäiviä Jyväskylässä Kukkulan kampuksella.

Koulutuksen sisältö

Opintojen laajuus on 60 osp ja opinnot kestävät keskimäärin 10-12 kuukautta.

Koulutuksessa suoritat seuraavat tutkinnon osat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta eli lähihoitajan koulutuksesta:
• Asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen 20 osp
• Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 25 osp
• Asiakkaan toimintakyvyn vahvistaminen 15 osp

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa suunnitellaan opintojen laajuus ja opiskeluaika, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet.

Kustannukset

Opiskelu on maksutonta.

Lisää koulutuksesta

Otsikko

Sopisiko sinulle oppisopimus?

Kuvaus

Yhdistä työnteko ja opiskelu! Meidän kauttamme voit opiskella oppisopimuksella minkä tahansa työtehtäviesi mukaisen toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan.

Kuva

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut