Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Haluatko saada valot palamaan, pistorasiaan sähköä ja internetin toimimaan? Vai haluatko tietää miten teollisuusrobotti kokoaa autoja, miten laukut lajitellaan lentoasemalla tai kuinka hissi toimii? Koulutus sopii sinulle, jos olet kiinnostunut käsillä tekemisestä, huolellisesta työskentelystä sekä erilaisten järjestelmien kokoamisesta ja huoltamisesta.

Sähkö- tai automaatioasentajan koulutuksella voit työllistyä moniin erilaisiin tehtäviin sähköalan yrityksissä, huoltofirmoissa, teollisuudessa ja kaupan alalla.

Hakeutuminen

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto uudistuu 1.8.2020. Uusia opiskelijoita valitaan jatkuvan haun kautta seuraavan kerran lukuvuoden 2020-2021 aikana.

Jos sinulla on aiempia keskenjääneitä sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon opintoja eli olet tulossa jatkamaan keskeytyneitä opintoja tai siirtymässä toisesta oppilaitoksesta, ota yhteyttä Hakupalveluihin.

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Tämän koulutuksen opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja sähköisen haastattelulomakkeen pohjalta. Muistathan täyttää hakemuksesi huolellisesti. Kaikille hakijoille lähetetään sähköpostitse sähköinen haastattelulomake. Valinnassa huomioidaan ainoastaan hakijat, jotka ovat palauttaneet lomakkeen määräaikaan mennessä. Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen-valintakrite….

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Valmistut sähköasentajaksi tai automaatioasentajaksi. Voit työskennellä erilaisissa sähköurakointiyrityksissä sekä teollisuudessa asennus- ja huoltotehtävissä tai sähköalan myyntitehtävissä. Tulevaisuudessa voit mahdollisesti perustaa oman sähköalan yrityksen.

Sähköasentajan opinnoissa opit sähkö- ja kiinteistöautomaatioasennuksia sekä kunnossapito- ja huoltotöitä.
Automaatioasentajan opinnoissa opit sähköasentaja perustehtävät sekä kappaletavara-automaatiota, prosessiautomaatiota tai kiinteistöautomaatiota valintojesi mukaan.

Halutessasi voit valmistua samanaikaisesti myös sähkö- ja automaatioasentajaksi riippuen valinnoistasi.

Rakenne

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2020. Päivitämme tiedot kevään aikana.

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattitaitoasi voit lisätä opiskelemalla lisäksi erillisiä tutkinnon osia. Voit myös opiskella sähköalan ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko opinnoille on insinöörin koulutus ammattitkorkeakoulussa (esim. sähkö- ja automaatiotekniikka, konetekniikka tai energia- ja ympäristötekniikka).

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä