Koulutuksen tiedot

Koulutusala

Yrittäjyys ja johtaminen

Paikkakunta

Jyväskylä

Laajuus

70 h

Ilmoittautumisaika

Jatkuva haku

Ilmoittautuminen

Itse maksava asiakas

Kenelle

Työskenteleekö yrityksessäsi tai oletko palkkaamassa ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä, joiden suomen kielen taitoa tulisi kehittää?

Gradia tarjoaa työpaikkasuomen koulutusta suomalaisissa työyhteisöissä ja yrityksissä työskenteleville, niihin rekrytoitaville tai niistä irtisanotuille/lomautetuille, joiden suomen kielen taito ei vastaa heidän työnsä tai ammattinsa kielitaitovaatimuksia. Työpaikkasuomen koulutus soveltuu niin pienten, keskisuurten kuin suurten yritysten tarpeisiin.

Kuvaus

Kielikoulutuksen tavoitteena on parantaa ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden ja yrittäjien valmiuksia selviytyä ja onnistua suomen kielellä työssään ja työpaikkansa viestintätilanteissa, sekä edistää heidän integroitumistaan työyhteisöön ja Suomeen.

Koulutus jaksotetaan yhdessä työnantajan kanssa ajankohdaltaan sopivaksi ja joustavaksi, ja se voidaan toteuttaa myös osa-aikaisesti, esim. 2–4 tuntia kerrallaan.

Koulutuksen kesto on yleensä vähintään 10 päivää (70 tuntia).

Koulutuksen sisältö

Koulutusten sisältö ja toteutustapa räätälöidään aina tarpeen mukaan ja pystymme erinomaisesti huomioimaan työntekijöiden osaamisen ja kielikoulutustarpeen henkilökohtaistamalla opinnot kullekin tilanteeseen sopiviksi. Otamme huomioon myös toiveen opetusmuodosta, koulutus voidaan toteuttaa lähi-, monimuoto- tai verkko-opetuksena. Lähiopetus on mahdollista järjestää joko työnantajan tai Gradian tiloissa.

Työpaikkasuomen koulutus on ammatilliseen osaamiseen kytkettyä kielikoulutusta. Koulutuksessa harjoitellaan puhumisen, puheen ymmärtämisen, kirjoittamisen ja tekstin ymmärtämisen taitoja, jotka liittyvät työntekoon, työtehtäviin, ammattiin ja/tai toimialaan. Työpaikalla tapahtuva kielen oppiminen ja ohjaus ovat olennainen osa koulutusta. Koulutussisällössä ja -suunnittelussa otamme huomioon työnantajan aidot viestintätilanteet ja -materiaalit.

Gradian tarjoama kielikoulutus on laadukasta, asiakas- ja työelämälähtöistä koulutusta, jonka avulla yrityksen maahanmuuttajataustaiset osaajat suoriutuvat tulevaisuudessa työtehtävistään hyvin ammattinsa vaatimalla suomen kielen taidolla.

Kustannukset

ELY-keskus maksaa koulutuksesta 50-70 % ja työnantaja 30-50 %.

Kysy lisätietoja ja pyydä tarjous:
Marko Saaranen, puh. 040 341 6374, marko.saaranen@gradia.fi
Gradia-koulutuspalvelut Oy

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut

Ma–pe klo 9–12 sekä ma, ke ja to klo 13–15

Chat: gradia.fi/hae-opiskelemaan

hakupalvelut@gradia.fi