Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaapispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto 1-2 vuotta, mikä määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Haluatko kehittyä johtajana ja kehittää organisaatiosi toimintakulttuuria? Toimitko johtotehtävissä julkisella tai yksityisellä sektorilla? Työskenteletkö asiantuntijatehtävässä johtaen tulosyksikkösi toimintaa? Vaikutatko päätöksilläsi organisaation toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen? Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on tällöin juuri sinua varten.
Saat Gradiassa suorittamastasi Johtamisen ja yritysjohtamisen -tutkinnosta lisäksi ajallisesti ja rahallisesti merkittävän hyödyn jatkaessasi opintojasi Jyväskylän yliopiston Avance-johtamiskoulutuksen EMBA-ohjelmassa (emba.jyu.fi).

Hakeutuminen

Tämän koulutuksen opiskelijat valitaan hakeutumisjärjestyksessä kelpoisuusehdot täyttävistä hakijoista.

Kelpoisuusvaatimukset

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon valittavalta henkilöltä edellytetään mahdollisuutta suunnitella ja organisoida oman vastuualueensa tai yrityksen toimintaa ja taloutta sekä johtaa ja kehittää oman vastuualueen tai yrityksen henkilöstöä ja työhyvinvointia.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Suoritettuasi Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon sinulla on lisää valmiuksia oman työsi ja työyhteisösi kehittämiseen ja toiminnan tavoitteelliseen johtamiseen. Olet vahvistanut osaamistasi esimiehenä tai yritysjohtajana ja saanut varmuutta sekä uusia ideoita johtamistyöhösi. Olet myös verkostoitunut toisten esimiesten ja yritysjohtajien kanssa.

Rakenne

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto koostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta (80 osaamispistettä) ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta (yhteensä 100 osaamispistettä)

Pakollinen tutkinnon osa:
- Johtajana toimiminen tai
- Sisäisen tarkastuksen toimeksiannon toteuttaminen

Valinnaiset tutkinnon osat:
- Strategiatyön johtaminen
- Projektin johtaminen
- Työyhteisön kehittämisen johtaminen
- Henkilöstön ja osaamisen johtaminen
- Asiakkuuksien johtaminen
- Talouden johtaminen
- Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen

Valinnaisista osista valitaan kaksi tutkinnon osaa.

Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 50 osaamispisteen laajuisesti

Monta tapaa opiskella

Opinnot sisältävät lähiopetusta, itsenäistä opiskelua, verkko-opintoja ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Opiskelusi etenevät joustavasti henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaisesti.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia.

Omaehtoisessa koulutuksessa lisätietoja antaa Jukka Miettinen, 040 341 6419, etunimi.sukunimi@gradia.fi tai Jyrki Veistämö, 040 3416438, etunimi.sukunimi@gradia.fi. Oppisopimuskoulutuksen lisätiedot ja oppisopimuskoulutukseen hakeutuminen työelämäkoordinaattori Anna Taipale 040 341 5195, etunimi.sukunimi@gradia.fi.

Kustannukset

Omaehtoinen koulutus 600 euroa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
22.6.–31.7. ma–pe klo 09–12

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä