Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen kesto on n. 1-3 vuotta aiemmin hankitun osaamisen ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Oletko oma-aloitteinen, vastuuntuntoinen ja täsmällinen? Haluatko tehdä fyysistä työtä ja nähdä työsi tuloksen? Maalarina pääset työskentelemään vaihtelevissa työolosuhteissa ja -tehtävissä yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa rakennustyömaalla.

Tämä koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti sellaisille hakijoille, joilla on jo aikaisempia opintoja ja/tai työkokemusta.

Hakeutuminen

Koulutuksen seuraava hakuaika ilmoitetaan kevään 2020 aikana.

Kelpoisuusvaatimukset

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnan perusteena käytetään Gradiassa seuraavia yhteisiä kriteereitä:
• hakijan pohjakoulutus
• hakijan kouluttautumisen tarve
• hakijan lähtökohdat
• hakijan tavoitteet ja motivaatio

Koulutuksen opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja sähköisen haastattelulomakkeen tietojen pohjalta. Kaikille hakijoille lähetetään sähköpostitse haastattelulomake hakuajan päätyttyä. Valinnassa huomioidaan ainoastaan hakijat, jotka ovat palauttaneet lomakkeen sähköpostissa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Lisätietoa valintakriteereistä ja pisteytyksestä: www.gradia.fi/jatkuvan-haun-ammatillisten-perustutkintojen-valintakrite….

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Opinnoissasi opit korjaus- ja uudisrakennusmaalausta, tapetointia, laatoitusta, erikoismaalausta, lattiapäällysteiden asentamista sekä tasoitetöiden ja ruiskumaalauksen perusteita. Maalarit työskentelevät uudis- ja korjausrakennustyömailla, teollisuudessa, rakennusalan myyntitehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä.

Rakenne

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat:
Rakennusten korjausmaalaus, 50 osp
Uudisrakennusmaalaus, 35 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 60 osp, esimerkiksi:
Pientalojen ulkomaalaus, 15 osp
Ruiskutasoitetyöt, 30 osp
Puupintojen pintakäsittelyt, 15 osp
Tapetointi, 15 osp
Erikoismaalaus, 15 osp

Monta tapaa opiskella

Opintoja suoritetaan oppilaitoksessa, oppilaitoksen työmailla sekä työssä oppimalla alan työtehtävissä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Opiskeluun tarvittavat työvälineet ja kortit.

Jatko-opintomahdollisuudet

Pintakäsittelyalan perustutkinnon jälkeen voit opiskella esimerkiksi pintakäsittelyalan ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä