Koulutuksen tiedot

Koulutusala

Yrittäjyys ja johtaminen

Paikkakunta

Jyväskylä

Toteutusaika

-

Opiskelutapa

Monimuoto-opiskelu

Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaapispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto 1-2 vuotta, mikä määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

-

Hakeutuminen

Haku koulutukseen on 21.9.2023-2.2.2023. Ryhmä täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä kelpoisuuden täyttyessä.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu niille johtamistehtävissä toimiville, jotka johtavat ja kehittävät vastuualueensa toimintaa sen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kuvaus

Koulutuksessa vahvistat, lisäät sekä kehität omaa johtamisosaamistasi ja saat välineitä omaan johtamistyöhösi. Opit arvioimaan ja kehittämään myös omaa toimintaasi ja osaamistasi johtajana. Osaat johtaa yhä paremmin yrityksesi tai vastuualueesi henkilöstöä, työhyvinvointia, taloutta ja kehittää toiminnan tuloksellisuutta. Tunnistat yrityksesi tai vastuualueesi strategian ja toimintaympäristön keskeiset muutokset ja osaat arvioida muutosten vaikutuksia ja viedä muutostarpeet maaliin. Osaamisesi asiakkuuksien hallinnassa paranee. Vahvistat koulutuksen myötä johtajaroolisi mukaista työnkuvaa, johtamisen eettisen toiminnan perustaa ja tunnet työtä ohjaavan lainsäädännön. Koulutuksen myötä sinulla on myös mahdollisuus verkostoitua eri alojen johtajien kanssa.

Saamaamme opiskelijapalautetta:
”Koen, että oma johtajuuteni on mennyt koulutuksen myötä eteenpäin. Päivittämisessä johtamisessa eteen tulevat tilanteet laittavat eri lailla ajattelemaan, kun tietää omat vahvuudet, niitä pystyy myös tietoisesti hyödyntämään”,
”Oivalsin strategisen johtamisen merkityksen uudella tavalla ja sain uusia välineitä viedä strategiaa arjen johtamistyöhön”
”360° johtamisarvioinnin palautteet olivat silmiä avaavia, omat vahvuudet ja kehittämiskohteet nousivat selkeästi esiin. Palautteet saivat pohtimaan ja huomaamaan omaa toimintaa uudella tavalla”.
”Oma henkilöstöjohtamiseni on mennyt opintojen myötä harppauksen eteenpäin ja olen saanut hyviä työkaluja henkilöstöjohtamiseen”
”Koulutuksessa oppimista tukeva, keskusteleva tapa ja lämmin ilmapiiri sekä asiantuntevat opettajat ja hyvä vertaistuki”

Koulutuksen sisältö

Johtajana toimiminen -pakollisen tutkinnon osan lisäksi suoritat kaksi (2) valinnaista tutkinnon osaa. Valinnaiset tutkinnon osat ovat strategiatyön johtaminen, projektin johtaminen, työyhteisön kehittämisen johtaminen, henkilöstön ja osaamisen johtaminen, asiakkuuksien johtaminen, talouden johtaminen sekä tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen.
• Opit kehittämällä omaa työtäsi ja vastuualueesi toimintaa.
• Koulutuspäivät (13 päivää) tukevat ja täydentävät oppimista työpaikoilla.
• Oppimistehtävät tukevat työssä tapahtuvaa oppimista ja johtajana kehittymistä.
• Verkostoidut ja opit parhaista käytännöistä yhdessä toisten esihenkilöiden kanssa.

Pakollisten tutkinnon osien lähipäivät:
• Orientaatio: Johtaminen nyt ja tulevaisuudessa 15.2.2024
• Henkilöstövoimavarat johtamisen kulmakivenä 19.3.
• Strategia arjen ja tulevaisuuden johtamisessa 23.4.
• Prosessit kuntoon Leanin keinoin 23.5.
• Asiakkuuksien vallitsevat trendit ja miten ne muuttavat johtamista 22.8.
• Talouden rengistä isännäksi 19.9.
• Valmentavalla johtamisella parempaan työelämään ja tuloksiin 24.10.
• Johtajana muutoksen pyörteissä 19.11.
• Talouden johtaminen ja tunteiden johtaminen 14.1.2025
Pakollisen tutkinnonosien arviointi (Johtajana toimiminen) tammi-helmikuussa 2024.

Valinnaisten tutkinnonosien lähipäivät (aiheet tarkentuvat myöhemmin):
• 11.2.2025
• 11.3.2025
• 15.4.2025
• 13.5.2025
Valinnaisten tutkinnonosien arviointi toujo-kesäkuussa 2025

Voit halutessasi suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia.

Kustannukset

Tutkinnon voit suorittaa maksuttomana oppisopimuksena oppisopimuskriteerien täyttyessä. Omaehtoisena koulutuksena hinta on 590 €.

Lisää koulutuksesta

Title

Sopisiko sinulle oppisopimus?

Description

Yhdistä työnteko ja opiskelu! Meidän kauttamme voit opiskella oppisopimuksella minkä tahansa työtehtäviesi mukaisen toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan.

Image

Monta tapaa opiskella

Opinnot nivoutuvat joustavasti arjen johtamistyöhösi ja tukevat sinua omassa työssäsi. Opiskeluun kuuluu lähiopetusta, joko opetustiloissa tai ohjatusti etäopiskeluna. Opiskelu on mahdollista työn ohessa ja voit suorittaa koko tutkinnon tai yksittäisiä tutkinnon osia.

Lisätietoja koulutuksesta
Oppisopimuskoulutuksesta (ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen):
• Anna Taipale p. 040 341 5195, anna.taipale@gradia.fi
Koulutuksen toteutuksesta, tutkinnon suorittamisesta sekä EMBA-yhteistyöstä:
• Jukka Miettinen, p. 040 341 6419, jukka.miettinen@gradia.fi
• Jyrki Veistämö p. 040 341 6438, jyrki.veistamo@gradia.fi

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut

Ma–pe klo 9–12 sekä ma, ke ja to klo 13–15

Chat: gradia.fi/oppimaan
hakupalvelut@gradia.fi
040 341 6193

Miettinen Jukka

Lehtori (opettaja)

Yrittäjyys ja johtaminen

Liitetiedostot