Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2-3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Olet luova ja motivoitunut kädentaitaja. Olet kiinnostunut muodin ja vaatteiden lisäksi vastuullisesta asiakaspalvelusta. Osaat työskennellä tavoitteellisesti yksin ja tilanteen vaatiessa myös työryhmän jäsenenä.

Tule meille opiskelemaan vaatteiden suunnittelua, kaavoittamista ja valmistamista. Opit luomaan persoonallisia vaatteita eettisesti ja ekologisesti.

Hakeutuminen

15.5.2023 mennessä koulutukseen hakeneet haastatellaan kesäkuussa 2023. Kielitaidon arviointi on 6.6.2023. Koulutus alkaa 8.8.2023.

Haku koulutukseen on avoinna 31.8.2023 asti, 16.5.–31.7.2023 välillä saapuneet hakemukset käsitellään ja hakijat kutsutaan haastatteluun ja kielitaidon arviointiin elokuussa 2023.

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Tämän koulutuksen opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja valintahaastattelun tietojen pohjalta. Muistathan täyttää hakemuksesi huolellisesti. Kaikki hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Hakemus peruuntuu, jos ei osallistu haastatteluun. Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen-valintakrite….

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielitaidon arviointiin. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

Kuvaus

Koulutuksen aikana perehdytään tekstiili- ja muotialan tuotteiden suunnitteluun ja valmistukseen sekä opitaan markkinoimaan omaa osaamista digitaalisesti.

Asiakaspalvelutaidot ovat tärkeitä niin mittatilausompelijalle kuin myös vaatturille mm. tuotteita ideoitaessa, malleja suunniteltaessa sekä vaateiden sovitustilanteissa. Tutkinnon suorittaneena voit työskennellä vaatetusalan pienyrityksissä, korjausompelimoissa tai vaatetusliikkeissä. Ammattitaidon kartuttua voit myös perustaa oman yrityksen. Työtehtäviä voit löytyä myös pukuvuokraamoista tai teattereista.

Mittatilausompelijana palvelet valmistamalla yksilöllisiä ja laadukkaita vaatteita naisille ja lapsille sekä vapaa-ajan asuja miehille.
Vaatturina valmistat istuvia vaatteita perinteisin työtavoin miehille sekä bisnesasuja naisille.

Mittatilausompelijalta ja vaatturilta vaaditaan hyvää kolmiulotteista hahmottamiskykyä ja tarkkuutta yksilöllisten kaavojen valmistamisessa sekä pitkäjänteisyyttä ja turvallista työskentelyä ompelutehtävissä laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Molemmat opastavat asiakkaitaan valitsemaan vaatteisiin sopivia materiaaleja. Materiaalien hankinnassa suositaan ekologisia materiaaleja ja kestävää kehitystä.

Rakenne

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat
• Tekstiili- ja muotialan tuotteen valmistaminen 30 osp
• Osaamisesta ja tuotteista viestiminen 10 osp

Tutkintonimikkeen määrittävät tutkinnon osat ovat
• Vaatteen valmistaminen mittatilaustyönä, mittatilausompelija (PT) 45 osp TAI
• Vaatteen valmistaminen vaatturityönä, vaatturi (PT) 45 osp

Lisäksi valinnaisia tutkinnon osia oppilaitoksen tarjonnan mukaan siten, että tutkinnon kokonaislaajuus täyttyy 180 osp.

Monta tapaa opiskella

Koulutus toteutetaan päätoimisina päiväopintoina. Päätoiminen päiväopiskelu sisältää lähiopiskelua, verkko-opiskelua, itsenäistä opiskelua sekä työpaikoilla tapahtuvaa opiskelua.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä ja sen voi aloittaa joustavasti. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Gradian opiskelijana voit tehdä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Lisätietoa: https://edufutura.fi/

Kustannukset

Itselle tulevien tuotteiden materiaalien hankinta.

Oppivelvolliset saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Jatko-opintomahdollisuudet

Perustutkinto antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin mm. tekstiili- ja muotialan ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin tai -tutkintojen osiin, liiketoiminnan alan- tai taideteollisuusalan tutkintoihin tai tutkinnon osiin. Tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
ma, ke, to klo 9-12, 12.30-15, ti 10-12, 12.30-14, pe 9-12


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä