Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaapispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto 1-2 vuotta, mikä määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Haluatko kehittyä johtajana ja kehittää organisaatiosi toimintakulttuuria? Toimitko johtotehtävissä julkisella tai yksityisellä sektorilla? Työskenteletkö asiantuntijatehtävässä johtaen tulosyksikkösi toimintaa? Vaikutatko päätöksilläsi organisaation toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen? Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on tällöin juuri sinua varten.
Saat Gradiassa suorittamastasi Johtamisen ja yritysjohtamisen -tutkinnosta lisäksi ajallisesti ja rahallisesti merkittävän hyödyn jatkaessasi opintojasi Jyväskylän yliopiston Avance-johtamiskoulutuksen EMBA-ohjelmassa (emba.jyu.fi).

Hakeutuminen

Tämän koulutuksen opiskelijat valitaan hakeutumisjärjestyksessä kelpoisuusehdot täyttävistä hakijoista.

Koulutus tulee seuraavan kerran hakuun keväällä 2021. Opintojen aloitus on syksyllä 2021. Aikataulut tarkentuvat kevään aikana.

Kelpoisuusvaatimukset

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon valittavalta henkilöltä edellytetään mahdollisuutta suunnitella ja organisoida oman vastuualueensa tai yrityksen toimintaa ja taloutta sekä johtaa ja kehittää oman vastuualueen tai yrityksen henkilöstöä ja työhyvinvointia.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Suoritettuasi Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon sinulla on lisää valmiuksia oman työsi ja työyhteisösi kehittämiseen ja toiminnan tavoitteelliseen johtamiseen. Olet vahvistanut osaamistasi esimiehenä tai yritysjohtajana ja saanut varmuutta sekä uusia ideoita johtamistyöhösi. Olet myös verkostoitunut toisten esimiesten ja yritysjohtajien kanssa.

Rakenne

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto koostuu kolmesta tutkinnon osasta.

Johtajana toimiminen -pakollisen tutkinnon osan lisäksi valitset kaksi (2) valinnaista tutkinnon osaa, joita ovat strategiatyön-, projektin-, työyhteisön kehittämisen-, henkilöstön ja osaamisen-, asiakkuuksien-, talouden- sekä tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen.

Koulutuspäivät:
18.2.2021 Orientaatio, Johtajuus ja itsensä johtaminen
18.3.2021 Henkilöstön johtaminen
13.4.2021 Strateginen johtaminen
18.5.2021 Asiakkuuksien johtaminen
2.6.2021 Prosessien johaminen ja Lean
26.8.2021 Talouden johtaminen
14.9.2021 Valmentava johtaminen
14.10.2021 Johtaminen muutoksessa
18.11.2021 Talouden johtaminen ja Tunne johtaminen

Valinnaiset tutkinnon osat:
13.1., 17.2., 15.3., ja 14.4.2022

Monta tapaa opiskella

Opinnot sisältävät lähiopetusta, itsenäistä opiskelua, verkko-opintoja ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Opiskelusi etenevät joustavasti henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaisesti.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia.

Omaehtoisessa koulutuksessa lisätietoja antaa Jukka Miettinen, 040 341 6419, etunimi.sukunimi@gradia.fi tai Jyrki Veistämö, 040 3416438, etunimi.sukunimi@gradia.fi. Oppisopimuskoulutuksen lisätiedot ja oppisopimuskoulutukseen hakeutuminen työelämäkoordinaattori Anna Taipale 040 341 5195, etunimi.sukunimi@gradia.fi.

Kustannukset

Omaehtoinen koulutus 600 euroa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika ja chat
ma, ke, to klo 09–15
ti, pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä