Laajuus

Opintojen laajuus 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto n. 1 – 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Kiinnostaako työ lasten parissa heidän kouluhaasteissaan tukien? Tai luova ja vauhdikas työ iltapäivätoiminnassa? Oletko kiinnostunut ohjaamisesta? Haluatko saada ammatin nopeasti? Tai haluatko säännöllisen päivätyön tai tehdä työtä osa-aikaisesti? Mikä tavoitteesi näistä onkaan niin Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto kannattaa!

Haku elokuussa alkavaan koulutukseen on päättynyt. Seuraava opintoihin voi hakea alkuvuodesta 2020.

Kelpoisuusvaatimukset

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto soveltuu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet kasvatus- ja ohjausalasta. Tutkinto voi olla alalle tulotutkinto, mutta hakijalle katsotaan eduksi työskentely lasten ja nuorten parissa tai muussa ohjaustyössä. Koulutus ja tutkinto sopii myös pätevöitymiseen koulunkäynnin ohjaajaksi tai aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaksi työn ohessa. Hakijalla voi olla myös jokin sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai ohjausalan perustutkinto ja hän haluaa täydentää kasvatus- ja ohjasalan osaamistaan. Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset määrätään OPH:n määräyksessä ja hakijan on pyydettäessä toimitettava terveydentilaansa koskevat tiedot. Koulutuksen alkuvaiheessa pyydetään toimittamaan rikostaustaote.

Kaikki hakijat kutsutaan valintatilaisuuteen. Hakijalta edellytetään riittävää suomen kielen taitoa opiskeluun ja alalla työskentelyyn; tämä on todistettava kielitaitoa osoittavalla todistuksella tai kielikokeella, johon tulee kutsu.

Kuvaus

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja voi työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja (koululaisten) aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa. Hän osallistuu lasten, nuorten tai aikuisten kasvatukseen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Hän ohjaa yksilöitä ja edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun henkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa hän työskentelee itsenäisesti ja suunnitelmallisesti ohjaten erilaisia ryhmiä.

Rakenne

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus on yksi osaamisala Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnossa.
Tutkinnossa on neljä pakollista tutkinnon osaa:
- Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohajusalalla, 20 osp
- Oppijan ja oppimisen ohjaus, 40 osp
- Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä, 30 osp
- Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus, 40 osp

Lisäksi valitaan valinnaisia tutkinnon osia vähintään 20 osp laajuisesti:
- ammatillinen tutkinnon osa tai osia aiemmin suoritetusta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (10-20 osp)
- tutkinnon osa Gradian tarjonnasta esim. Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä, 20 osp, Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen (15 osp), Vuorovaikutus ja kommunikointi (30 osp) jne.

Monta tapaa opiskella

Opiskelu on monimuotoista: lähi- ja verkko-oppimista, opintokäyntejä ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista, joka tapahtuu koulutussopimuksella (päätoimista opiskelua, jolloin on oikeutettu Kelan/te-toimiston/vakuutusyhtiön jne. opintososiaalisiin etuihin) tai oppisopimuksella.

Tutkinnon osissa vaadittava ammattitaito osoitetaan näytöissä, jotka järjestetään työpaikoilla tutkinnon osa kerrallaan.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Koko tutkinnon suorittaminen maksaa 500 € (mahdollisuus maksaa kahdessa erässä).

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä