Koulutuksen tiedot

Koulutusala

Kasvatus- ja ohjausala

Paikkakunta

Jämsä

Opiskelutapa

Lähiopiskelu

Laajuus

150 osaamispistettä, 1–1,5 vuotta

Hakuaika

Jatkuva haku

Hakeutuminen

Koulutukseen hakevat kutsutaan haastatteluun. Hakemus peruuntuu, jos ei osallistu haastatteluun.

Opinnot voi aloittaa joustavasti henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Kenelle

Koulutus soveltuu sinulle, jos pidät toiminnan suunnittelusta, järjestämisestä ja monipuolisista työtehtävistä. Olet sosiaalinen, sinulla on tiimityötaitoja ja pidät ohjaustyöstä sekä työskentelystä eri-ikäisten ihmisten kanssa.

Alan työtehtäviä tehdään erilaisissa toimintaympäristöissä: varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestävissä ympäristöissä.

Kuvaus

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon suoritettuasi sinä osaat toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan työpaikoissa. Toimit kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössä edistäen yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Osaat ohjata sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistat työssäsi erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä osaat käyttää työssäsi erilaisia menetelmiä. Moniammatillinen toiminta on osa työnkuvaasi.

Koulunkäynninohjaajana tuet ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä tuet yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Tunnistat, ennaltaehkäiset ja puutut kiusaamis-, syrjintä- ja häirintätilanteisiin. Koulunkäynninohjaaja osallistut eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Edistät oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa sovitulla tavalla.

Työskentely koulunkäynninohjaajana vaatii sosiaalisia taitoja, tiimityöskentelyn osaamista ja yhteistyökykyä. Joustavuus, luovuus ja ongelmanratkaisutaidot ovat työelämätaitoja, joita alalla työskentelyssä tarvitaan. Osaamisen hankkimisessa on keskeisenä erilaiset oppimisympäristöt ja työelämälähtöisyys.

Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, opintokäynneistä, erilaisista oppimistehtävistä ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Työpaikalla tapahtuva oppiminen sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella.

Opiskelijatiimissä syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena. Oppimismenetelmissä korostuvat toiminnallisuus, tiimimäinen oppiminen sekä yhdessä tekeminen ja tekemisen kautta oppiminen.

Koulutuksen sisältö

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto (150 osp) muodostuu pakollisista tutkinnon osista ja valinnaisista tutkinnon osista.

Tutkinnon pakollinen osa 20 osp
• Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 osp

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat 110 osp
• Oppijan ja oppimisen ohjaus 40 osp
• Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristössä 40 osp
• Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus 30 osp TAI Koulunkäynnin ja opiskelun ohjaus ja tuki 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 20 osp
• Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä 20 osp
• Draamailmaisun käyttö kasvatus ja ohjaustilanteissa 10 osp
• Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
• Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus ja ohjaustilanteissa 10 osp
• Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus 10 osp
• Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Osa valinnaisista tutkinnon osista toteutetaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen menetelmällä.

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia. Tämän koulutuksen opiskelijamaksu on koko tutkinnossa 490€ ja tutkinnon osassa 190€. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Lisää koulutuksesta

Otsikko

Sopisiko sinulle oppisopimus?

Kuvaus

Yhdistä työnteko ja opiskelu! Meidän kauttamme voit opiskella oppisopimuksella minkä tahansa työtehtäviesi mukaisen toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan.

Kuva
Palsta 1/2

Kasvatus- ja ohjausala Gradiassa

Gradiassa voi opiskella monipuolisia kasvatus- ja ohjausalan opintoja niin Jämsässä kuin Jyväskylässä. Jannika, Joonas ja Oona opiskelevat kasvatus- ja ohjausalalla, jossa oma persoona on tärkein työkalu ja jossa voi opiskella minkäikäisenä tahansa hyvin monipuolisesti jatko-opintoja unohtamatta. Kasvatus- ja ohjausala tarjoaa myös moninaiset työtehtävät ja hyvät työllisyysnäkymät!

Palsta 2/2

Monta tapaa opiskella

Gradiassa voit yhdistää opiskelun ja tavoitteellisen urheilun. Urheiluvalmennus mahdollistaa harjoittelun eritasoisille urheilijoille – aina seuratasosta maajoukkuetasoon. Urheilijoiden opintopolku rakentuu oman tason mukaan. Ilmoita yhteishaun hakulomakkeella, että olet kiinnostunut urheilijan ammatillisesta koulutuksesta ja vastaa hakulomakkeelle aukeaviin Urheilijan lisätietokysymykseen.

Gradian opiskelijana – niin lukiolaisena kuin ammattiin opiskelevana – voit tehdä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoja. EduFutura Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Korkeakouluopintojen avulla pääset tutustumaan korkeakoulujen eri aloihin ja siihen, millaista on opiskella korkeakoulussa.

Gradia tarjoaa aikuisille tutkintotavoitteista opiskelua sekä lyhyempiä koulutuksia. Aikuisena voit opiskella ammatillisia opintoja Ammattiopisto Gradiassa ja lukio-opintoja Jyväskylän aikuislukiossa. Lisäksi voit tehdä perusopetuksen opinnot valmiiksi aikuisten perusopetuksessa.

Gradiassa jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus kehittää yrittäjyysosaamista osana lukion ja ammatillisen koulutuksen opintoja. Yrittäjyysopinnot ovat hyödyllinen valinta jokaiselle, joka haluaa pärjätä tulevaisuuden työelämässä tai päivittää osaamistaan työelämän aikana.

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Gradia hakupalvelut

Ma–pe klo 9–12 sekä ma, ke ja to klo 13–15

Chat: gradia.fi/hae-opiskelemaan

hakupalvelut@gradia.fi

Anttila Sanna

Lehtori

Humanistinen ja kasvatusala