Kasvata osaamistasi esihenkilötyössä.

Koulutuksen tiedot

Koulutusala

Yrittäjyys ja johtaminen

Paikkakunta

Jyväskylä

Toteutusaika

-

Opiskelutapa

Monimuoto-opiskelu

Laajuus

150 osaamispistettä, 14 kuukautta

Hakuaika

Jatkuva haku

Hakeutuminen

Koulutukseen on jatkuva haku ja opintojen aloittaminen on mahdollista yksilöllisen suunnitelman mukaan. Seuraava yhteinen starttipäivä on 17.9.2024.

Jos sinulla on mahdollisuus opiskella oppisopimuksella, otathan yhteyttä suoraan työelämäkoordinaattoriin:
Anna Taipale, p. 040 341 5195 tai sähköpostilla anna.taipale(a)gradia.fi.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet tai olet siirtymässä esihenkilötehtäviin. Koulutuksesta saat varmuutta ja tehokkuutta päivittäisjohtamiseen lähiesihenkilönä.
Lähiesihenkilötyön ammattitutkinnon suorittanut voi toimia päivittäisjohtamisen tehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesihenkilönä tai työryhmänsä vetäjänä.

Kuvaus

Koulutuksessa opit monipuolisesti työryhmän johtamistaitoja ja saat välineitä päivittäisjohtamiseen. Saat osaamista siihen, kuinka motivoit työryhmäsi tehokkaaseen työskentelyyn. Ymmärryksesi lisääntyy työhyvinvoinnin merkityksestä ja sen ylläpitämisestä työpaikalla. Opit asettamaan tavoitteita ja saavuttamaan niitä. Vahvistat koulutuksen myötä esihenkilöroolisi mukaista työnkuvaa ja tunnet työtä ohjaavan lainsäädännön. Opit hyödyntämään työryhmäsi osaamista ja ammattitaitoa monipuolisesti. Perehdyttämisosaamisesi vahvistuu. Koulutuksen myötä sinulla on myös mahdollisuus verkostoitua eri alojen esihenkilöiden kanssa.

Opinnot nivoutuvat joustavasti arjen esihenkilötyöhön ja tukevat lähiesihenkilöitä omassa työssään. Koulutus sisältää 10 lähiopetuspäivää, noin 1 päivä kerran kuukaudessa. Opintoihin kuuluva lähiopetus toteutetaan hybridimallilla, joten opintoihin voit osallistua joko tulemalla paikan päälle opetustiloihin tai itsellesi parhaiten sopivasta paikasta etänä. Opiskelu on mahdollista työn ohessa ja voit suorittaa koko tutkinnon tai yksittäisiä tutkinnon osia.

Saamaamme opiskelijapalautetta:
”Kiitos, antoisa ja opettava päivä taas kerran. Sain hyviä oppeja ja vinkkejä omaan työhön.”
”Sain paljon vinkkejä ongelmatilanteisiin, kuinka niitä kannattaa käsitellä ja kuinka ottaa ne puheeksi. Mukavaa keskustelua ryhmissä.”
”Hyvää keskustelua tuli jälleen kerran, pienryhmätyöskentely on mukavaa ja tutustuu samalla eri ihmisiin ja työ kulttuureihin”

Lue opiskelijatarina tästä linkistä: https://www.gradia.fi/opiskelu-aikuisena-vahvisti-itsetuntoa-ja-auttoi-…

Koulutuksen sisältö

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa suunnitellaan opintojen laajuus ja opiskeluaika, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet.

Lähiesihenkilötyön ammattitutkinto (150 osaamispistettä) muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakollinen tutkinnon osa, lähiesihenkilönä toimiminen (70osp)
17.9.2024 Tutkinnon starttipäivä.
• Orientaatio tutkinnon suorittamiseen

18.9.2024 Esihenkilönä työyhteisössä.
• Esihenkilön rooli, vastuut, velvoitteet sekä odotukset
• Strategia, visio ja arvot johtamisen työkaluina
• Esihenkilö toimintakulttuurin rakentajana

9.10.2024 Työhyvinvointi esihenkilötyössä.
• Työkaluja itsereflektointiin ja erilaisuuden tunnistamiseen.
• Itsensä johtaminen ja tasapaino.
• Esihenkilön työhyvinvointi.
• Ratkaisukeskeinen työryhmän johtaminen.

6.11.2024 Esihenkilön vuorovaikutustaidot.
• Vuorovaikutus ja viestintä työryhmän työskentelyssä
• Haasteelliset vuorovaikutustilanteet.
• Palautteen antaminen ja motivointi
• Alisuorittaminen ja ongelmatilanteisiin puuttuminen

27.11.2024 Tavoitteellinen ja tuloksellinen esihenkilötyö.
• Tunnusluvut ja toiminnan kannattavuus
• Resurssiviisaus
• Tavoitteellinen toiminta
• Prosessien sujuvuus
• Työryhmän sitouttaminen

11.12.2024 Henkilöstökokemuksen rakentaminen.
• Luottamuksen merkitys ja sen rakentaminen
• Psykologinen turvallisuus
• Tunneäly työelämässä
• Henkilöstökokemus ja sen mittaaminen

15.1.2025 Esihenkilö muutoksen edistäjänä
• Muutoksen johtaminen
• Osaamistarpeiden tunnistaminen ja kartoittaminen
• Osaamisen hyödyntäminen
• Toimintaympäristön muutokset
• Digitaidot

5.2.2025 Työelämän lainsäädäntö sekä perehdytys.
• Esihenkilötyöhön liittyvä lainsäädäntö ja johtamisvastuu
• Työnantajan sekä työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
• Perehdyttäminen ja osaamisen varmistaminen

Seuraavat ovat valinnaisten tutkinnon osien opintoja, joista valitaan kaksi osaa (lähipäivää):

19.3.2025 Toiminnan kannattavuus (40 osp)
• Toiminnan kannattavuuden analysointi ja kehittäminen
• Toiminta kannattavasti esihenkilön ja työntekijän näkökulmasta

2.4.2025 Kehittämissuunnitelma (40 osp)
• Kehittämiskohteiden arviointi
• Kehittämishankkeen suunnittelu
• Kehittämishankkeen esittely

9.4.2025 Asiakassuhteiden hoito (40 osp)
• Sisäisten ja ulkoisten asiakassuhteiden hoito
• Asiakassuhteiden vaiheet
• Asiakassuhteiden kehittäminen

27.8.2025 Henkilöstötyö (40 osp)
• Esihenkilötyön tukeminen
• Henkilöstötyön analysointi ja kehittäminen
• Säädösten tunteminen

Kustannukset

Opiskelijamaksu on 390€. Yksittäisen tutkinnon osan hinta on 190€. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Lisää koulutuksesta

Otsikko

Sopisiko sinulle oppisopimus?

Kuvaus

Yhdistä työnteko ja opiskelu! Meidän kauttamme voit opiskella oppisopimuksella minkä tahansa työtehtäviesi mukaisen toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan.

Kuva
Palsta 1/2

Gradia-kokemuksia: Esihenkilökoulutusta lähiesihenkilötyön ammattitutkinnossa

Haluatko kasvattaa osaamistasi esihenkilötyössä? Lähiesihenkilötyön ammattitutkinto antaa sinulle varmuutta ja tehokkuutta esihenkilötyöhön ja päivittäisjohtamiseen. Opiskelu on mahdollista työn ohessa ja voit suorittaa joko koko tutkinnon tai yksittäisiä tutkinnon osia.

Palsta 2/2

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut

Tiilikainen Jani

Lehtori (opettaja)

Yrittäjyys ja johtaminen