Koulutuksen tiedot

Koulutusala

Yrittäjyys ja johtaminen

Paikkakunta

Verkkototeutus

Aloitusaika

Opiskelutapa

Monimuoto-opiskelu

Laajuus

6 h

Ilmoittautumisaika

-

Ilmoittautuminen

Itse maksava asiakas

Kenelle

Vastuullinen liiketoiminta on kestävästi toimivan yrityksen elinehto. Se koskee yrityksen koko toimintaa ja liittyy keskeisesti esihenkilön työhön. Kestävä yrittäjyys on myös koko yritystä koskeva kilpailutekijä.

Koulutuksessa opitaan vastuullista liiketoimintaa ja kestävän yrittäjyyden ulottuvuuksia peilaten niitä aitoihin yritysesimerkkeihin. Tunnistatko yrityksen tärkeimmät kestävyyden elementit taloudellisessa, ekologisessa, kulttuurisessa ja sosiaalisessa kestävyydessä? Miksi yrityksen kestävyys on tärkeää jokaisella osa-alueella?

Tämä koulutus on tarkoitettu esihenkilöille ja asiantuntijatehtävissä toimiville, jotka ovat vaikuttamassa vastuulliseen liiketoimintaan ja sen kehittämiseen.

Kuvaus

Päivän aikana tutustumme Askelmerkkejä kestävään yrittäjyyteen -käsikirjaan käymällä läpi sen viisi teemaa: Kestävyys kilpailuetuna, Kestävät liiketoimintamallit, Vastuullinen arvontuotanto, Kestävät innovaatiot ja Vastuullisuusviestintä.

Koulutuksessa käytämme myös Teamsin pienryhmätiloja, joissa työstämme vastuullisen liiketoiminnan sisältöjä ryhmältä tulleiden ajankohtaisten kysymysten pohjalta.

Koulutus on etätoteutuksena.

Koulutuksen sisältö

• Vastuullinen liiketoiminta ja yrityskulttuuri
• Askelmerkkejä kestävään yrittäjyyteen -käsikirjan viisi teemaa: Kestävyys kilpailuetuna, Kestävät liiketoimintamallit, Vastuullinen arvontuotanto, Kestävät innovaatiot ja Vastuullisuusviestintä
• Vastuullisen toiminnan tunnistaminen, kehittäminen ja seuranta
• Tiedon kokoaminen vastuullisesta liiketoiminnasta ja kestävästä yrittäjyydestä
• Ajankohtaisten vastuullisuuskysymysten työstäminen ja soveltaminen käytäntöön
• Voit lähettää ennakkoon ajankohtaisia vastuullisuuskysymyksiä kouluttajalle.

Teams-kutsu lähetetään osallistujille viimeistään koulutusta edeltävänä päivänä.

Kustannukset

100 € (sisältää alv)

Koulutuksen osoite

Aika: 22.5.2024 klo 8.15-14.45
Paikka: Teams

Lisää koulutuksesta

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut

Ma–pe klo 9–12 sekä ma, ke ja to klo 13–15

Chat: gradia.fi/hae-opiskelemaan

hakupalvelut@gradia.fi

Vehniäinen Markus

Lehtori (opettaja)

Puutekniikka