Laajuus

Opintojen laajuus 150 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto n. 1 – 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Kiinnostaako työ lasten parissa heidän kouluhaasteissaan tukien? Tai luova ja vauhdikas työ iltapäivätoiminnassa? Oletko kiinnostunut ohjaamisesta? Haluatko saada ammatin nopeasti? Haluatko säännöllisen päivätyön tai tehdä työtä osa-aikaisesti? Mikä tavoitteesi näistä onkaan, Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto kannattaa!

Hakeutuminen

Hakuaika 13.1. - 30.4.2020. Kaikki hakijat kutsutaan valintapäivään, missä arvioidaan hakijoiden soveltuvuutta ja motivaatiota alalle. Valintapäivä on yksipäiväinen, joka pidetään toukokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimukset

Tutkinto voi olla alalletulotutkinto, mutta hakijalle katsotaan eduksi työskentely lasten ja nuorten parissa tai muussa ohjaustyössä. Koulutus sopii myös pätevöitymiseen koulunkäynnin ohjaajaksi tai aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaksi työn ohessa. Hakijalla voi olla esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan tai kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, ja hän haluaa täydentää kasvatus- ja ohjausalan osaamistaan.

Kaikki hakijat kutsutaan valintatilaisuuteen toukokuussa, päivämäärä tarkentuu myöhemmin.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto. Koulutuksen alkuvaiheessa pyydetään toimittamaan rikostaustaote.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto soveltuu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet kasvatus- ja ohjausalasta. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja voi työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja (koululaisten) aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa. Hän osallistuu lasten, nuorten tai aikuisten kasvatukseen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Hän ohjaa yksilöitä ja edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun henkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa hän työskentelee itsenäisesti ja suunnitelmallisesti ohjaten erilaisia ryhmiä.

Rakenne

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus on yksi osaamisala Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnossa.
Tutkinnossa on neljä pakollista tutkinnon osaa:
- Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohajusalalla, 20 osp
- Oppijan ja oppimisen ohjaus, 40 osp
- Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä, 30 osp
- Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus, 40 osp

Lisäksi valitaan valinnaisia tutkinnon osia vähintään 20 osp laajuisesti:
- ammatillinen tutkinnon osa tai osia aiemmin suoritetusta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (10-20 osp)
- tutkinnon osa Gradian tarjonnasta esim. Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä, 20 osp, Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen (15 osp), Vuorovaikutus ja kommunikointi (30 osp) jne.

Monta tapaa opiskella

Opiskelu on monimuotoista: lähi- ja verkko-oppimista, opintokäyntejä ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista, joka tapahtuu koulutussopimuksella (päätoimista opiskelua) tai oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Tutkinnon osissa vaadittava ammattitaito osoitetaan näytöissä, jotka järjestetään työpaikoilla tutkinnon osa kerrallaan.

Kustannukset

Koko tutkinnon suorittaminen maksaa 500 € (mahdollisuus maksaa kahdessa erässä).

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
ma–to klo 10–15.30
pe ja aattopäivinä klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä