Laajuus

Lukutaitovaihe n. 1 vuosi
Muu alkuvaihe n. 1 vuosi
Päättövaihe 2 vuotta

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Voit hakea aikuisten perusopetukseen, jos olet vähintään 17-vuotias ja tavoitteesi on saada perusopetuksen päättötodistus tai suorittaa osia peruskoulusta. Perusopetuksen voi aloittaa joko alkuvaiheesta tai päättövaiheesta kielitaitosi ja opiskeluvalmiuksiesi perusteella. Jos luku- ja kirjoitustaitosi on puutteellinen, voit saada paikan lukutaitovaiheen ryhmästä. Jos saat opiskelupaikan alkuvaiheen ryhmästä, voit jatkaa opiskelua päättövaiheen ryhmässä, kun opiskeluvalmiutesi ovat riittävät.

Hakeutuminen

Koulutuksen haku- ja aloitusajat ovat:
• Hakuaika 15.3.-23.5.2023. Opinnot alkavat elokuussa 2023.

Oppivelvollisten hakijoiden hakemuksia käsitellään myös hakujaksojen aikana ja heidän opintojen aloittamisesta voidaan sopia joustavasti.
Ole yhteydessä Hakupalveluihin, jos olet vuonna 2005 syntynyt oppivelvollinen, jolla peruskoulun suorittaminen on vielä kesken.

Kelpoisuusvaatimukset

Voit hakeutua aikuisten perusopetukseen, jos peruskoulun opinnot ovat jääneet sinulta kesken Suomessa tai ulkomailla tai sinä et ole opiskellut peruskoulussa aiemmin. Opiskelu OKSA-koulutuksessa ei edellytä oleskelulupaa.

Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun sekä kieli- ja matematiikkatesteihin.

Kuvaus

OKSA-koulutuksen tavoitteena on suorittaa aikuisten perusopetuksen oppimäärä ja saada perusopetuksen päättötodistus. Aikuisten perusopetus sisältää kaksi vaihetta: alkuvaiheen ja päättövaiheen. Alkuvaiheeseen voi sisältyä tarvittaessa lukutaitovaihe.

Lukutaitovaihe: Lukutaitovaiheessa opiskellaan suomen kielen kirjoittamisen ja lukemisen perusteita. Lisäksi tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin sekä opetellaan suomalaisessa yhteiskunnassa toimimisen taitoja. Lukutaitovaihe kestää vuoden.

Perusopetuksen alkuvaihe: Alkuvaiheessa opiskellaan peruskoulun 5.-6. luokkien sisältöjä. Alkuvaihe kestää vähän yli vuoden. Alkuvaiheen aikana vahvistetaan opiskelutaitoja ja saadaan valmiuksia tulevia opintoja varten.

Perusopetuksen päättövaihe: Päättövaiheessa opiskellaan peruskoulun 7.-9. luokkien sisältöjä. Päättövaihe kestää yleensä 1,5 vuotta, jos opinnot etenevät suunnitelman mukaan. Päättövaiheen aikana opitaan elämässä ja yhteiskunnassa tarvittavia perustaitoja ja laajennetaan yleissivistystä. Päättövaihe antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin.

Opiskelijan siirtyminen vaiheesta toiseen on joustavaa ja yksilöllistä.

Rakenne

• Lukutaitovaiheeseen kuuluu 23 pakollista kurssia ja vähintään 4 valinnaista kurssia, yhteensä 27 kurssia.

• Alkuvaiheeseen kuuluu 33 pakollista kurssia ja vähintään 5 valinnaista kurssia, yhteensä 38 kurssia.

• Päättövaiheeseen kuuluu 38 pakollista kurssia ja vähintään 8 valinnaista kurssia, yhteensä 46 kurssia.

Monta tapaa opiskella

Jokaiselle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa määritetään opiskelun tavoite, suoritettavat kurssit ja tarvittava tuki. Opiskelusuunnitelmassa otetaan huomioon aiemmin tehdyt opinnot ja osaaminen sekä opiskelijan elämäntilanne. Koulutus on päiväopiskelua.

Jatko-opintomahdollisuudet

Perusopetuksen jälkeen voit hakea ammatilliseen koulutukseen tai lukioon.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä
Liitetiedostot