Koulutuksen tiedot

Paikkakunta

Jyväskylä

Opiskelutapa

Lähiopiskelu

Laajuus

Lukutaitovaihe n. 1 vuosi
Muu alkuvaihe n. 1 vuosi
Päättövaihe 2 vuotta

Hakuaika

-

Hakeutuminen

Opintojen mahdollinen alkaminen riippuu siitä, mihin ryhmään sinut valitaan. Tarkemmat tiedot lukuvuoden 2024-25 hakuajoista löydät kohdasta valintakriteerit.

Oppivelvollisten hakijoiden hakemuksia käsitellään myös hakujaksojen aikana ja heidän opintojen aloittamisesta voidaan sopia joustavasti.

Kenelle

Voit hakea aikuisten perusopetukseen, jos olet vähintään 17-vuotias (täytät 17 kuluvan vuoden aikana) ja tavoitteesi on saada perusopetuksen päättötodistus tai suorittaa osia peruskoulusta. Perusopetuksen voi aloittaa joko alkuvaiheesta tai päättövaiheesta kielitaitosi ja opiskeluvalmiuksiesi perusteella. Aikuisten perusopetuksessa voit aloittaa suomen kielen opiskelun aivan alusta tai muulta sinulle sopivalta tasolta. Jos et osaa vielä suomen kieltä tai luku- ja kirjoitustaitosi on puutteellinen, voit saada paikan lukutaitovaiheen ryhmästä. Jos saat opiskelupaikan lukutaitovaiheen tai alkuvaiheen ryhmästä, voit jatkaa opiskelua päättövaiheen ryhmässä, kun opiskeluvalmiutesi ja suomen kielen taitosi ovat riittävät.

Tutustumispäivät aikuisten perusopetukseen 24. ja 25.4.2024
https://www.gradia.fi/tutustumispaivat-aikuisten-perusopetukseen-ke-244…

Kuvaus

OKSA-koulutuksen tavoitteena on suorittaa aikuisten perusopetuksen oppimäärä ja saada perusopetuksen päättötodistus. Aikuisten perusopetus sisältää kaksi vaihetta: alkuvaiheen ja päättövaiheen. Alkuvaiheeseen voi sisältyä tarvittaessa lukutaitovaihe.

Lukutaitovaihe: Lukutaitovaiheessa opiskellaan suomen kielen kirjoittamisen ja lukemisen perusteita. Lisäksi tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin sekä opetellaan suomalaisessa yhteiskunnassa toimimisen taitoja. Lukutaitovaihe kestää vuoden.

Perusopetuksen alkuvaihe: Alkuvaiheessa opiskellaan peruskoulun 5.-6. luokkien sisältöjä. Alkuvaihe kestää vähän yli vuoden. Alkuvaiheen aikana vahvistetaan opiskelutaitoja ja saadaan valmiuksia tulevia opintoja varten.

Perusopetuksen päättövaihe: Päättövaiheessa opiskellaan peruskoulun 7.-9. luokkien sisältöjä. Päättövaihe kestää yleensä 1,5 vuotta, jos opinnot etenevät suunnitelman mukaan. Päättövaiheen aikana opitaan elämässä ja yhteiskunnassa tarvittavia perustaitoja ja laajennetaan yleissivistystä. Päättövaihe antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin.

Opiskelijan siirtyminen vaiheesta toiseen on joustavaa ja yksilöllistä.

Koulutuksen sisältö

• Lukutaitovaiheeseen kuuluu 23 pakollista kurssia ja vähintään 4 valinnaista kurssia, yhteensä 27 kurssia.

• Alkuvaiheeseen kuuluu 33 pakollista kurssia ja vähintään 5 valinnaista kurssia, yhteensä 38 kurssia.

• Päättövaiheeseen kuuluu 38 pakollista kurssia ja vähintään 8 valinnaista kurssia, yhteensä 46 kurssia.

Lisää koulutuksesta

Monta tapaa opiskella

Jokaiselle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa määritetään opiskelun tavoite, suoritettavat kurssit ja tarvittava tuki. Opiskelusuunnitelmassa otetaan huomioon aiemmin tehdyt opinnot ja osaaminen sekä opiskelijan elämäntilanne. Koulutus on päiväopiskelua.

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut

Ma–pe klo 9–12 sekä ma, ke ja to klo 13–15

Chat: gradia.fi/hae-opiskelemaan

hakupalvelut@gradia.fi

Westman Johanna

Opinto-ohjaaja

Talotekniikka, opinto-ohjaus