Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaapispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto 1-2 vuotta, mikä määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Haluatko kehittyä johtajana ja kehittää organisaatiosi toimintakulttuuria? Toimitko johtotehtävissä julkisella tai yksityisellä sektorilla? Työskenteletkö asiantuntijatehtävässä johtaen tulosyksikkösi toimintaa? Vaikutatko päätöksilläsi organisaation toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen? Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on tällöin juuri sinua varten. Koulutus on tarkoitettu esihenkilö- tai johtamistehtävissä toimiville, jotka johtavat ja kehittävät vastuualueensa toimintaa sen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hakeutuminen

Jatkuvassa haussa Gradiaan voi hakeutua opiskelemaan ympäri vuoden. Hakuajat vaihtelevat koulutuksittain. Tähän koulutukseen haku on tällä hetkellä suljettu. Päivitämme hakuajan tälle sivulle, kun seuraava koulutuksen aloitus- ja hakuaika on tiedossa. Voit tutustua jatkuvan haun käytänteisiin tarkemmin: https://www.gradia.fi/jatkuva-haku

Kelpoisuusvaatimukset

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon valittavalta henkilöltä edellytetään mahdollisuutta suunnitella ja organisoida oman vastuualueensa tai yrityksen toimintaa ja taloutta sekä johtaa ja kehittää oman vastuualueen tai yrityksen henkilöstöä ja työhyvinvointia.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Koulutuksessa vahvistat, lisäät sekä kehität omaa johtamisosaamistasi ja saat välineitä omaan johtamistyöhösi. Opit arvioimaan ja kehittämään myös omaa toimintaasi ja osaamistasi johtajana. Osaat johtaa yhä paremmin yrityksesi tai vastuualueesi henkilöstöä, työhyvinvointia, taloutta ja kehittää toiminnan tuloksellisuutta. Tunnistat yrityksesi tai vastuualueesi strategian ja toimintaympäristön keskeiset muutokset ja osaat arvioida muutosten vaikutuksia ja viedä muutostarpeet maaliin. Osaamisesi asiakkuuksien hallinnassa paranee. Vahvistat koulutuksen myötä johtajaroolisi mukaista työnkuvaa, johtamisen eettisen toiminnan perustaa ja tunnet työtä ohjaavan lainsäädännön. Koulutuksen myötä sinulla on myös mahdollisuus verkostoitua eri alojen johtajien kanssa.

Saamaamme opiskelijapalautetta:
”Koen, että oma johtajuuteni on mennyt koulutuksen myötä eteenpäin. Päivittämisessä johtamisessa eteen tulevat tilanteet laittavat eri lailla ajattelemaan, kun tietää omat vahvuudet, niitä pystyy myös tietoisesti hyödyntämään”,
”Oivalsin strategisen johtamisen merkityksen uudella tavalla ja sain uusia välineitä viedä strategiaa arjen johtamistyöhön”
”360° johtamisarvioinnin palautteet olivat silmiä avaavia, omat vahvuudet ja kehittämiskohteet nousivat selkeästi esiin. Palautteet saivat pohtimaan ja huomaamaan omaa toimintaa uudella tavalla”.
”Oma henkilöstöjohtamiseni on mennyt opintojen myötä harppauksen eteenpäin ja olen saanut hyviä työkaluja henkilöstöjohtamiseen”
”Koulutuksessa oppimista tukeva, keskusteleva tapa ja lämmin ilmapiiri sekä asiantuntevat opettajat ja hyvä vertaistuki”

Rakenne

Tutkinto (180 osp) koostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Opintojen sisältö:

Pakollinen tutkinnon osa: Johtajana toimiminen

Johtaminen nyt ja tulevaisuudessa
• Orientaatio opintoihin
• Johtaminen kompleksisessa maailmassa
• Johtajan rooli, vastuut, velvoitteet sekä odotukset
• Johtamistehtävät ja tulevaisuuden suunnat

Henkilöstövoimavarat johtamisen kulmakivenä
• Henkilöstöjohtaminen - henkilöstön voimavarat tehokkaaseen käyttöön palvelevan johtamisen keinoin
• Oman ja työyhteisön henkilöstöjohtamisen kehittämissuunnitelma
• Henkilöstöjohtamisen tulevaisuuden suunnat
• Henkilöstöjohtamisen konkreetit arjen työkalut
• Johtamisen 360° arviointi

Strategia arjen ja tulevaisuuden johtamistyössä
• Strategia - näkymä tulevaan vain vanha tottumus
• Oman työpaikan strategia, painopisteet ja strategiatyön haasteet
• Strategisen johtamisen välineet
• Strategian arkeistaminen / jalkauttaminen ja sen keinot
• Strategisen johtamisen työpaja

Prosessit kuntoon Leanin keinoin
• Prosessit ja prosessien johtaminen
• Lean asiantuntijatyössä
• Lean työkalut

Asiakkuuksien vallitsevat trendit ja miten ne muuttavat johtamista
• Asiakkuuskokemus keskiöön - miten tunnistat, miten mittaat?
• Työntekijäprofiilit, asiakasprofiilit ja asiakaspolku - johtamisen työkaluna.
• Osallistava asiakkuuksien johtaminen

Talouden rengistä sen isännäksi
• Talousprosessi
• Laskentatoimi ja laskelmat
• Tuloslaskelma ja tase
• Tilinpäätöksen tunnusluvut ja niiden tulkinta
• Maksuvalmius ja vakavaraisuus

Valmentavalla johtamisella parempaan työhyvinvointiin ja tuloksiin
• Valmentava johtaminen
• Valmentavan johtajuuden roolit
• Valmentava johtaminen käytännössä
• Valmennus ja valmennuksen työkalut tehokkaaseen käyttöön

Johtajana muutoksen pyörteissä
• Tutkimusmatka moderniin muutosjohtamiseen
• Ajatuksia muutoksesta ja muutoksen tasot
• Onnistuneen muutoksen lähtökohdat ja vaiheet
• Johtajan tehtävät muutoksessa
• Muutoksen johtamisen välineitä
• Tunteiden johtaminen

Johtamisen etiikka ja lainsäädäntö
• Johtamisen etiikka
• Lainsäädäntö
• Vastuullinen johtaminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi:
Strategiatyön johtaminen, Projektin johtaminen, Työyhteisön kehittämisen johtaminen, Henkilöstön- ja osaamisen johtaminen, Asiakkuuksien johtaminen, Talouden johtaminen, Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen

Valinnaisten opintojen päivämäärät täsmentyvät sen jälkeen, kun opiskelijat ovat tehneet valintansa koskien valinnaisia tutkinnon osia.

Voit halutessasi suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia.

Monta tapaa opiskella

Opinnot nivoutuvat joustavasti arjen johtamistyöhösi ja tukevat sinua omassa työssäsi. Opiskeluun kuuluu lähiopetusta, joko opetustiloissa tai ohjatusti etäopiskeluna. Opiskelu on mahdollista työn ohessa ja voit suorittaa koko tutkinnon tai yksittäisiä tutkinnon osia.

Jos olet kiinnostunut tai sinulla on kysyttävää koulutuksesta, ole yhteydessä: Opettaja Jukka Miettinen p. 040 3416419 tai sähköpostilla jukka.miettinen@gradia.fi tai Jyrki Veistämö p.040 341 6438 tai sähköpostilla jyrki.veistamo@gradia.fi

Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä ja sen voi aloittaa joustavasti. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.
Lisätietoja www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387

Jos sinulla on mahdollisuus opiskella oppisopimuksella, otathan yhteyttä suoraan työelämäkoordinaattoriin:
Anna Taipale, p. 040 341 5195 tai sähköpostilla anna.taipale@gradia.fi

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Opiskelijamaksu on 590 euroa. Yksittäisen tutkinnon osan hinta on 190€. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Saat Gradiassa suorittamastasi JYET-tutkinnosta ajallisesti merkittävän hyödyn jatkaessasi opintojasi Jyväskylän yliopiston Avance-johtamiskoulutuksen EMBA-ohjelmassa. (emba.jyu.fi).

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä