Laajuus

Opintojen laajuus 180 osaapispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto 2-3 vuotta, mutta määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on suunnattu esimies- tai johtotehtävissä toimiville sekä yrittäjille, jotka johtavat ja kehittävät vastuualueensa tai yrityksensä toimintaa sen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Haluat myös vahvistaa osaamistasi esimiehenä tai yritysjohtajana.

Saat Gradiassa suorittamastasi JYET-tutkinnosta ajallisesti ja rahallisesti merkittävän hyödyn jatkaessasi opintojasi Jyväskylän yliopiston Avance-johtamiskoulutuksen EMBA-ohjelmassa (emba.jyu.fi).
Annamme mielellämme lisätietoja uudesta johtamiskoulutusten yhteistyömallista (jukka.miettinen@gradia.fi) p. 040 341 6419.

Kelpoisuusvaatimukset

Tutkintoon osallistujalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia.
Tutkinnon suorittajalla tulee olla työpaikka, jossa hänellä on esimiesasema.

Kuvaus

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamisen yhteydessä saat valmiuksia oman työyhteisösi kehittämiseen ja toiminnan tavoitteelliseen johtamiseen. Vahvistat osaamistasi esimiehenä tai yritysjohtajana ja saat varmuutta sekä uusia ideoita johtamistyöhösi. Voit vaihtaa ajatuksia ja verkostoitua toisten esimiesten tai yritysjohtajien kanssa.
Koulutus koostuu pakollisesta yhteisestä osasta johtajana toimiminen. Valinnaisista osista valitaan kaksi: strategiatyön johtaminen, projektin johtaminen, työyhteisön kehittämisen johtaminen, henkilöstön ja osaamisen johtaminen, asiakkuuksien johtaminen, talouden johtaminen ja tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen.
Suuntautumisalamahdollisuutena on myös "sisäisen tarkastuksen" osaamisala.

Rakenne

Pakollinen osa:
- Johtajana toimiminen tai
- Sisäisen tarkastuksen toimeksiannon toteuttaminen
Valinnaiset osat:
- Strategiatyön johtaminen
- Projektin johtaminen
- Työyhteisön kehittämisen johtaminen
- Henkilöstön ja osaamisen johtaminen
- Asiakkuuksien johtaminen
- Talouden johtaminen
- Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen

Valinnaisista osista valitaan kaksi. Verkostojen,- työyhteisön johtaminen sekä prosessien- ja asiakkuuksien kehittäminen tutkinnon osat voi vaihtoehtoisesti suorittaa johtamisen erikoisammattitutkinnon vastaavissa valinnaisissa osioissa.

Monta tapaa opiskella

Oppisopimus tai omaehtoinen koulutus.

Omaehtoisessa koulutuksessa lisätietoja antaa Jukka Miettinen, 040 341 6419, etunimi.sukunimi@gradia.fi
Oppisopimuskoulutuksessa lisätietoja antaa Anna Taipale 040 341 5195, etunimi.sukunimi@gradia.fi

Kustannukset

Omaehtoinen koulutus 600 euroa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto tuottaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä
Liitetiedostot
Tiedosto
Esite_YJet_2018-2019 (pdf, 507.32 KB)