Kahden tutkinnon opinnot

Kahden tutkinnon opinnoissa opiskelet samanaikaisesti ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon. Opiskelu on mahdollista kaikille Gradia Jyväskylän ja Gradia Jämsän ammatillisten perustutkintojen opiskelijoille. Perustutkinnon jälkeen voit halutessasi täydentää opintoja lukiossa niin, että saat lukion päättötodistuksen.

Opiskelu kahden tutkinnon opinnoissa kestää yleensä kolme vuotta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Opinnoissa yhdistät joustavasti ammatillisen koulutuksen opintoja ja lukion kursseja. Kahden tutkinnon opinnoissa käytät ammatilliseen perustutkintoon kuuluvat yhteiset ja osan valinnaisista tutkinnonosista lukio-opintoihin.

Kaksoistutkinto-opiskelijana sinun on tärkeä olla aktiivinen ja omatoiminen; opiskelu vaatii sitoutumista ja itseohjautuvuutta. Kahden tutkinnon opinnot antavat sinulle hyvät valmiudet työelämään ja jatko-opintoihin.

Digitaaliset ylioppilaskirjoitukset ja lukiokurssit edellyttävät oman kannettavan tietokoneen hankkimista. Kustannuksia syntyy myös oppimateriaalihankinnoista. Oppivelvolliset saavat tietokoneen ja oppimateriaalit maksutta.

Kahden tutkinnon opinnot Gradia Jyväskylässä

Gradia Jyväskylässä lukio-opinnot toteutetaan yhteistoiminta-aikoina sekä kokonaisina lukio-opintojen jaksoina. Käytössä on oma lukio-opintojen kurssitarjotin. Opiskelija saa lukio-opintoihin ohjauspalveluita: opinto-ohjaajat Tarja NykänenSirpa Puikkonen ja Heli Ahola sekä erityisopettajat Kaija Wennström (KT19 ja KT20) ja Riikka Kärnä (KT21).

Gradia Jyväskylän ylioppilastutkinnon järjestämisestä vastaa Jyväskylän Lyseon lukio.

Kahden tutkinnon opinnot Gradia Jämsässä

Lukio-opinnot toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan, jonka teet yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Gradia Jämsässä yhteistyötä tehdään Jämsän lukion kanssa. Mahdollisuuksien mukaan lukio-opintoja voi suorittaa myös muissa lukioissa esim. kotipaikkakunnalla.

Pääsääntöisesti lukio-opinnot sijoittuvat toiselle lukuvuodelle. Nämä kurssivalinnat tehdään ensimmäisen lukuvuoden päätyttyä, kesäkuun alussa Jämsän lukiolla. Lukion kursseja voidaan suunnitella myös muille lukion jaksoille. Lisäksi verkkokurssien suorittaminen on mahdollista. Ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto suoritetaan 3-4 vuodessa.

Jämsässä ohjauspalveluita koordinoi opinto-ohjaaja Jonna Majava.

Ylioppilastutkinto

Katso tarkemmin sivustolta Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintoa säätelevät laki (672/2005) ja asetus (915/2005).

  

Opinto-ohjaaja
Nykänen Tarja
040 341 6099
Gradia Jyväskylä
Ohjaus- ja urapalvelut
Kahden tutkinnon opinnot
Käyntiosoite
Sepänkatu 3, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä
Opinto-ohjaaja
Puikkonen Sirpa
040 341 6164
Gradia Jyväskylä
Ohjaus- ja urapalvelut
Haku- ja neuvontapalvelut
Kahden tutkinnon opinnot
Käyntiosoite
Sepänkatu 3, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä
Opinto-ohjaaja
Ahola Heli
040 341 4349
Gradia Jyväskylä
Ohjaus- ja urapalvelut
Ohjauspalvelut
Käyntiosoite
Sepänkatu 3, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä
Koulutuspäällikkö
Ketonen Joonas
040 341 6199
Gradia Jyväskylä
Ohjaus- ja urapalvelut
Käyntiosoite
Viitaniementie 1 C, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä
Koulutussuunnittelija
Laakkonen Eveliina
040 341 5472
Gradia Jyväskylä
Ohjaus- ja urapalvelut
Kahden tutkinnon opinnot
Yhdistelmäopinnot
Yhteiset tutkinnon osat
Käyntiosoite
Viitaniementie 1 A, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä
Opinto-ohjaaja
Majava Jonna
040 341 5347
Gradia Jämsä
Ohjaus- ja urapalvelut
Logistiikka
Metsäala
Metsäala, aikuiskoulutus
Puutarha-, luonto- ja ympäristöala
Puutarha-, luonto- ja ympäristöala, aikuiskoulutus
Yhdistelmäopinnot
Käyntiosoite
Metsäoppilaitoksentie 14, Jämsänkoski
Postiosoite
PL 24, 42301 Jämsänkoski
Erityisopettaja
Wennström Kaija
040 341 5693
Gradia Jyväskylä
Ohjaus- ja urapalvelut
Elintarvikeala
Kahden tutkinnon opinnot
Ohjauspalvelut
Käyntiosoite
Viitaniementie 1 C, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä
Erityisopettaja
Kärnä Riikka
040 341 5469
Gradia Jyväskylä
Ohjaus- ja urapalvelut
Yhteiset opinnot
Käyntiosoite
Viitaniementie 1 C, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä