Laajuus

Opintojen laajuus 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto n. 1 – 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Kiinnostaako työ lasten parissa heidän kouluhaasteissaan tukien? Tai luova ja vauhdikas työ iltapäivätoiminnassa? Oletko kiinnostunut ohjaamisesta? Haluatko saada ammatin nopeasti? Tai haluatko säännöllisen päivätyön tai tehdä työtä osa-aikaisesti? Mikä tavoitteesi näistä onkaan niin Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto kannattaa!

Kelpoisuusvaatimukset

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto soveltuu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet kasvatus- ja ohjausalasta. Tutkinto voi olla alalle tulotutkinto, mutta hakijalle katsotaan eduksi työskentely lasten ja nuorten parissa tai muussa ohjaustyössä. Koulutus ja tutkinto sopii myös pätevöitymiseen koulunkäynnin ohjaajaksi tai aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaksi työn ohessa. Hakijalla voi olla myös jokin sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai ohjausalan perustutkinto ja hän haluaa täydentää kasvatus- ja ohjasalan osaamistaan. Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset määrätään OPH:n määräyksessä ja hakijan on pyydettäessä toimitettava terveydentilaansa koskevat tiedot. Koulutuksen alkuvaiheessa pyydetään toimittamaan rikostaustaote.

Kaikki hakijat kutsutaan valintatilaisuuteen. Hakijalta edellytetään riittävää suomen kielen taitoa opiskeluun ja alalla työskentelyyn; tämä on todistettava kielitaitoa osoittavalla todistuksella tai kielikokeella, johon tulee kutsu.

Kuvaus

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja voi työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja (koululaisten) aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa. Hän osallistuu lasten, nuorten tai aikuisten kasvatukseen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Hän ohjaa yksilöitä ja edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun henkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa hän työskentelee itsenäisesti ja suunnitelmallisesti ohjaten erilaisia ryhmiä.

Rakenne

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus on yksi osaamisala Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnossa.
Tutkinnossa on neljä pakollista tutkinnon osaa:
- Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohajusalalla, 20 osp
- Oppijan ja oppimisen ohjaus, 40 osp
- Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä, 30 osp
- Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus, 40 osp

Lisäksi valitaan valinnaisia tutkinnon osia vähintään 20 osp laajuisesti:
- ammatillinen tutkinnon osa tai osia aiemmin suoritetusta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (10-20 osp)
- tutkinnon osa Gradian tarjonnasta esim. Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä, 20 osp, Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen (15 osp), Vuorovaikutus ja kommunikointi (30 osp) jne.

Monta tapaa opiskella

Opiskelu on monimuotoista: lähi- ja verkko-oppimista, opintokäyntejä ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista, joka tapahtuu koulutussopimuksella (päätoimista opiskelua, jolloin on oikeutettu Kelan/te-toimiston/vakuutusyhtiön jne. opintososiaalisiin etuihin) tai oppisopimuksella.
Tutkinnon osissa vaadittava ammattitaito osoitetaan näytöissä, jotka järjestetään työpaikoilla tutkinnon osa kerrallaan.

Kustannukset

Koko tutkinnon suorittaminen maksaa 500 € (mahdollisuus maksaa kahdessa erässä).

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä