Koulutuksen tiedot

Koulutusala

Yrittäjyys ja johtaminen

Paikkakunta

Jyväskylä

Toteutusaika

-

Opiskelutapa

Monimuoto-opiskelu

Laajuus

180 osaapispistettä, 1–2 vuotta

Hakuaika

-

Hakeutuminen

Hakeutuminen koulutukseen päättyy 27.8.2024.
Ryhmä täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä kelpoisuuden täyttyessä.

Jos sinulla on työpaikka ja mahdollisuus opiskella koulutus oppisopimuksella, voit olla yhteydessä työelämäkoordinaattoriin: Anna Taipale p. 040 341 5195, nimi.sukunimi@gradia.fi

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu niille johtamistehtävissä toimiville, jotka johtavat ja kehittävät vastuualueensa toimintaa sen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kuvaus

Koulutuksessa vahvistat, lisäät sekä kehität omaa johtamisosaamistasi ja saat välineitä omaan johtamistyöhösi. Opit arvioimaan ja kehittämään myös omaa toimintaasi ja osaamistasi johtajana. Osaat johtaa yhä paremmin yrityksesi tai vastuualueesi henkilöstöä, työhyvinvointia, taloutta ja kehittää toiminnan tuloksellisuutta. Tunnistat yrityksesi tai vastuualueesi strategian ja toimintaympäristön keskeiset muutokset ja osaat arvioida muutosten vaikutuksia ja viedä muutostarpeet maaliin. Osaamisesi asiakkuuksien hallinnassa paranee. Vahvistat koulutuksen myötä johtajaroolisi mukaista työnkuvaa, johtamisen eettisen toiminnan perustaa ja tunnet työtä ohjaavan lainsäädännön. Koulutuksen myötä sinulla on myös mahdollisuus verkostoitua eri alojen johtajien kanssa.

Saamaamme opiskelijapalautetta:
”Koen, että oma johtajuuteni on mennyt koulutuksen myötä eteenpäin. Päivittämisessä johtamisessa eteen tulevat tilanteet laittavat eri lailla ajattelemaan, kun tietää omat vahvuudet, niitä pystyy myös tietoisesti hyödyntämään”,
”Oivalsin strategisen johtamisen merkityksen uudella tavalla ja sain uusia välineitä viedä strategiaa arjen johtamistyöhön”
”360° johtamisarvioinnin palautteet olivat silmiä avaavia, omat vahvuudet ja kehittämiskohteet nousivat selkeästi esiin. Palautteet saivat pohtimaan ja huomaamaan omaa toimintaa uudella tavalla”.
”Oma henkilöstöjohtamiseni on mennyt opintojen myötä harppauksen eteenpäin ja olen saanut hyviä työkaluja henkilöstöjohtamiseen”
”Koulutuksessa oppimista tukeva, keskusteleva tapa ja lämmin ilmapiiri sekä asiantuntevat opettajat ja hyvä vertaistuki”

Opinnot nivoutuvat joustavasti arjen johtamistyöhösi ja tukevat sinua omassa työssäsi. Opiskeluun kuuluu lähiopetusta, joko opetustiloissa tai ohjatusti etäopiskeluna. Opiskelu on mahdollista työn ohessa ja voit suorittaa koko tutkinnon tai yksittäisiä tutkinnon osia.

Koulutuksen sisältö

Johtajana toimiminen -pakollisen tutkinnon osan lisäksi suoritat kaksi (2) valinnaista tutkinnon osaa. Valinnaiset tutkinnon osat ovat strategiatyön johtaminen, projektin johtaminen, työyhteisön kehittämisen johtaminen, henkilöstön ja osaamisen johtaminen, asiakkuuksien johtaminen, talouden johtaminen sekä tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen.
• Opit kehittämällä omaa työtäsi ja vastuualueesi toimintaa.
• Koulutuspäivät (13 päivää) tukevat ja täydentävät oppimista työpaikoilla.
• Oppimistehtävät tukevat työssä tapahtuvaa oppimista ja johtajana kehittymistä.
• Verkostoidut ja opit parhaista käytännöistä yhdessä toisten esihenkilöiden kanssa.

Pakollisten tutkinnon osien lähipäivät:
• Orientaatio: Johtaminen nyt ja tulevaisuudessa 12.9.2024
• Henkilöstövoimavarat johtamisen kulmakivenä 17.10.2024
• Prosessit kuntoon Leanin keinoin 14.11.2024
• Strategia arjen ja tulevaisuuden johtamisessa 12.12.2024
• Asiakkuuksien vallitsevat trendit ja miten ne muuttavat johtamista 21.1.2025
• Talouden johtaminen 13.2.2025
• Valmentavalla johtamisella parempaan työhyvinvointiin ja tuloksiin 18.3.2025
• Johtajana muutoksen pyörteissä 10.4.2025
• Talouden johtaminen ja tunteiden johtaminen 20.5.2025
Pakollisen tutkinnonosien arviointi (Johtajana toimiminen) touko-kesäkuussa 2025

Valinnaisten tutkinnonosien lähipäivät (aiheet tarkentuvat myöhemmin):
• 28.8.2025
• 18.9.2025
• 16.10.2025
• 13.11.2025
Valinnaisten tutkinnonosien arviointi marras-joulukuussa 2025

Voit halutessasi suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia.

Kustannukset

Tutkinnon voit suorittaa maksuttomana oppisopimuksena oppisopimuskriteerien täyttyessä. Omaehtoisena koulutuksena hinta on 590 €.

Lisää koulutuksesta

Otsikko

Sopisiko sinulle oppisopimus?

Kuvaus

Yhdistä työnteko ja opiskelu! Meidän kauttamme voit opiskella oppisopimuksella minkä tahansa työtehtäviesi mukaisen toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan.

Kuva

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut

Ma–pe klo 9–12 sekä ma, ke ja to klo 13–15

Chat: gradia.fi/hae-opiskelemaan

hakupalvelut@gradia.fi

Miettinen Jukka

Lehtori (opettaja)

Yrittäjyys ja johtaminen

Liitetiedostot