Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Haluatko saada valot palamaan, pistorasiaan sähköä ja internetin toimimaan? Vai haluatko tietää miten teollisuusrobotti kokoaa autoja, miten laukut lajitellaan lentoasemalla tai kuinka hissi toimii? Koulutus sopii sinulle, jos olet kiinnostunut käsillä tekemisestä, huolellisesta työskentelystä sekä erilaisten järjestelmien kokoamisesta ja huoltamisesta.

Sähkö- tai automaatioasentajan koulutuksella voit työllistyä moniin erilaisiin tehtäviin sähköalan yrityksissä, huoltofirmoissa, teollisuudessa ja kaupan alalla.

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Tämän koulutuksen opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja sähköisen haastattelulomakkeen pohjalta. Muistathan täyttää hakemuksesi huolellisesti. Kaikille hakijoille lähetetään sähköpostitse sähköinen haastattelulomake. Valinnassa huomioidaan ainoastaan hakijat, jotka ovat palauttaneet lomakkeen määräaikaan mennessä. Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen-valintakrite….

Kuvaus

Valmistut sähköasentajaksi tai automaatioasentajaksi. Voit työskennellä erilaisissa sähköurakointiyrityksissä sekä teollisuudessa asennus- ja huoltotehtävissä tai sähköalan myyntitehtävissä. Tulevaisuudessa voit mahdollisesti perustaa oman sähköalan yrityksen.

Sähköasentajan opinnoissa opit sähkö- ja kiinteistöautomaatioasennuksia sekä kunnossapito- ja huoltotöitä.
Automaatioasentajan opinnoissa opit sähköasentaja perustehtävät sekä kappaletavara-automaatiota, prosessiautomaatiota tai kiinteistöautomaatiota valintojesi mukaan.

Halutessasi voit valmistua samanaikaisesti myös sähkö- ja automaatioasentajaksi riippuen valinnoistasi.

Rakenne

Pakolliset tutkinnon osat sähköasentaja:
Sähkö- ja automaatioalan perusosaaminen 45 osp
Sähkö- ja automaatioasennukset 30 osp
Sähkö- ja energiatekniikka 30 osp

Pakolliset tutkinnon osat automaatioasentaja:
Sähkö- ja automaatioalan perusosaaminen 45 osp
Sähkö- ja automaatioasennukset 30 osp
Kappaletavara-automaatio 30 osp tai prosessiautomaatio 30 osp (automaatioasentajan pakollinen tutkinnon osa)

Valinnaiset tutkinnon osat:
Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät 30 osp
Kappaletavara-automaatio 30 osp (jos ei suoritettu aikaisemmin)
Sähkö- ja energiatekniikka 30 osp (jos ei suoritettu aikaisemmin)
Prosessiautomaatio 30 osp (jos ei suoritettu aikaisemmin)
Tutkinnon osa muista ammatillisista perustutkinnoista

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.
Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattitaitoasi voit lisätä opiskelemalla lisäksi erillisiä tutkinnon osia. Voit myös opiskella sähköalan ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Ammattikorkeakoulussa voit opiskella insinööriksi (esim. sähkö- ja automaatiotekniikka, konetekniikka tai energia- ja ympäristötekniikka). Voit jatkaa opintojasi myös yliopistossa.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä