Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Oletko kiinnostunut autojen huoltamisesta ja korjaamisesta? Oletko aktiivinen, huolellinen ja oma-aloitteinen? Autoalan opinnoissa opiskelet sähkö- ja moottoritekniikkaa sekä diagnostiikkaa. Ymmärrät lisäksi vastuusi työn laadusta ja koneiden sekä laitteiden toimivuudesta.

Autoalan Joustavan polun opiskelut sopivat sinulle, jos olet:
- Oma-aloitteinen
- Kykenet itsenäiseen työskentelyyn sekä opiskeluun virtuaalisissa ympäristöissä
- Olet vähintään 18-vuotias
- Sinulta löytyy työelämä-kokemusta

Hakeutuminen

Koulutuksen haku- ja aloitusajat ovat:
• Hakuaika 1.6.-3.8.2022. Opinnot alkavat 5.9.2022.

Opiskelijavalinnat tehdään viikolla 33 ja valintatulos ilmoitetaan viimeistään 19.8.2022.

Valinta automekaanikon ja hyötyajoneuvomekaanikon välillä tehdään koulutuksen alussa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa laadittaessa.

Kelpoisuusvaatimukset

Vähintään 18-vuoden ikä.

Opiskelijat valitaan hakupisteiden perusteella. Pisteisiin vaikuttavat lähtökohdat, kirjallinen esitietokysely sekä haastattelu.

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio
Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuva-haku/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen….

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Tämän haun kielikoe on 9.8.2022. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Ajoneuvotekniikan osaamisalan suorittanut osaa toimia automekaanikon tai hyötyajoneuvomekaanikon tehtävässä. Hän osaa huoltaa, etsiä vian ja korjata asiakkaan ajoneuvon sekä palvella asiakasta. Hän tuntee alansa lainsäädännön asettamat vaatimukset ja osaa varmistaa ajoneuvon liikenneturvallisuuden ja toimivuuden.

Automekaanikko ja hyötyajoneuvomekaanikko hallitsee huolto- ja korjaustöihin liittyvät tavallisimmat työmenetelmät ja osaa valita oikeat aineet ja tarvikkeet. Hän tuntee työhönsä liittyvät vastuut ja velvoitteet sekä työn turvalliseen tekemiseen liittyvät työsuojelusäädökset. Hän osaa käyttää alalla yleisesti esiintyviä tiedonhankinta- ja viestintävälineitä.

Rakenne

Ajoneuvoalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Ammatilliset tutkinnon osat:

Ajoneuvotekniikan osaamisalan pakolliset tutkinnon osat (85 osp), koskee automekaanikkoa ja hyötyajoneuvomekaanikkoa:
• Ajoneuvon huoltotyöt, 25 osp
• Alustan korjaustyöt, 15 osp
• Jarrujen korjaus, 10 osp
• Sähköjärjestelmän kunnon määrittäminen, 10 osp
• Ajoneuvon määräaikaishuolto, 25 osp

Ajoneuvotekniikan valinnaiset tutkinnon osat

Automekaanikko (otettava 30-45 osp):
• Polttomoottorin korjaus, 15 osp
• Voimansiirron korjaus, 15 osp
• Sähkö- ja hybridiajoneuvojen huoltotyöt, 15 osp

Automekaanikon valinnaiset tutkinnon osat
• Ajoneuvon korkeajännitejärjestelmän korjaustyö, 15 osp
• Hyötyajoneuvojen korjaus, 30 osp
• Metsä- ja puutarhakoneiden huolto, 15 osp
• Moottoripyörien huolto, 15 osp
• Sähkö- ja ohjausjärjestelmien diagnostiikka, 15 osp
• Sähköjärjestelmien mittaaminen, 15 osp
• Ajoneuvon lisävarustetyöt, 15 osp
• Ajoneuvon siistiminen, 15 osp
• Alustan vianhaku, 15 osp
• Kilpa¬-ajoneuvomekaanikkona toimiminen, 15 osp
• Lämmönhallintajärjestelmän korjaustyöt, 15 osp
• Rengastyöt, 15 osp
• Varaosavarastossa toimiminen, 15 osp
• Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
• Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen, 15 osp
• Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
• Yrityksessä toimiminen, 15 osp
• Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Hyötyajoneuvomekaanikko (otettava 30-60 osp):
• Polttomoottorin korjaus, 15 osp
• Hyötyajoneuvojen korjaus, 30 osp
• Työkoneiden korjaus, 30 osp
• Päällirakenteiden korjaustyöt, 15 osp
• Perävaunujen korjaustyöt, 15 osp

Hyötyajoneuvomekaanikon valinnaiset osat:
• Metsä- ja puutarhakoneiden huolto, 15 osp
• Moottoripyörien huolto, 15 osp
• Polkupyörän huolto, 15 osp
• Sähkö- ja hybridiajoneuvon huoltotyö, 15 osp
• Sähkö- ja ohjausjärjestelmien diagnostiikka, 15 osp
• Sähköjärjestelmien mittaaminen, 15 osp
• Voimansiirron korjaus, 15 osp
• Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
• Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen, 15 osp
• Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
• Yrityksessä toimiminen, 15 osp
• Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Monta tapaa opiskella

Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOKS), jota päivitetään koko koulutuksen ajan.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Tietoa kustannuksista niille, joita laajennetun oppivelvollisuuden maksuttomuus ei koske:
Opiskelijan on suositeltavaa hankkia tietokone, ellei sellaista ole ennestään (n. 300€).

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko opinnoille on esimerkiksi insinöörin koulutus ammattikorkeakoulussa.

Kun olet hankkinut alan osaamista työelämässä, voit myös hakeutua ajoneuvoalan ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
26.6.-29.7. ma-pe:
puhelin klo 9 - 12, chat klo 13 - 15


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä