Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1,5 – 3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS)

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Seuraavan kerran opinnot voi aloittaa marras- jolukuussa 2019. Opintojen aloituspäivämäärä tarkentuu myöhemmin. Koulutukseen hakeutuneet kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, joka on 10.10.2019. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi (voimassa olevat kuvalliset ajokortit, passi, henkilötodistus).

Opiskele lastenohjaajaksi Jämsässä. Koulutus soveltuu sinulle, jos pidät varhaiskasvatusikäisitä lapsista sekä toiminnallisesta työskentelystä lasten kasvun, hoidon ja oppimisen työtehtävissä. Olet sosiaalinen, sinulla on tiimityötaitoja ja pidät ohjaustyöstä sekä työskentelystä lasten sekä heidän perheidensä kanssa. Oleellista lastenohjaajan työssä on aktiivinen ja myönteinen elämänasenne ja innostava, aktivoiva työskentelytapa.

Ammatissa tarvitaan oma-aloitteisuutta ja itsenäisyyttä sekä kykyä toimia ryhmässä ja yhteistyössä perheiden, muiden kasvatustyötä tekevien ja vapaa-ajantoimintaa järjestävien tahojen kanssa.

Kelpoisuusvaatimukset

Opiskelijaksi hakeutumisvaiheeseen kuuluu hakijan terveyden ja toimintakyvyn arviointi.

Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta ammatillisessa peruskoulutuksessa ja myöhemmin työelämässä.
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon koulutuksessa edellytetään käytännön työtehtäviin riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Terveydentilan tai toimintakyvyn rajoitteet tulee arvioida yksilöllisen hoitotilanteen mukaan.

Tutkinnon perusteiden mukaan opiskelijavalinnan esteenä Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon voi olla:
• sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön työtehtäviin osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai kommunikaation ja viittomisen estävä sairaus tai vamma
• muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman, asiakkaan tai muiden käytännön työtehtäviin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana.

Koulutukseen hakeutuneet kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, joka koostuu soveltuvuuden arvioinnista, ennakkotehtävästä, toiminnallisesta ryhmätilanteesta ja yksilöhaastattelusta.
Soveltuvuuskoe 10.10.2019.

Kuvaus

Kasvatus ja ohjausalan perustutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet toimia monipuolisesti erilaisissa kasvatuksen ja ohjauksen tehtävissä. Työskentely vaatii sosiaalisia taitoja, tiimityöskentelyn osaamista ja yhteistyökykyä. Joustavuus, luovuus ja ongelmanratkaisutaidot ovat työelämätaitoja, joita alalla työskentelyssä tarvitaan.

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalasta valmistut lastenohjaajaksi. Lastenohjaajana voi työskennellä varhaiskasvatuksen lastenhoitajana päiväkodissa, perhepäiväkodissa, avoimessa varhaiskasvatuksessa tai ohjata yksittäisiä lapsia ja ryhmiä erilaisissa kerhoissa, leireillä, vapaa-ajantoiminnassa, päiväkodissa ja leikkitoiminnassa.

Rakenne

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista.

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalan pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 85 osp:

- Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 15 osp
- Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 osp
- Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen 30 osp
- Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö 20 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 35 osp (eri vaihtoehtoja)
- Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö 20 osp
- Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen 15 osp
- Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen 20 osp
- Ilmaisun ohjaaminen 20 osp
- Liikkumisen ohjaaminen 15 osp
- Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen 20 osp
- Tukea tarvitsevien ohjaaminen 20 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp:
- Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
- Opiskelijan valitsemia yhteisen tutkinnon osien osaamistavoitteita 9 osp

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Osaamisen hankkimisessa on keskeisenä erilaiset oppimisympäristöt ja työelämälähtöisyys. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, opintokäynneistä, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Työpaikalla tapahtuva oppiminen sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Opiskelijatiimissä syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena. Oppimismenetelmissä korostuvat toiminnallisuus, tiimimäinen oppiminen, projektien toteutus sekä yhdessä tekeminen ja tekemisen kautta oppiminen.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Opetus on opiskelijalle maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jatkokoulutusvaihtoehtoja ovat mm. ammattikorkeakouluopinnot, kuten sosionomi tai yliopistossa kasvatustieteen opinnot.

Jatkokoulutusvaihtoehtoja löytyy myös Gradian ammatillisen lisäkoulutuksen tarjonnasta, kuten kasvatus ja ohjausalan ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto, kehitysvamma-alan ammattitutkinto sekä kuntoutus-, tuki ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto.

Lisää jatkokoulutuksesta www. gradia.fi ja www.opintopolku.fi

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jämsä